Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Liittokansleri Merkel ja komission puheenjohtaja von der Leyen keskustelevat alueiden ja kuntien kanssa koronaviruskriisin taltuttamiseen tarkoitetusta elpymisohjelmasta  

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen keskustelevat Euroopan alueiden komiteassa 12.–13. lokakuuta Euroopan unionin toimista koronaviruspandemian torjumiseksi. EU:n paikallis- ja aluepäättäjien edustajakokouksen keskusteluissa ovat mukana myös Euroopan investointipankin pääjohtaja Werner Hoyer ja investointipankin varapääjohtaja Lilyana Pavlova . Komiteassa käytäviin keskusteluihin osallistuu lisäksi neljä komission jäsentä – Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava komission jäsen Frans Timmermans, koheesio- ja uudistusasioista vastaava komission jäsen Elisa Ferreira, talousasioista vastaava komission jäsen Paolo Gentiloni sekä työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komission jäsen Nicolas Schmit .

Täysistunto tarjoaa Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenille tilaisuuden arvioida EU:n mahdollista panosta paikallisiin ja alueellisiin elpymistoimiin sekä keskustella EU:n elpymispaketista ja pitkän aikavälin talousarviosta.

Keskusteluissa otetaan huomioon AK:n teettämä laaja-alainen kysely pandemian vaikutuksista terveyteen, talouteen ja yhteisöihin EU:n alueilla ja kunnissa. Kyselytutkimus – ensimmäinen vuotuinen alue- ja kuntabarometri – perustuu AK:n hallinnoimien mekanismien kautta kerättyyn palautteeseen, yhdessä OECD:n kanssa toteutettuun kyselyyn alue- ja paikallistason julkisesta taloudesta sekä EU:n virastojen tekemiin tutkimuksiin. Siihen sisältyy myös ensimmäinen pandemian alkamisen jälkeen tehty mielipidekysely, jossa tutkittiin kansalaisten luottamusta paikallisiin, alueellisiin ja valtiollisiin hallintotahoihin EU:ssa sekä luottamusta EU:hun. Kantar-mielipidetutkimusyrityksen toteuttamaan kyselyyn vastanneilta 26 000 henkilöltä tiedusteltiin myös, onko kunnilla ja alueilla heidän mielestään riittävästi vaikutusta EU-tasolla tehtyihin päätöksiin ja – jos näin ei ole – millä elämänaloilla nämä haluaisivat lisätä paikallis- ja alueviranomaisten vaikutusta.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas (EL, EPP) sanoi: ”Ensimmäisestä vuotuisesta alue- ja kuntabarometristä ilmenee eräitä aloja, joilla EU:n tulisi kohdentaa tukeaan alueille, kunnille ja kylille. Siinä todetaan, että pandemia syventää alueiden sosioekonomisia eroja ja rasittaa valtavasti paikallis- ja alueyhteisöjen taloutta. Tilaamamme erityinen mielipidekysely osoittaa, että kansalaistemme mukaan paras tapa tuoda EU:ta lähemmäs kansalaisia ja rakentaa luottamusta EU:n poliittisia päättäjiä kohtaan on vahvistaa yhteistyötä kaikilla hallintotasoilla – paikallis-, alue-, valtio- ja unionitasoilla.”

Vuotuinen alue- ja kuntabarometri (#EURegionalBarometer) julkistetaan Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla (#EURegionsWeek), joka on AK:n ja Euroopan komission yhdessä järjestämä tapahtuma. #EURegionsWeek järjestetään nyt 18. kertaa, ja sen avaavat virallisesti 12. lokakuuta komission jäsen Elisa Ferreira ja AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas. Komissaari Ferreira osallistuu myös 13. lokakuuta käytävään kansalaisvuoropuheluun.

#EURegionsWeek kestää tänä vuonna kolme viikkoa, ja se järjestetään pääosin verkossa . Teemaviikko on edelleen suurin yksittäinen EU:n järjestämä tapahtuma, ja siinä on mukana 800 kumppania ja yli 9 000 ilmoittautunutta osanottajaa. RegioStars -palkinnon luovutusseremoniassa 14. lokakuuta palkitaan EU:n rahoittamia hankkeita, jotka ovat tuoneet esiin erityistä huippuosaamista ja uusia aluekehitystä edistäviä toimintamalleja. Palkinnon viisi voittajaa on valittu 25 finalistin joukosta.

AK:n kolmipäiväisen täysistunnon aikana (12.–14. lokakuuta) komitean jäsenet keskustelevat myös 26:sta EU:n eri säädöksestä ja antavat niitä koskevia suosituksia . Kaikilla kyseisillä säädöksillä on potentiaalia edistää EU:n elpymistoimia.

TÄRKEITÄ KESKUSTELUJA

 • 12. lokakuuta kello 11.00 : Vuotuisesta alue- ja kuntabarometristä käytävä keskustelu, johon osallistuvat Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič
 • 12. lokakuuta kello 14.30 : Koheesiosta käytävä keskustelu ja Euroopan alueiden ja kuntien 18. teemaviikon (#EURegionsWeek) virallinen avajaisistunto, joihin osallistuu koheesio- ja uudistusasioista vastaava komission jäsen Elisa Ferreira
 • 13. lokakuuta kello 9.00 : Vihreän kehityksen ohjelmasta käytävä keskustelu, johon osallistuu Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava komission jäsen Frans Timmermans
 • 13. lokakuuta kello 14.30 : Saksan puheenjohtajuuskaudesta käytävä keskustelu, johon osallistuu Saksan liittotasavallan liittokansleri Angela Merkel
 • 14. lokakuuta kello 10.00 : Rahoituksesta ja elpymisestä käytävä keskustelu, johon osallistuvat Euroopan investointipankin pääjohtaja Werner Hoyer ja Euroopan investointipankin varapääjohtaja Lilyana Pavlova
 • 14. lokakuuta kello 11.30 : Paikallis- ja alueviranomaisille tärkeät EU-asiat
 • 14. lokakuuta kello 14.30: Selviytymiskyvystä ja elpymisestä käytävä keskustelu, johon osallistuu talousasioista vastaava komission jäsen Paolo Gentiloni
 • 14. lokakuuta kello 15.30: Sosiaaliasioista käytävä keskustelu, johon osallistuu työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komission jäsen Nicolas Schmit

TÄYSISTUNNOSSA ANNETTAVAT LAUSUNNOT

 • REACT-EU-paketti , esittelijä: Mieczyslaw Struk (PL,EPP), Pommerin voivodikunnan aluejohtaja
 • Euroopan elpymissuunnitelma: elpymis- ja palautumistukiväline ja teknisen tuen väline , esittelijä: Christophe Rouillon (FR, PES), Coulainesin kunnanjohtaja
 • Rajatylittävä terveydenhuolto, esittelijä: Karsten Uno Petersen (DK, PES), Etelä-Tanskan aluevaltuutettu
 • Terveysuhkiin keskittyvä EU:n hätämekanismi, esittelijä: Birgitta Sacrédeus (SE, EPP), Taalainmaan aluevaltuutettu
 • EU4Health-ohjelma, esittelijä: Nathalie Sarrabezolles (FR, PES), Finistèren departementin valtuuston puheenjohtaja
 • EU:n koheesiopolitiikan rooli talouden älykkään ja innovatiivisen muutoksen edistämisessä alueilla koronaviruskriisi huomioon ottaen, esittelijä: Michiel Rijsberman (NL, Renew Europe), Flevolandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen
 • Unionin pelastuspalvelumekanismin tehostaminen, esittelijä: Alberto Cirio (IT, EPP), Piemonten aluehallituksen puheenjohtaja
 • Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi , esittelijä: Anne Karjalainen (FI, PES), Keravan kaupunginvaltuuston jäsen
 • Yhtäläiset elinolot – kaikkien hallintotasojen yhteinen tehtävä Euroopassa , esittelijä: Bernd Lange (DE, EPP), Görlitzin piirikunnanjohtaja
 • Paikallis- ja alueviranomaiset jatkuvassa vuoropuhelussa kansalaisten kanssa , esittelijä: Declan McDonnell (IE, EA), Galwayn kaupunginvaltuuston jäsen
 • Euroopan uusi teollisuusstrategia , esittelijä : Jeannette Baljeu (NL, Renew Europe), Etelä-Hollandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen
 • Pk-yritysstrategia, esittelijä: Eddy van Hijum (NL, EPP), Overijsselin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen
 • Sisämarkkinoiden esteitä käsittelevä raportti ja sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma, esittelijä: Tadeusz Truskolaski (PL, EA), Białystokin kaupunginjohtaja
 • Alueellinen innovaatioiden tulostaulu ja sen vaikutukset alueiden paikkalähtöisiin toimintapolitiikkoihin ,
  esittelijä: Mikel Irujo Amezaga (ES, EA), ulkosuhdetoiminnasta vastaava pääjohtaja Navarran aluehallituksessa
 • Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025, esittelijä: Concepción Andreu Rodríguez (ES, PES), La Riojan aluehallituksen puheenjohtaja
 • Paikallisdemokratiaan liittyvät haasteet Länsi-Balkanilla, esittelijä: Nikola Dobroslavić (HR, EPP), Dubrovnik-Neretvan maakunnan johtaja
 • Eurooppalainen ilmastosopimus , esittelijä: Rafał Trzaskowski (PL, EPP), Varsovan kaupunginjohtaja
 • EU:n kestävää kaupunkikehitystä käsittelevän Leipzigin peruskirjan uusiminen , esittelijä: Juan Espadas Cejas (ES, PES), Sevillan kaupunginjohtaja
 • Vuoden 2020 jälkeiseen aikaan tähtäävät biologisesti monimuotoiset kunnat ja alueet biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen 15. osapuolikonferenssissa ja vuoteen 2030 ulottuvassa EU:n biodiversiteettistrategiassa , esittelijä: Roby Biwer (LU, PES), Bettembourgin kunnanvaltuuston jäsen
 • Kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä Välimeren saarilla, esittelijä: Francina Armengol i Socías (ES, PES), Baleaarien aluehallituksen puheenjohtaja
 • Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma, esittelijä: Tjisse Stelpstra (NL, ECR), Drenthen lääninvaltuuston johtokunnan jäsen
 • Euroopan digitaalisen tulevaisuuden strategia ja datastrategia , esittelijä: Mark Weinmeister (DE, EPP), Hessenin osavaltion Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri
 • Valkoinen kirja tekoälystä – Eurooppalainen lähestymistapa huippuosaamiseen ja luottamukseen , esittelijä: Guido Rink (NL, PES), Emmenin kunnanhallituksen jäsen
 • Euroopan rautateiden teemavuosi , esittelijä: Jarosƚaw Piotr Stawiarski (PL, ECR), Lublinin voivodikunnan aluejohtaja
 • Väestörakenteen muutos: ehdotuksia sen kielteisten vaikutusten mittaamisesta ja torjumisesta EU:n alueilla , esittelijä: János Ádám Karácsony (HU, EPP), Tahitótfalun kunnanvaltuuston jäsen

Käytännön tietoa:

Yhteydenotot :

PresseCdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Liity #EUCouncillors-verkostoon
Liity #EUCouncillors-verkostoon
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023