Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Portugalin pääministeri perää lisää resursseja ja alueellisia investointeja Euroopan hyväksi  

Portugalin pääministeri António Costa totesi Euroopan alueiden komitean täysistunnossa (AK) käydyssä keskustelussa, että unionin on kiireesti muutettava suuntaa ja puututtava alueellisiin eroihin, kasvatettava jäsenvaltioiden maksuosuuksia EU:n talousarvioon, lisättävä alueellisia investointeja ja sitoutettava mukaan kaikki hallintotasot, jotta se pystyy vastaamaan maailmanlaajuiseen kilpailuun.

Pääministeri Costan mielestä EU:n on nostettava ykköstavoitteeksi alueiden ja kuntien sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja lähentyminen. AK:n jäsenenäkin toiminut Costa kehotti kasvattamaan EU:n talousarviota ja totesi, että 1 % bruttokansantulosta ei ole tarpeeksi: ”Eurooppa tarvitsee globalisoituneessa maailmassa enemmän koheesiota ja kilpailukykyisemmän talouden. Jotta voimme vastata uusiin haasteisiin, emme saa heikentää unionin peruspilareita, kuten yhteistä maatalouspolitiikkaa ja koheesiopolitiikkaa. Jos haluamme vahvemman ja kriisejä paremmin sietävän unionin, on EU:n resursseja lisättävä.”

AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz oli täysistuntokeskustelussa pitämässään puheenvuorossa samoilla linjoilla: ”On meidän kaikkien vastuulla saattaa Euroopan unioni takaisin tasapainoisen talouskasvun uralle. Sosiaalinen, taloudellinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus ovat unionin ominta aluetta, mutta alueellisia ja maaseudulle suuntautuvia investointeja tarvitaan lisää. EU:n seuraava talousarvio vaikuttaa unionin tulevaan suuntaan, minkä johdosta jäsenvaltioiden on lisättävä eikä vähennettävä alueiden ja kuntien taloudellisia resursseja, joiden turvin ne voivat edistää työpaikkojen luomista ja syventää Euroopan yhdentymistä.”

Euroopan alueiden komitea kampanjoi yhdessä alue- ja paikallisyhteisöjen järjestöjen kanssa unionin laajuisessa #CohesionAlliance-hankkeessa EU:n alueellisten investointien aseman edistämiseksi unionin seuraavassa talousarviossa, ja myös pääministeri Costa puolusti vahvaa koheesiopolitiikkaa. ”Koheesiopolitiikan kautta EU on läsnä jokaisessa kylässä ja kaupungissa ja Euroopan jokaisella kadulla”, hän sanoi. ”Siksi koheesio ei voi eikä saa olla seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen joustokohta.”

Euroopan alueiden komitean – EU:n paikallis- ja aluetason päättäjien kokouksen – jäsenet toivat keskustelussa julki kannattavansa pääministerin tulevaisuudenvisiota. He kertoivat tunnistavansa tarpeen uudistaa Euroopan taloutta vahvistamalla alueellista yhteenkuuluvuutta, perusrakenteita ja ekologista kestävyyttä. He olivat samaa mieltä siitä, että tämä edellyttää EU:lta suuremman huomion kiinnittämistä paikallis- ja alueviranomaisten rooliin ja vaikutukseen, sillä nämä viranomaiset eivät ole vastuussa ainoastaan aluetalouden edistämisestä vaan myös äänestäjien huolien esille tuomisesta ja paikallisyhteisöjen innostamisesta tukemaan EU:n toimintapolitiikkoja.

Portugalin pääministeri lisäsi myös, että talous- ja rahaliitto tulee saada nopeasti valmiiksi: ”Euroalueen rakenteellisia puutteita ei ole edelleenkään korjattu. Uusien kriisien puhkeamisen riski on olemassa niin kauan kuin talous- ja rahaliitto on vaillinainen. Siksi olen ajanut omiin varoihin perustuvan talousarvion luomista euroalueelle.”

Myös Euroopan alueiden komitean suomalaisjäsenet osallistuivat keskusteluun Costan kanssa. Komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula (EPP) totesi, että EU:n tulevaisuus perustuu alue- ja paikallistasolta lähtevään uudistumiseen. "Brexit-prosessin aikana olemme oppineet, että EU27:n on uudistettava toimintatapojaan. Kaupungeista, korkeakouluista ja yrityksistä löytyy voima kestävän kasvun luomiseksi ja innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi", Markkula sanoi.

Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen Ossi Martikainen (ALDE) sanoi: "Talous- ja rahaliiton koossapitäminen on tuonut vakautta ja investointeja, ja Portugalikin on toipunut kriisistä hyvin. Tällä on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Esimerkiksi Suomessa julkisen talouden antamat takausvastuut ovat nousseet jo 30 prosenttiin bkt:stä euron vakausvälineille annettujen sitoumusten seurauksena, mikä tarkoittaa sitä, että kuntien ja alueiden mahdollisuudet saada investointeja kiristyvät ja voivat heiketä. Tähän ongelmaan on kiinnitettävä huomiota."

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen Ilpo Heltimoinen (ECR) painotti puheenvuorossaan EU:n rajanaapureiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä rajaturvallisuuden kannalta: "Turvapaikkakriisin jälkeen on otettu hyviä askeleita, kuten sopimus Turkin kanssa, mutta esimerkiksi Frontexin kehittämiseen on panostettava huomattavasti enemmän. Jos vuoden 2015 tapahtumat toistuvat, se tarkoittaa Schengenin ja koko EU:n loppua."

***

Taustatietoa:

Keskustelu antoi aineksia komitean Pohdintoja Euroopasta -hankkeeseen, jonka puitteissa komitean jäsenet järjestävät satoja kansalaiskeskusteluja eri puolilla Eurooppaa. Keskustelujen anti kootaan Eurooppa-neuvostolle myöhemmin tänä vuonna toimitettavaan raporttiin.

Ajaakseen kaikki alueet ja kunnat kattavaa vahvaa koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten AK on yhdessä EU:n alue- ja paikallisyhteisöjen tärkeimpien järjestöjen kanssa käynnistänyt #CohesionAlliance-kampanjan. Kyse on ruohonjuuritason liikkeestä, johon voivat liittyä kaikki, jotka uskovat, että EU:n koheesiopolitiikan on jatkossakin oltava unionin tulevaisuuden kulmakiviä. Kampanja käynnistyi viime vuoden lokakuussa, ja se on siitä lähtien houkutellut uusia allekirjoittajia joka päivä. Joukossa on muun muassa alue- ja paikallisviranomaisia, Euroopan parlamentin jäseniä, elinkeinoelämän järjestöjä, tiedemaailman edustajia, ammattijärjestöjä ja ajatuspajoja.

Keskustelun voi katsoa EbS-kanavalla . Saatavilla on valokuvia, joita voi noutaa verkosta maksutta.

Yhteyshenkilö:
Andrew Gardner

P. +32 473843981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023