Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Covid-19: AK:n puheenjohtaja on tyytyväinen EU:n uusiin toimenpiteisiin ja painottaa paikallistason seuraavan tilannetta  

Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Apostolos Tzitzikostasin lausunto Euroopan komission 2. huhtikuuta 2020 ehdottamista toimista

Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Apostolos Tzitzikostasin lausunto Euroopan komission 2. huhtikuuta 2020 ehdottamista toimista

”Euroopan komissio esitti 2. huhtikuuta joukon toimenpiteitä, joilla vastataan Euroopan alueiden komitean ja monien paikallis- ja alueviranomaisten esittämiin vaatimuksiin saada enemmän tukea ponnisteluihin kriisin sosiaalisten, taloudellisten ja terveyteen kohdistuvien vaikutusten torjumiseksi.

SURE-välineellä tuetaan konkreettisia toimia sen varmistamiseksi, että työntekijät saavat edelleen palkkansa ja yritykset kykenevät säilyttämään työpaikat. Toivon, että se auttaa paikallisyhteisöjä kaikkialla Euroopassa lieventämään covid-19-pandemian sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi on erittäin tärkeää, että uudella välineellä voidaan tarjota apua perheille ja yrittäjille alueillamme ja kunnissamme ja säilyttää alueellisten talouksien tuotantokyky. AK on valmis edistämään välineen pikaista hyväksymistä ja tulee varmistamaan toimien seurannan alue- ja paikallistasolla, jotta voidaan arvioida, miten toimenpiteillä vastataan paikallisyhteisöjemme päivittäisiin tarpeisiin.

Olen tyytyväinen Euroopan komission ehdotukseen käyttää EU:n talousarvion liikkumavaraa kolmen miljardin euron lisäinvestointeihin terveydenhuoltoalalla hätätilanteen tukivälineen kautta. Tämä vastaa koronavirusta koskevassa AK:n toimintasuunnitelmassa esitettyyn kehotukseen perustaa terveysuhkiin keskittyvä EU:n hätämekanismi, joka rahoitetaan EU:n talousarvion käyttämättömillä varoilla. Näiden varojen avulla alueemme ja kuntamme voivat hankkia elintärkeitä tarvikkeita ja lääkinnällisiä laitteita sekä tukea paremmin pandemian vastaisen taistelun eturintamassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön sekä pelastushenkilöstön työtä.

Komissio ehdotti tänään myös säännöksiä, joilla joustavoitetaan ja nopeutetaan koheesio- ja maatalousrahastovarojen käyttöä hätätoimien ja talouden elpymisen tukemiseksi. Alue- ja paikallispäättäjinä tuemme komission toimia, joiden ansiosta ennen kriisiä suunnitellut investoinnit voidaan nopeasti kohdentaa uudelleen. Samalla kehotan Euroopan komissiota varmistamaan, että alueet ovat jatkossakin keskeisiä toimijoita toimenpiteiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Koheesio ja maaseudun kehittäminen tarjoavat ainutlaatuisen toimintamallin, joka kokoaa yhteen niin EU:n kuin valtio-, alue- ja paikallistason toimijat. EU:n investoinneilla voidaan vastata ihmisten ja yritysten tarpeisiin vain, jos alue- ja paikallispäättäjien välitöntä kokemusta hyödynnetään kaikilta osin.”

AK:n toimintasuunnitelma alueiden ja kuntien tukemiseksi covid-19:n torjunnassa Euroopan unionissa

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023