Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n kaupunkimissio on "valtava mahdollisuus" kuudelle suomalaiselle kaupungille  

Espoo, Helsinki, Lahti, Lappeenranta, Tampere ja Turku valittiin torstaina mukaan sadan eurooppalaisen kaupungin joukkoon, jotka osallistuvat EU:n niin sanottuun kaupunkimissioon. Mission tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2030 mennessä kehittämällä älykkäitä ratkaisuja. Kaupunkimissio saa 360 miljoonaa euroa Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoitusta vuosiksi 2022 ja 2023, minkä lisäksi mukana oleville kaupungeille on luvassa räätälöityä neuvontaa ja tukea sekä mahdollisuuksia osallistua suuriin innovointitoimiin ja pilottihankkeisiin.

"On hienoa, että saimme kuusi kaupunkia näiden sadan kaupungin joukkoon. Sehän on kuusinkertainen määrä verrattuna siihen, mitä väkiluvun perusteella Suomelle olisi kuulunut, ja valtava mahdollisuus näille kaupungeille", Euroopan alueiden komitean lausunnon esittelijä, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Markku Markkula (kok/EPP) iloitsee.

"Koska nämä kaupungit ovat sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä, toimenpiteitä tarvitaan nopeasti. Nämä sata valittua missiokaupunkia ovat tiennäyttäjiä muille. EU omalta osaltaan tarjoaa jo tänä vuonna ja ensi vuoden kuluessa 360 miljoonaa euroa uusien toimenpiteiden liikkeelle laittamiseen valittuihin kohteisiin. EU-rahoituksen suuruus moninkertaistuu, kun siihen lisätään yritysten rahoitus ja kaupunkien omat ja kansalliset rahoituslähteet. Julkisen ja yksityisen rahoituksen avulla toimenpiteitä tehdään moninkertaisesti. Nyt pannaan täysi höyry päälle kohti vihreämpää, parempaa tulevaisuutta", Markkula kuvailee.

Kaupunkimissio on yksi viidestä EU:n missiosta , joiden avulla Euroopan unioni pyrkii ratkaisemaan polttavia yhteiskunnallisia haasteita. Neljä viidestä missiosta liittyy suoraan ilmastoon tai maaperän ja vesistöjen puhtauteen. Euroopan alueiden komitean esittelijänä Markkula on edustanut EU:n kuntia ja alueita neuvoteltaessa missioiden toteutuksesta. Hänen laatimansa lausunto hyväksyttiin Euroopan alueiden komitean täysistunnossa tällä viikolla.

"Putinin sota Ukrainaa ja koko Euroopan demokratiaa ja vapautta kohtaan on herättänyt meidät siihen, että ratkaisuja on tehtävä yhä nopeammin ja kohdennettava näihin polttaviin haasteisiin enemmän yhteisiä voimarahoja. Tämä ei kuitenkaan tapahdu pelkästään Brysselin tai jäsenvaltiotason päätöksillä, vaan mukaan tarvitaan kaupungit ja alueet", Markkula tähdentää.

"Lausunnon yksi keskeinen ulottuvuus on, että tutkimus- ja kehitystoimintaan tarvitaan merkittävästi lisää investointeja. Karkeasti tällä hetkellä käytettävissä on yksi kolmasosa siitä teknologiasta, joka tarvitaan energia- ja muiden ratkaisujen aikaansaamiseen vuoteen 2030 asti. Toinen kolmannes on proto- eli kokeiluvaiheessa ja yksi kolmasosa sellaista teknologiaa ja tietoa, jota tällä hetkellä vasta korkeintaan tutkitaan yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Tätä tietoa me tarvitaan ja se on mobilisoitava paikallistason käyttöön", Markkula korostaa.

Komissio pyytää kaupunkeja laatimaan ilmastokaupunkisopimuksen, johon sisältyy yleinen ilmastoneutraaliutta koskeva suunnitelma kaikilla osa-alueilla, kuten energia, rakennukset, jätehuolto ja liikenne, sekä niihin liittyvät investointisuunnitelmat. Tähän prosessiin otetaan mukaan kansalaiset, tutkimusorganisaatiot ja yksityinen sektori. Espoossa toimet ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi on jo käynnistetty ja esimerkiksi kivihiilen käyttö on määrä lopettaa kokonaan noin kolmen vuoden kuluessa.

"Kaukolämpöverkkoa ylläpitävän Fortumin ja muiden yritysten kanssa on käynnistetty noin tusina isoa investointihanketta, joilla kivihiilen käyttö lopetetaan kokonaan ja parannetaan uudistuvien luonnonvarojen ja energialähteiden käyttöä. Toinen esimerkki on, että VTT:n, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa haetaan uusia ratkaisuja esimerkiksi kaavoitukseen kehittämällä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia kaupunkimaisia pientalokyliä, jotka toimivat edelläkävijöinä koko Euroopalle", Markkula kuvailee.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :