Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n talousarviosta ja elvytysrahastosta on päästävä sopimukseen kesäkuuhun mennessä – viivästyminen vaarantaa unionin kansalaisten turvallisuuden ja Euroopan yhteenkuuluvuuden  

Eurooppa-neuvoston jäsenten 23. huhtikuuta pitämän videokonferenssin jälkeen EU:n laajuinen Cohesion Alliance -ryhmittymä, joka vaatii entistä vahvempaa koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeiselle ajalle, kehottaa säilyttämään koheesiopolitiikan painopisteenä covid-19-pandemian jälkeisessä elvytysstrategiassa ja ottamaan alueiden ja kuntien tarpeet ja kokemuksen huomioon.

Covid-19-pandemian taltuttaminen ja Euroopan talouden elvyttäminen on kilpajuoksu aikaa vastaan. Jos asianmukainen, kunnianhimoiseen EU:n talousarvioon perustuva elvytyssuunnitelma viivästyy entisestään, heikentyy EU:n kyky suojella kansalaisten terveyttä ja sosiaalisia oikeuksia, säilyttää Euroopan tuotantokapasiteetti, auttaa yrityksiä selviämään poikkeustilasta ja investoida kestäväpohjaiseen tulevaisuuteen.

Jäsenvaltioiden on otettava ratkaiseva askel eteenpäin Euroopan hyväksi

- turvaamalla koheesiopolitiikan puitteissa tuettujen hätätoimenpiteiden jatkuvuus pahimmin kärsineissä maissa ja alueilla riittävän rahoituksen ja erityissääntöjen avulla

- vahvistamalla koheesiopolitiikkaan suunnattuja investointeja vuosiksi 2021–2027 elpymisen nopeuttamiseksi ja Euroopan selviämiskyvyn, oikeudenmukaisuuden ja kestävyyden lisäämiseksi pitkällä aikavälillä

- varmistamalla, että poikkeuksellisilla rahoitusaloitteilla edistetään sosiaalista, alueellista ja taloudellista koheesiota paikkaamalla verotulojen menetyksiä paikallistasolla, ja tukemalla paikallis- ja alueviranomaisia – ja niihin liittyviä julkisia yrityksiä – paikallisten palvelujen tarjoamisessa kansalaisille pandemian aikana ja sen jälkeen

- saattamalla tulevaa koheesiopolitiikkaa koskevat neuvottelut menestyksekkäästi päätökseen, jotta rahoituskausi 2021 voidaan aloittaa hyvissä ajoin ja voidaan varmistaa, että koheesiopolitiikkaa voidaan jatkaa tulevina vuosina

- saattamalla kaikki hallintotasot yhteen, jotta voidaan investoida terveyspalvelujen parantamiseen kaikkialla unionissa lisäämällä terveydenhuollon rahoitusta koheesiopolitiikan puitteissa ja perustamalla erityinen terveysmekanismi

- hyödyntämällä hyviä esimerkkejä rajatylittävästä ja kansainvälisestä yhteistyöstä nykyisen kriisin aikana ja ottamalla eurooppalaiset alueellisen yhteistyön yhtymät, Euroregio-alueet ja kaikki EU:n raja-alueet aktiivisesti mukaan viruksen torjuntaan sekä talouden tulevaan elvyttämiseen.

Vaadimme, että sekä EU:n varsinaisen talousarvion että taloudellisten poikkeusinvestointien on perustuttava pandemian ja sen seurausten parissa työskentelevien paikallisten toimijoiden kokemukseen ja tietämykseen. EU:n investointien on oltava joustavia ja yksinkertaisia, mutta liiallinen keskittäminen vahingoittaisi vakavasti niiden tehokkuutta. Koheesiopolitiikka on EU:n paras väline alueiden ja kuntien sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen – myös terveysalan ja ilmastotoimien – rakenteelliseen tukemiseen. Koheesiopolitiikkaa on vahvistettava ja sen avulla on parannettava kattavasti kaikkien paikallis- ja alueviranomaisten selviytymiskykyä pitkällä aikavälillä, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat riittävän hyvin valmistautuneita nykyisen kriisin ja mahdollisesti tulevien kriisien taloudellisiin seurauksiin, mikä täydentää siten nykyisiä ja tulevia hätätilanteen tukivälineitä.

Uudistusten tukiohjelman mahdollisen vahvistamisen osalta alueiden ja kuntien aito osallistuminen tarpeiden arviointiin ja toimien suunnitteluun sekä huolellinen koordinointi koheesiopolitiikan suunnitelmien kanssa on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että mitään aluetta ei jätetä jälkeen ja että uudistusten epäsymmetristä alueellista vaikutusta hallinnoidaan tehokkaasti. Lisäksi alueiden ja kuntien olisi osallistuttava keskusteluun siitä, miten alueellisesta näkökulmasta voidaan vahvistaa eurooppalaisten yhteiskuntien kykyä selviytyä pandemian aiheuttamasta kriisistä ja sen taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista.

Nyt on ratkaisevan tärkeää, että EU:n toimielimet työskentelevät solidaarisuuden ja vastuullisuuden hengessä. Neuvottelujen lopputuloksena ei voi olla liian keskitettyjen rahastojen ja epävarmojen rahoitusvälineiden kokonaisuus, joka perustuisi ainoastaan yksityisten markkinoiden reagointikykyyn. Euroopalle on tarjottava tehokas välineiden yhdistelmä, jossa avustukset ja lainat ovat asianmukaisessa tasapainossa ja kumppanuusperiaatetta toteutetaan täysipainoisesti, jotta voidaan vastata entistä paremmin EU:n kansalaisten tarpeisiin.

Eurooppa voidaan johdattaa ulos poikkeustilanteesta vain pyrkimällä rohkeuteen ja keskinäiseen luottamukseen yhteistyössä.

Sihteeristön yhteystiedot:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023