Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Ukrainan sota: EU:n paikallispäättäjät keskustelevat keinoista lievittää alueisiin ja kuntiin kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia  

Taloudellinen tuki ja pitkän aikavälin rahoitusohjelmat ovat tarpeen, jotta voidaan selviytyä Ukrainan sodan aiheuttamasta energian hintojen noususta ja inflaation kiihtymisestä Euroopassa. Euroopan alueiden komitean (AK) ”talouspolitiikka”-valiokunnan jäsenet painottivat, että paikallis- ja alueviranomaisten on kiireellisesti lisättävä yhteistyötään saavuttaakseen riippumattomuuden Venäjästä kaupassa ja energiatoimituksissa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa merkittäviä taloudellisia seurauksia kaikkialla Euroopan unionin alueilla ja kunnissa. Energian hinnat ovat nousseet jyrkästi, ja öljyn hinta EU:ssa on nyt lähes kaksi kertaa korkeampi kuin vuosi sitten. Venäjän vastaiset EU:n pakotteet ja inflaatiokriisi vaikuttavat voimakkaasti paikallis- ja aluetalouksiin, jotka ovat riippuvaisia yhteyksistään Venäjään kaupan ja energian alalla. AK:n ”talouspolitiikka”-valiokunnan (ECON) jäsenet korostivat 12. toukokuuta Euroopan komission edustajien kanssa käymässään keskustelussa, että Ukrainan ja Venäjän rajojen lähellä olevilla alueilla on yhä suurempia haasteita ja että ne on sisällytettävä pitkän aikavälin ratkaisuihin, jotka edellyttävät joustavuutta nykyisissä rahoitusohjelmissa.

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen Ilpo Heltimoinen (FI, ECR) painotti konfliktin vakavia vaikutuksia kotiseutuunsa, sillä puun vienti, joka on yksi alueen tärkeimmistä teollisuudenaloista, on riippuvainen pääasiassa Saimaan kanavasta, joka luo yhteyden Suomesta Venäjälle ja jonka Venäjän hallitus uhkaa sulkea. Solnan kunnanvaltuuston jäsen Pehr Granfalk (SI, EPP) korosti, että pääasiassa kemikaaleja Venäjältä ja Valko-Venäjältä veden puhdistamista varten tuoneilla Ruotsin alueilla on nyt pulaa näistä kemikaaleista sodan vuoksi. Siksi tavoitteena olisi hänen mukaansa oltava luotettavan saatavuuden turvaaminen unionissa pitkällä aikavälillä, jotta päästään eroon riippuvuudesta EU:n ulkopuolelta tulevista resursseista. Korycinin kunnan vouti Mirosław Lech (PL, EA) totesi, ettei minkäänlainen vuoropuhelu tai sopimus Venäjän kanssa ole mahdollinen talouskysymyksistä ja että Euroopan unionin on oltava yhtenäisempi kuin koskaan. Paikallis- ja alueyhteisöt kärsivät eniten Puolan kaasutoimitusten päättymisestä, ja niiden olisi siksi tuettava toisiaan kaikkien EU:n alueiden ja kuntien taloudellisen vahvuuden varmistamiseksi.

Kokouksessa AK:n jäsenet myös hyväksyivät EU:n datasäädöstä käsittelevän lausuntoluonnoksen. Datasäädöksen tarkoituksena on varmistaa, että EU:n yritykset pystyvät innovoimaan ja kilpailemaan kaikilla aloilla, antaa yksilöille omaa dataansa koskevaa määräysvaltaa sekä antaa julkiselle sektorille paremmat valmiudet vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten pandemiaan liittyviin hätätilanteisiin. Lausuntoluonnoksessa AK kannattaa näitä tavoitteita ja katsoo, että asetuksella voidaan parantaa erityisesti pk-yritysten oikeuksia ja vähentää näiden riippuvuutta suurista datan haltijoista.

Esittelijä Anne Karjalainen(FI, PES), joka on Keravan kaupunginvaltuuston sekä tutkimuksesta ja työllisyydestä vastaavan AK:n valiokunnan (SEDEC) puheenjohtaja, sanoi, että ”data on innovoinnin ja kansalaisille tarjottavien entistä parempien palveluiden perusta. Haluamme parantaa datan oikeudenmukaista saatavuutta ja siten edistää innovointia ja helpottaa digitaaliteknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yhteiskunnan ja talouden hyväksi. Meidän on kuitenkin vältettävä tarpeetonta sääntelyä ja hallinnollisia rasitteita ja otettava huomioon paikallis- ja alueviranomaisten valmiudet osallistua julkisen sektorin tulevaan kehittämiseen datan avulla ja osana paikallista ekosysteemiä.”

AK kehottaa Euroopan komissiota määrittelemään selkeästi hätätilanteet, joissa datalainsäädäntö sallii julkiselle sektorille maksuttoman pääsyn yritystietoihin, ottaen huomioon esimerkiksi rajatylittävät hätätilanteet. Datalainsäädännössä olisi myös otettava huomioon kansallinen lainsäädäntö, joka koskee yleisön mahdollisuutta tutustua viranomaisten asiakirjoihin.

Lausuntoluonnos on määrä hyväksyä kesäkuun lopulla pidettävässä AK:n täysistunnossa.

ECON-valiokunnan jäsenet kävivät lisäksi ensimmäisen keskustelun aihetta ”EU:n sirusäädös Euroopan puolijohde-ekosysteemin vahvistamiseksi” käsittelevästä lausunnosta, jonka esittelijä on Saksin osavaltion aluekehityksestä vastaava ministeri Thomas Schmidt (DE, EPP), ja nimesivät Uuden-Akvitanian aluevaltuuston jäsenen Martine Pinvillen (FR, PES) tarkistetun lausunnon ”Teollisuus- ja käsiteollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojaaminen Euroopan unionissa” esittelijäksi.

Jatkotoimena lokakuussa 2021 annetulle Martine Pinvillen laatimalle ensimmäiselle lausunnolle Euroopan komissio esitteli äskettäin luonnoksen kehykseksi, jolla pyritään suojaamaan teollisuus- ja käsiteollisuustuotteiden teollis- ja tekijänoikeudet. AK:n uudessa tarkistetussa lausunnossa on tarkoitus arvioida komission ehdotusta.

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023