Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Cor Lamers aloittaa uudessa EU-tehtävässään  

Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenet ovat valinneet Schiedamin kaupunginjohtajan Cor Lamersin (NL, EPP) ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunnan (ENVE) uudeksi puheenjohtajaksi. Lamers on ollut EU:n kuntien ja alueiden edustajien kokouksen jäsen vuodesta 2007.

Alankomaalaisen Schiedamin kaupunginjohtaja Cor Lamers nimettiin maanantaina 18. syyskuuta Euroopan alueiden komitean ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunnan puheenjohtajaksi.

Puheenvuorossaan Lamers totesi seuraavaa: ”Haluan olla osallistava puheenjohtaja ja antaa ENVE-valiokunnan jäsenille tilaa ja mahdollisuuksia osallistua asioiden käsittelyyn oman mielenkiintonsa ja asiantuntemuksensa mukaan. Poliittisena tavoitteenani on jatkaa ponnisteluja entistä kestäväpohjaisempien kuntien ja alueiden kehittämiseksi ja tasapainon löytämiseksi yhteisöjemme taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kehityksen välillä. Siirtyminen kohti kiertotaloutta ja ekoinnovatiivisten pk-yritysten tukeminen on välttämätöntä tämän saavuttamiseksi.”

Cor Lamersin toimikausi kestää kaksi ja puoli vuotta, ja Schiedamin kaupunginjohtajalla on hoidettavanaan keskeisiin asiakokonaisuuksiin, kuten Pariisissa hyväksytyn ilmastosopimuksen täytäntöönpanoon, liittyviä jatkotoimia. Hän johtaa yhdessä Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Karl-Heinz Lambertzin kanssa 20 paikallis- ja alue-edustajan valtuuskuntaa Yhdistyneiden kansakuntien COP23-ilmastokonferenssissa, joka pidetään Bonnissa marraskuussa 2017.

Bonnin konferenssissa Lamers aikoo puolustaa kuntien ja alueiden keskeistä asemaa ilmaston lämpenemisen torjunnassa ja vaatia kansainvälistä yhteisöä nopeuttamaan rahoitusvirtoja. Euroopan kunnat ja alueet pystyvät vauhdittamaan Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa paikallisin ilmastohankkein, mikäli kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kehitetään uusia ja yksinkertaistettuja rahoitusmekanismeja.

ENVE-valiokunta puolustaa Euroopan kuntien ja alueiden etuja Euroopan unionin lainsäädäntäprosessissa monilla tärkeillä politiikanaloilla, kuten ilmastonmuutoksen torjunta, uusiutuvat energialähteet ja ympäristöpolitiikka.

Cor Lamersilla on tukenaan ensimmäinen varapuheenjohtaja, luxemburgilaisen Bettembourgin kunnanvaltuuston jäsen Roby Biwer (LU, PES) ja toinen puheenjohtaja, kroatialaisen Istran maakunnan johtaja Valter Flego (HR, ALDE).

Euroopan alueiden komitea on Euroopan unionin paikallis- ja alueyhteisöjen edustajien kokous. Komitea perustettiin vuonna 1994 Maastrichtin sopimuksen nojalla, ja sen tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin.

Taustatietoa:

Minkälaisen Euroopan haluat? Osallistu Euroopan tulevaisuutta koskevaan verkkokyselyyn tämän linkin kautta.

Kuvia ENVE-valiokunnan kokouksesta (18/19/2017)

Katso Lamersin videopuheenvuoro. (02/2016)

Yhteyshenkilö: David Crous | P. +32 470881037 | david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa