Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Nyt on kiire: EU:n talousarvio ja covid-19-elpymispaketti on otettava käyttöön nopeasti  

EU:n kunnat ja alueet muistuttavat, että miljoonat eurooppalaiset odottavat covid-19-elpymispaketin toteutuvan käytännössä, kun neuvoston puheenjohtajavaltio Saksa ja Euroopan parlamentti pääsivät tänään poliittiseen yhteisymmärrykseen EU:n talousarviosta ja elpymispaketista

Kuten tänään ilmoitettiin, neuvoston puheenjohtajavaltio Saksa ja Euroopan parlamentin neuvottelijat ovat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen EU:n pitkän aikavälin talousarviosta ja covid-19-elpymispaketista. Kunnat ja alueet ovat tyytyväisiä sopimuksen syntymiseen, mutta korostavat, että se on otettava nopeasti käyttöön, jotta pandemian aiheuttaman ennennäkemättömän kriisin seurauksia voitaisiin lieventää. Sopimuksesta ilmoitettiin, kun Euroopan alueiden komitean ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunta (ENVE) oli pitämässä verkkokokousta tiistaina 10. marraskuuta 2020.

Reaktiona neuvoston puheenjohtajavaltio Saksan ja Euroopan parlamentin neuvottelijoiden tämänpäiväiseen sopimukseen EU:n pitkän aikavälin talousarviosta ja elpymispaketista Sevillan kaupunginjohtaja ja ENVE-valiokunnan sekä vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän (Green Deal Going Local) puheenjohtaja Juan Espadas (ES, PES) totesi: ” Tänään on suuri päivä Euroopalle ja eurooppalaiselle yhteisvastuullisuudelle. Kunnat ja alueet ovat olleet etulinjassa pandemian torjunnassa, ja ne ovat nyt valmiita työskentelemään varmistaakseen elpymisprosessin, jossa keskitytään ihmisten terveyden turvaamiseen, kuntien ja alueiden kestävään ja osallistavaan kehitykseen sekä ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Pysymme valppaina varmistaaksemme monitasoisen lähestymistavan noudattamisen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutumisen.”

ENVE-valiokunnan kokous alkoi vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvällä keskustelulla aiheesta ”Vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja vihreän siirtymän tukeminen paikallis- ja aluetasolla” . Keskustelussa puheenvuoron käyttivät Saksan liittovaltion ympäristö-, luonnonsuojelu- ja ydinturvallisuusministeriön Eurooppa-politiikasta vastaava varapääjohtaja ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja Eva Kracht sekä Euroopan komission ilmastotoimien pääosaston pääjohtaja Mauro Petriccione .

Kaksi Visegrád-ryhmän pääkaupunkien edustajaa perusteli paikallishallinnon roolin vahvistamista sekä vihreän kehityksen ohjelmassa että covid-19-pandemian jälkeisessä elpymisstrategiassa. Varsovan kaupunginjohtaja Rafal Trzaskowski (PL, EPP) ja Budapestin apulaiskaupunginjohtaja Kata Tüttő (HU, PES) muistuttivat tarpeesta antaa kunnille ja alueille mahdollisuus hyödyntää EU:n myöntämää rahoitusta suoraan ja kehottivat luomaan kumppanuuksia suoraan EU:n kanssa ilman välikäsiä, jotta voidaan suunnitella ja toteuttaa onnistuneesti covid-19-kriisistä elpymiseen liittyviä hankkeita, joilla nopeutetaan EU:n etenemistä kohti ilmastoneutraaliutta. Varsovan kaupunginjohtaja Rafal Trzaskowski (PL, EPP) on nimetty AK:n edustajaksi kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen poliittiseen johtokuntaan .

ENVE-valiokunnan kokouksessa käsiteltiin seuraavia lausuntoluonnoksia:

Jäsenet keskustelivat vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvästä lausuntoluonnoksesta llmastonmuutoksen vaikutukset alueisiin – Euroopan vihreän kehityksen ohjelman arviointi . Esittelijä ja Flaamilaisen parlamentin jäsen Andries Gryffroy (BE, EA) sanoi: ”Ilmastoneutraaliuteen siirtymisen toteuttamiseksi vihreän kehityksen ohjelmassa on tuettava alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Vaadimme, että paikallis- ja alueviranomaisten pakollinen kuuleminen ulotetaan kaikille vihreän kehityksen ohjelman osa-alueille ja että valtiotasoa alemmat hallintotasot otetaan täysipainoisesti mukaan kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien kehittämiseen ja täytäntöönpanoon. Uskomme vakaasti, että alueiden ja kuntien olisi saatava helpommin rahoitusta ja saatava sitä suoraan, ja ehdotamme Euroopan alueellista tulostaulua, jonka avulla voidaan seurata ilmastoon liittyvien toimien toteuttamisen edistymistä paikallistasolla.”

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta esittelijä Markku Markkula (FI, EPP) teki selkoa lausuntoluonnoksen Ennalta varautumiseen perustuvan ilmastonmuutokseen sopeutumisen tarjoamat mahdollisuudet ja synergiat kestävän kehityksen ja hyvän elämänlaadun edistämiseksi alueilla ja kunnissa – millaiset toimintapuitteet tätä varten tarvitaan? keskeisistä kohdista. AK:n entinen puheenjohtaja ja Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi: ”Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen hätätila. Ilmastonmuutokseen sopeutumista olisi käsiteltävä yhdessä ilmastonmuutoksen hillitsemisen kanssa. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat sitoutuneet toteuttamaan hiilineutraalin Euroopan vuoteen 2050 mennessä. Komitea kehottaa Euroopan komissiota laatimaan EU:n uuden strategian ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Strategialla on oltava selkeät tavoitteet ja indikaattorit, jotka ovat aktiivisen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen, kestävän kehityksen, uusimman tietämyksen sekä tutkimuksen ja innovoinnin periaatteiden mukaisia. Kestävän kehityksen olisi oltava ʼuusi normaaliʼ kaikille hallintotasoille, yhteisöille, yrityksille ja ihmisille.”

Jäsenet keskustelivat lausunnosta Käyttövoimaa ilmastoneutraalille taloudelle: EU:n energiajärjestelmän integrointistrategia . Lausunnon esittelijä Gunārs Ansiņš (LV, Renew Europe)​ sanoi: ”Energiatehokkuus etusijalle -periaate on ensisijaisen tärkeä Euroopan resurssitehokkaan tulevaisuuden kannalta. Energiajärjestelmämme olisi nojauduttava yhä suuremmassa määrin uusiutuviin energialähteisiin, integroitava joustavasti erilaisia energiankantajia ja yllettävä kaikkialle Eurooppaan. Erilaisten energiankantajien – sähkön, kaasun ja lämmön – olisi voitava virrata saumattomasti kotitalouksien, liikenteen ja teollisuuden välillä, mikä mahdollistaisi paremman hiilestä irtautumisen ja alentaisi siten kustannuksia, joita EU:lle aiheutuu vuoteen 2050 asetetun ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisesta.

ENVE-valiokunnan jäsenet nimesivät seuraavat esittelijät:

Kallithéan pormestari Dimitrios Karnavos (EL, EPP) nimettiin aiheesta ”Kahdeksas ympäristöä koskeva toimintaohjelma” annettavan lausunnon esittelijäksi.

Autunin kaupunginjohtaja Vincent Chauvet (FR, Renew Europe) nimettiin aiheesta ”EU:n ilmastotavoite vuoteen 2030 entistä korkeammalle 26. osapuolikonferenssia silmällä pitäen” laadittavan lausunnon esittelijäksi.

Masovian voivodikunnan aluejohtaja Adam Struzik (PL, EPP) nimettiin aiheesta ”Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia” annettavan lausunnon esittelijäksi.

Taustaa:

ENVOY-tiedotteen (6. marraskuuta 2020) voi lukea täältä .

Lehdistötiedote (22. lokakuuta 2020): Suora rahoitus kunnille ja alueille on edelleen tärkeää vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi paikallistasolla .

Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla ( Green Deal Going Local ) on Euroopan alueiden komitean uusi aloite, jonka tavoitteena on asettaa kunnat ja alueet Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ytimeen ja varmistaa, että sekä EU:n kestävän kasvun strategia että covid-19-elpymissuunnitelmat johtavat kunnille ja alueille suunnattuun suoraan rahoitukseen ja konkreettisiin hankkeisiin kaikilla seuduilla. Aloite käynnistettiin 15. kesäkuuta 2020 perustamalla 13-jäseninen työryhmä. Lehdistötiedote on luettavissa täältä .

Täysistunnon yhteydessä 13. lokakuuta 2020 käydyssä keskustelussa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans, Euroopan komissio ja Euroopan alueiden komitea sitoutuivat uuteen yhteistyövaiheeseen vauhdittaakseen vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista Euroopan alueilla ja kunnissa. Lehdistötiedotteen voi lukea täältä

Kunnat ja alueet ovat jo toteuttamassa siirtymävaiheen käytännön toimia. Vihreän kehityksen ohjelmaan liittyviin 200 hyvään käytäntöön tutustuu kätevästi internetkarttamme avulla .

Yhteyshenkilö:

David Crous

+32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023