Automaattinen käännös
 
Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet luonnostelevat seuraavaa ympäristöalan toimintaohjelmaa  
Viime vuosikymmeninä tapahtuneesta myönteisestä kehityksestä huolimatta ympäristöä kohtaavat Euroopassa yhä merkittävät haasteet. Maatalous, kalastus, liikenne, teollisuus, matkailu ja kaupunkirakenteen hajautuminen heikentävät luonnonpääomaa. Paikallispäättäjät moittivat politiikan yhtenäistämiseen, rahoitukseen, tiedonvaihtoon ja koordinointiin liittyviä puutteita, jotka vaikeuttavat ympäristölainsäädännön tehokasta täytäntöönpanoa Euroopassa.

Ennen kuin seuraava komissio esittää kahdeksannen ympäristöalan toimintaohjelman, Euroopan kunnat ja alueet ovat laatineet suosituksia ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanon parantamiseksi Euroopassa ensi vuosikymmenellä. Euroopan alueiden komitean jäsenet hyväksyivät yksimielisesti lausunnon aiheesta kahdeksas ympäristöalan toimintaohjelma. Kyseessä on Euroopan unionin tuleva kehys, jossa määritellään ympäristöpolitiikan painopisteet ja tavoitteet. AK valmisteli lausuntoa kattavalla tutkimuksella, joka julkaistiin vuonna 2018.

Vaikka ympäristöpolitiikka on yksi Euroopan yhdentymisen vankimmista saavutuksista, ongelmia esiintyy edelleen. Jäsenet moittivat politiikan yhtenäistämisen, rahoituksen, tiedon jakamisen ja hallinnollisten valmiuksien puutteellisuutta. EU:n kunnat ja alueet kehottavat kaikkia hallintotasoja lisäämään koordinointia sekä osaamisen ja tiedon vaihtoa ja varmistamaan ympäristövaatimusten paremman noudattamisen.

Lausunnon esittelijä, Schiedamin kaupunginjohtaja ja AK:n "ympäristö, ilmastonmuutos ja energia" -valiokunnan (ENVE) puheenjohtaja Cor Lamers (NL, EPP) totesi: "Seuraavan ympäristöalan toimintaohjelman olisi oltava entistä strategisempi, yhtenäisempi ja joustavampi ja sen olisi vastattava uusiin teknologisiin haasteisiin ja tuettava innovointia. Sen tulisi vastata myös kiireellisimpiä siirtymiä koskeviin haasteisiin, jotka liittyvät energiaan, kiertotalouteen, elintarvikejärjestelmään ja puhtaaseen liikkuvuuteen. Ihmisten terveyden käsite on yhdistettävä terveeseen maapalloon, talouteen ja yhteiskuntaan, jossa resursseja käytetään vastuullisesti ja tehokkaasti. Taloudellisen mallin on suojeltava biologista monimuotoisuutta ja perustuttava kiertotalouteen, jossa riittävä kasvu, kehitys ja työpaikat ylläpitävät tervettä yhteiskuntaa ja kestävät investoinnit vauhdittavat kestäväpohjaisia liiketoimintamalleja."

"Biologinen monimuotoisuus, jätehuolto, ilmanlaatu ja melu ovat ongelmallisimpia osa-alueita arvioitaessa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa Euroopassa", muistutti Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan (ENVI) puheenjohtaja Adina-Ioana Vălean (RO, EPP). "On selvää, että EU:n kuntien ja kaupunkien mahdollisimman laaja osallistuminen on tarpeen, jotta ympäristöpolitiikoista ja erityisesti ympäristöalan toimintaohjelmasta tulisi onnistuneita", parlamentin jäsen Vălean korosti AK:n täysistunnossa.

AK tukee kannustimien luomista niille paikallis- ja alueviranomaisille, jotka ylittävät tavoitteet ympäristöpolitiikan ja ‑lainsäädännön täytäntöönpanossa, ja kehottaa lisäämään rahoituslähteiden sekä julkisten ja yksityisten rahoitusohjelmien välistä synergiaa.

Jäsenet ehdottivat, että seuraava ympäristöohjelma muodostaisi EU:n strategian, jolla edistetään kaikkien mahdollisuutta terveelliseen elämään. AK ehdottaa, että kahdeksannesta ympäristöohjelmasta tehdään virtaviivainen ja selkeä jakamalla se viiteen päälukuun: siirtymät, innovointi, täytäntöönpano, laajemmat maailmanlaajuiset haasteet ja viestintä.

Jäsenet ehdottavat, että ympäristöyhteistyön teknistä foorumia, vuonna 2012 perustettua esimerkillistä institutionaalista yhteistyöohjelmaa, vahvistettaisiin edelleen.  Foorumi on Euroopan komission ja AK:n välinen pysyvä vuoropuhelurakenne, jonka tarkoituksena on edistää ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa sekä paikallis- ja alueviranomaisten ja EU:n välistä yhteistyötä.

AK ehdottaa, että foorumin yhteyteen perustetaan lähettiläsverkosto, jonka tehtävänä on edistää ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa kaikilla hallintotasoilla. RegHub, AK:n uusi alueellisten keskusten verkosto EU:n politiikan täytäntöönpanon arviointia varten, pyrkii myös parantamaan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa kartoittamalla puutteita ja etsimällä räätälöityjä ratkaisuja EU:n alueille.

Jäsenet suhtautuvat myönteisesti komission ehdotukseen painottaa monivuotisessa rahoituskehyksessä kestävää kehitystä ja ympäristöpolitiikan sisällyttämistä kaikkiin budjettikohtiin. AK kehottaa kuitenkin varaamaan yli 30 prosenttia budjetista ilmastopolitiikan huomioimiseen kaikilla eri politiikanaloilla.

Ympäristöalan toimintaohjelmat ovat ohjanneet EU:n ympäristöpolitiikkaa 1970-luvulta lähtien. Tällä hetkellä EU:ssa on menossa seitsemäs ympäristöalan toimintaohjelma, joka on voimassa 31. joulukuuta 2020 saakka. Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto on parhaillaan valmistelemassa arviointiaan, joka esitetään seuraavalla vihreällä viikolla 13.–17. toukokuuta 2019. AK järjestää keskustelun tulevasta ympäristöalan toimintaohjelmasta 16. toukokuuta.

Päätös kahdeksannen ympäristöalan toimintaohjelman esittämisestä kuuluu seuraavalle Euroopan komissiolle, joka aloittaa toimikautensa 26. toukokuuta 2019 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Ympäristölainsäädännön täytäntöönpano on yksi ENVE-valiokunnan työskentelyn painopisteistä vuonna 2019.

 

Taustatietoa

AK valmisteli lausuntoa kattavalla tutkimuksella, joka julkaistiin vuonna 2018.

Marraskuu 2018 – AK:n tutkimus – Kohti kahdeksatta ympäristöalan toimintaohjelmaa – Paikallinen ja alueellinen ulottuvuus (englanniksi)

Maaliskuu 2018 – Euroopan parlamentti – Mietintö seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman täytäntöönpanosta

AK:n ENVE-valiokunnan painopisteet vuonna 2019

EU:n ympäristöpolitiikka

Mitä tarkoittaa ympäristövaatimusten noudattamisen varmistaminen? (englanniksi)

Yhteyshenkilö: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023