Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Komissaari Kadri Simson: Vihreän elpymisen suunnitelmat onnistuvat vain, jos kunnat ja alueet ovat niissä kaikilta osin mukana  

Energia-asioista vastaava Euroopan komission jäsen keskusteli energiakäänteen ja vihreän kehityksen ohjelman etenemisestä paikallis- ja aluepäättäjien kanssa, jotka peräävät jäsenvaltioilta mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti elpymis- ja palautumissuunnitelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Energia-asioista vastaavan komissaarin Kadri Simsonin kanssa käydyissä keskusteluissa keskityttiin erityisesti kuntien ja alueiden rooliin covid-19-kriisin jälkeisessä elpymisessä sekä tarpeeseen tehdä niistä keskeinen vihreää siirtymää vauhdittava voima. Euroopan alueiden komitean (AK) ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunnan (ENVE) jäsenet totesivat jälleen kerran, että paikallis- ja alueviranomaiset on otettava mukaan ensisijaisten investointien määrittelyyn ja toteuttamiseen, myös kun on kyse Next Generation EU - välineestä ja EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä. Muita kokouksen esityslistalla olleita aiheita olivat rakennusten kunnostamiseen kannustava aloite, biologinen monimuotoisuus, kiertotalous ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

ENVE-valiokunnan ensimmäisessä kesätauon jälkeen pidetyssä kokouksessa käsiteltiin muutamia ensisijaisia asiakokonaisuuksia ja kahta keskeistä tavoitetta. Tarkoituksena on ensinnäkin pitää huoli siitä, että kunnat ja alueet ovat EU:n elpymisstrategian ytimessä, ja toiseksi varmistaa, että covid-19-elpymissuunnitelmat konkretisoituvat ympäristömyönteisinä ja kestävyysperiaatteiden mukaisina hankkeina kaikilla alueilla.

Energia-asioista vastaava komission jäsen Kadri Simson osallistui keskusteluun, jossa keskityttiin EU:n elpymisen energianäkökohtiin, esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden, energiatehokkuuden ja puhtaan liikenteen merkitykseen vihreän elpymisen edistämisessä.

Sevillan kaupunginjohtaja ja ENVE-valiokunnan puheenjohtaja Juan Espadas (ES, PES) avasi keskustelun ja korosti, että ”alue- ja paikallisviranomaisten aktiivinen osallistuminen energiakäännestrategian kehittämiseen on EU:n kannalta ratkaisevan tärkeää. Me olemme niitä poliittisia toimijoita, jotka tuntevat parhaiten alueidensa todellisen tilanteen ja asukkaiden tarpeet. Voimme auttaa konkreettisella tavalla sellaisten investointihankkeiden valinnassa, jotka vastaavat parhaiten Euroopan komission määrittelemän strategian perimmäistä tarkoitusta.”

Energia-asioista vastaava komission jäsen Kadri Simson totesi seuraavaa: ”Teemme tiivistä yhteistyötä Euroopan alueiden komitean kanssa, jotta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukainen visio toteutuu ruohonjuuritasolla kautta Euroopan. Alueet ovat ratkaisevan tärkeitä kumppaneita unionin ilmasto- ja energiapolitiikan täytäntöönpanossa sekä konkreettisten ja käytännönläheisten ratkaisujen löytämisessä. Esimerkiksi tulevaa rakennusten kunnostamiseen kannustavaa aloitetta ( Renovation Wave ) olisi mahdoton toteuttaa ilman kuntia ja alueita, jotka omistavat monia julkisia rakennuksia ja asuinrakennuksia.” Simson mainitsi myös monitasoinen ilmasto- ja energiavuoropuhelun hyvänä esimerkkinä alueiden ja komission välisestä yhteistyöstä ja esitti, että seuraava hyödyllinen vaihe tässä AK:n alulle panemassa vuoropuhelussa voisi olla keskustelu rakennusten kunnostamiseen kannustavasta aloitteesta.

Toscanan aluehallituksen puheenjohtajan ja rakennusten kunnostamiseen kannustavaa aloitetta käsittelevän AK:n lausunnon esittelijän Enrico Rossin (IT, PES) mukaan ”covid-19-kriisi on osoittanut, että viranomaisten on investoitava enemmän sosiaaliseen asuntotarjontaan, sairaaloihin, hoitokoteihin, kouluihin ja päiväkeskuksiin sekä kaupunkien elvyttämiseen, sillä näin voidaan lisätä turvallisuutta ja parantaa elintasoa kaupungeissamme. Rakennusten kunnostamiseen kannustava aloite tarjoaa meille mahdollisuuden tehdä kunnistamme ja alueistamme ympäristömyönteisempiä ja ekologisesti kestävämpiä, luoda 4 miljoonaa uutta työpaikkaa ja tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.” Rakennusten kunnostamiseen kannustava aloite on Euroopan komission aloite, joka on määrä panna alulle tänä syksynä ja jonka tavoitteena on tukea uutta peruskorjausaaltoa rakennusalalla. Rakennusten osuus EU:n hiilidioksidipäästöistä on 40 prosenttia.

ENVE-valiokunnan jäsenet hyväksyivät seuraavat kaksi lausuntoluonnosta:

  • ”Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma” Lausunnon esittelijä, Drenthen lääninvaltuuston johtokunnan jäsen Tjisse Stelpstra (NL, ECR) sanoi: ”Enää ei ole varaa selittelyihin. On aika saada kiertotalouteen vauhtia ja asettaa konkreettisia tavoitteita. Covid-19-kriisi tuo EU:n haavoittuvuuden ja raaka-aineriippuvuuden tuskallisen selvästi esiin. Nyt ei enää pidä puhua jätteestä, vaan uudelleenkäytöstä on tultava sääntö eikä poikkeus! Tätä varten tarvitaan kipeästi eurooppalaista raaka-ainepolitiikkaa, jotta saadaan tietoa materiaalivirroista ja jotta voidaan varmistaa, että kaikilla alueilla on tasapuoliset mahdollisuudet saada käyttöönsä niukkoja mutta välttämättömiä raaka-aineita.” Lausunto on määrä hyväksyä lokakuussa 2020 pidettävässä täysistunnossa. Tjisse Stelpstran tuorein haastattelu on luettavissa täältä .

Lisäksi jäsenet keskustelivat Saksan puheenjohtajakauden painopisteistä Saksan ympäristö-, luonnonsuojelu- ja ydinturvallisuusministeriön edustajan Nina Alsenin kanssa.

Jäsenet keskustelivat myös seuraavista valmisteilla olevista lausunnoista:

ENVE-valiokunta nimesi Liepājan apulaispormestarin Gunārs Ansiňsin (LV, Renew Europe) energiajärjestelmien integrointia koskevasta EU:n strategiasta laadittavan lausunnon esittelijäksi.

Lisätietoja:

AK ja Euroopan komissio järjestivät tiistaina 8. syyskuuta ympäristöyhteistyön teknisen foorumin 16. kokouksen , jonka aiheena oli ”Miten paikallis- ja alueviranomaiset voivat hyödyntää kiertotaloutta kestävän elpymisen pohjana? AK:n jäsenet, EU:n virkamiehet ja keskeisten sidosryhmien edustajat vaihtoivat siellä näkemyksiä nykyisistä välineistä kiertotalouden edistämiseksi paikallis- ja aluetasolla ja käsittelivät myös tähän liittyviä epäkohtia. Ympäristöyhteistyön tekninen foorumi on Euroopan alueiden komitean ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunnan ja komission ympäristöasioiden pääosaston vuonna 2012 perustama foorumi, jonka tarkoituksena on edistää vuoropuhelua paikallisista ja alueellisista ongelmista ja ratkaisuista EU:n ympäristölainsäädännön soveltamisessa. Teknisen foorumin seuraava kokous pidetään 22. lokakuuta 2020 Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon ja Green City Accord -aloitteen käynnistämisen yhteydessä .

Osallistu AK:n aloitteeseen, jossa etsitään parhaita käytänteitä vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi paikallistasolla. Määräaika päättyy 21. syyskuuta.2020 .

Tästä pääset ilmoittautumaan Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolle 2020.

Yhteyshenkilö:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023