Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Eurooppalaista demokratiaa käsittelevä AK:n korkean tason ryhmä tukee paikallispäättäjien panosta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin  

Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja Silja Markkula on mukana Herman Van Rompuyn johtamassa seitsemän ”viisaan miehen ja naisen” asiantuntijaryhmässä

Euroopan alueiden komitean (AK) eurooppalaista demokratiaa käsittelevä korkean tason ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Eurooppa-neuvoston järjestyksessään ensimmäinen puheenjohtaja ja Belgian entinen pääministeri Herman Van Rompuy, piti 17. maaliskuuta ensimmäisen kokouksensa. Ryhmä osallistuu panoksellaan AK:n työskentelyyn Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin parissa.

Korkean tason ryhmä on riippumaton neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on tukea AK:n poliittista ja institutionaalista roolia laatimalla strategisia poliittisia analyyseja, joissa keskitytään Euroopan paikallis- ja alueviranomaisten haasteisiin, kun AK osallistuu Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin. Korkean tason ryhmän tehtävänä on vahvistaa AK:n kautta paikallis- ja alueviranomaisten vaikutusta ja vaikutusvaltaa EU:n päätöksentekoprosessissa ja virittää keskustelua eurooppalaisesta demokratiasta.

AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi seuraavaa: ”Kiitän kaikkia korkean tason ryhmän jäseniä myönteisestä vastauksesta osallistumiskutsuun. Heidän asiantuntemuksensa, sitoutumisensa EU:n arvoihin ja syvällinen tietämyksensä Euroopan unionin dynamiikasta ovat arvokas voimavara, joka auttaa maksimoimaan komitean panoksen Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin. Kullakin jäsenellä on ainutlaatuinen taustansa ja visionsa, jotka tuovat lisäarvoa työllemme. Konferenssi ei saa olla jälleen yksi EU:n toimielinten kauneuskilpailu, josta jää muistoksi vain sanahelinää. Me haluamme ja meidän täytyy varmistaa, että eurooppalaista demokratiaamme vahvistetaan konferenssissa kaikilta osin. Korkean tason työryhmän perustaminen antaa konkreettisen panoksen tähän prosessiin.”

AK:n eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän puheenjohtaja Herman Van Rompuy sanoi: ” On suuri kunnia, että Euroopan alueiden komitea on uskonut minulle tehtäväksi johtaa tätä ansioituneiden henkilöiden ryhmää. Tehtävänämme on esitellä innovatiivisia ja luovia ideoita ja ehdotuksia, joilla vahvistetaan eurooppalaista demokratiaa ja kehitetään sellaista Eurooppaa, joka suojelee kansalaisiaan ja antaa heille vaikutusvaltaa. Paikallis- ja alueviranomaiset voivat osaltaan uudistaa luottamusta demokratiaan, ja niiden olisi osallistuttava tiiviimmin EU:n päätöksentekoon. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kuroa umpeen kuilua Euroopan unionin ja alueilla, kaupungeissa ja kunnissa asuvien ihmisten välillä, ja meidän on pohdittava, miten vahvistaa demokraattista järjestelmäämme ja rakentaa luottamusta lisäämällä alueiden ja kuntien osallisuutta. Konferenssin on tarjottava ratkaisuja sellaisen nykyaikaisen eurooppalaisen demokratian rakentamiseksi, jossa kansalaiset ovat mukana ja joka vastaa heidän tarpeisiinsa ja tarjoaa vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin ja jossa konkretisoituu visio kestävämmällä pohjalla olevasta tulevaisuudesta.”

Korkean tason ryhmä keskustelee ja tekee tiivistä yhteistyötä AK:n jäsenten, erityisesti AK:n puheenjohtajakokouksen, työvaliokunnan, komitean temaattisten valiokuntien sekä Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin osallistuvan AK:n valtuuskunnan jäsenten kanssa. Se toimii myös vuorovaikutuksessa nuorten alue- ja paikallistason vastuuhenkilöiden kanssa, jotka osallistuvat AK:n nuorten päättäjien aloitteeseen, Euroopan nuorisofoorumiin ja muihin nuorisoelimiin. Sen työ ja dynamiikka muodostavat perustan AK:n panokselle Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin sekä AK:n jäsenten Euroopan unionin alueilla ja kunnissa järjestämiin paikallisiin vuoropuhelutapahtumiin, joilla varmistetaan, että konferenssi vaikuttaa myös jäsenvaltioiden pääkaupunkien ulkopuolella.

Korkean tason ryhmä on kokoonpanoltaan seitsemän ”viisaan miehen ja naisen” ryhmä:

Herman Van Rompuy , Belgian entinen pääministeri ja Eurooppa-neuvoston entinen puheenjohtaja

Joaquin Almunia , entinen kilpailuasioista sekä talous- ja rahoitusasioista vastaava Euroopan komission jäsen

Tomasz Grzegorz Grosse , Varsovan yliopiston professori

Rebecca Harms, entinen Euroopan parlamentin jäsen

Silja Markkula , Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja

Maria João Rodrigues , Portugalin entinen opetusministeri ja Euroopan parlamentin jäsen

Androulla Vassiliou , entinen terveysasioista sekä koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava Euroopan komission jäsen.

Taustatietoa

AK:n työvaliokunta hyväksyi joulukuussa 2020 AK:n puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän perustamisen. Sen työskentely käynnistetään virallisesti ja poliittisesti Euroopan alueiden komitean toukokuun täysistunnossa (5.–7. toukokuuta), jossa keskustellaan Euroopan tulevaisuudesta AK:n näkökulmasta ja AK:n osallistumisesta alkamassa olevaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi avataan virallisesti 9. toukokuuta 2021, ja sen on määrä sopia päätelmistään kevääseen 2022 mennessä.

Yhteyshenkilö:

Berta López Domènech

P. +32 22822170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Anne Karjalainen laatii Euroopan komissiolle lausunnon julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön parantamiseksi
Anne Karjalainen laatii Euroopan komissiolle lausunnon julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön parantamiseksi
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023