Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n politiikkojen kytkeminen paikallistasoon: Euroopan alueiden komitea esittää visionsa EU:n uudistamiseksi  

AK:n täysistunto-ohjelmassa 26.–27. kesäkuuta #CoRplenary agenda: Euroopan komission jäsenet Jyrki Katainen ja Miguel Arias Cañete osallistuvat keskusteluun kestävän kehityksen tavoitteista ja ilmastonmuutoksesta

Euroopan alueiden komitea (AK) esittää muutama päivä ennen vasta valitun Euroopan parlamentin ensimmäistä täysistuntoa kuntien ja alueiden ehdotukset EU:n toimintatavan radikaalista muuttamisesta ja unionin lähentämisestä kansalaisiinsa EU:n uutta lainsäädäntökautta silmällä pitäen.

AK:n 350 vaaleilla valittua paikallis- ja aluetason edustajaa ja joukko EU:n toimielinten johtohenkilöitä – mukaan luettuina työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja ilmastotoimista ja energia-asioista vastaava komissaari Miguel Arias Cañete – käyvät komitean kaksipäiväisen täysistunnon aikana keskusteluja eräistä unionin kiireellisimmistä kysymyksistä. Niihin kuuluvat EU:n uuden toimintatavan tarve, kestävän kehityksen tavoitteiden paikallisulottuvuus, ilmastonmuutos ja energiakäänne, muuttajien kotouttaminen paikallisyhteisöihin ja AK:n käynnistämä Integraation puolesta -aloite (#Regions4Integration).

Lisäksi komitea ja Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallintoasiain kongressi juhlistavat yhteistä 25-vuotispäiväänsä seremonioin, joiden jälkeen järjestetään yhteinen konferenssi aiheesta “Paikallis- ja alueviranomaisten tuoma lisäarvo yhdistyneen Euroopan rakentamisessa".

Täysistunnon aikana luovutetaan myös vuoden 2019 Euroopan yrittäjyysalue -palkinto niille EU:n alueille, millä toteutetaan erityisen merkittävää ja innovatiivista yrityspoliittista strategiaa.