Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kreikkalainen Apostolos Tzitzikostas valittu EU:n alueiden komitean puheenjohtajaksi  
”Tärkein tavoitteeni on tuoda unioni lähemmäs ihmisiä”

Euroopan alueiden komitea valitsi tänään puheenjohtajakseen kreikkalaisen Apostolos Tzitzikostasin (EPP). Kreikkaan kuuluvan Keski-Makedonian aluejohtaja toimii EU:n paikallis- ja aluetason edustuskokouksen johtajana seuraavien kahden ja puolen vuoden ajan. AK:n jäsenet valitsivat viisivuotiskauden ensimmäisessä istunnossa lisäksi komitean ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Portugalin Azorien aluehallituksen puheenjohtajan V asco Cordeiron .

Komitean puheenjohtaja esitteli EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota edustaville 329 jäsenelle pitämässään puheessa toimikautensa kolme keskeistä painopistettä :

”Ensinnäkin Euroopan unionin on palveltava kansalaisia ja heidän asuinyhteisöjään – kyliä, kuntia ja alueita. Meidän on edistettävä alueellista yhteenkuuluvuutta, innovointia ja yrittäjyyttä, mutta myös löydettävä muuttoliikkeen hallintaan uskottavia ratkaisuja, jotka perustuvat solidaarisuuteen. Toiseksi alueiden ja kuntien on pyrittävä ymmärtämään parhaillaan tapahtuvia murroksia – vihreää ja digitaalista vallankumousta sekä väestörakenteen mullistusta – ja vastaamaan niihin. Kolmanneksi meidän on vahvistettava eurooppalaista demokratiaa ja vietävä alueet ja kunnat sen ytimeen, jotta unioni tulisi lähemmäs ihmisiä.”

Viitaten brexitiin ”hälytyskellona” Tzitzikostas totesi myös, että EU:n tulee kyetä vastaamaan nykyistä tehokkaammin kansalaisten tarpeisiin. ”Meidän vaaleilla valittujen paikallis- ja aluepäättäjien on pidettävä huoli siitä, että Euroopan unioni pystyy tavoittamaan niiden ihmisten sydämet, jotka tuntevat itsensä väheksytyiksi tai unohdetuiksi. Unionin on tehtävä päätökset mahdollisimman lähellä kansalaisia, jotta se voi parantaa heidän elämänlaatuaan. Meidän on saatava Euroopan unioni toimimaan niin, että se vastaa kansalaisten vaatimuksiin ja voittaa takaisin heidän luottamuksensa. Unionin on osoitettava, että se osaa kuunnella ja muuttua.”

Vasta valittu ensimmäinen varapuheenjohtaja Vasco Cordeiro totesi kiitospuheessaan: ”Valintani vahvistaa sen, että kaikilla alueilla ja kunnilla etäisyyteen, kokoon tai vaurauteen katsomatta on komiteassa merkitystä ja mahdollisuus osallistua aktiivisesti Euroopan yhdentymishankkeeseen. EU:n on toimittava liikkeellepanevana voimana lupaavan tulevaisuuden varmistamiseksi, ja meidän on käärittävä hihat ja taattava kaikille alueille ja kunnille oma roolinsa. Ne voivat auttaa ratkaisevalla tavalla saavuttamaan unionin tavoitteen, jonka mukaan ketään ei saa jättää oman onnensa nojaan. Edessä oleviin haasteisiin vastaaminen edellyttää rohkeutta ja uskallusta. Komitean uutena ensimmäisenä varapuheenjohtajana aion tehdä työtä sen puolesta, että paikallis- ja alueviranomaiset saavat äänensä kuuluviin.”

Lisätietoa:

Apostolos Tzitzikostas (EPP, EL) – Ansioluettelo ja puheenjohtajan esittäytymispuhe

Vasco Ilídio Alves Cordeiro (PES, PT) – Henkilöesittely ja varapuheenjohtajan esittäytymispuhe

Korkean resoluution valokuvia

Yhteyshenkilö:

Carmen Schmidle

P. +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :