Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Covid-19: EU:n alueiden komitea käynnistää tietojenvaihtofoorumin Euroopan alue- ja paikallisyhteisöjen tukemiseksi  

Foorumi auttaa jakamaan tietoa tarpeista ja ratkaisuista, vahvistaa keskinäistä tukea ja tarjoaa palautemekanismin EU:n toimien arvioimiseen paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta. AK antaa paikallisyhteisöille säännöllisesti käytännön tietoa EU:n toimista.

Euroopan alueiden komitea (AK) on laatinut toimintasuunnitelman paikallis- ja alueviranomaisten tukemiseksi ja avustamiseksi koronaviruspandemian torjunnan eturintamassa. Viisikohtaiseen suunnitelmaan sisältyy tietojenvaihtofoorumin käynnistäminen. Foorumi auttaa paikallis- ja aluetason päättäjiä jakamaan tietoa tarpeistaan ja ratkaisuistaan ja lisäämään Euroopan paikallisyhteisöjen keskinäistä tukea. Se tarjoaa AK:n jäsenille myös mahdollisuuden antaa palautetta jo toteutetuista EU:n toimista ja siten arvioida tilannetta paikallis- ja aluetasolta käsin. AK antaa säännöllisesti käytännön tietoa EU:n toimenpiteistä ja erityisesti rahoitusmahdollisuuksista.

Toimintasuunnitelmassa, jonka AK:n puheenjohtajakokous* hyväksyi tiistaina 24. maaliskuuta, kehotetaan EU:n toimielimiä tukemaan alue- ja paikallisyhteisöjä terveysuhkiin keskittyvän EU:n hätämekanismin kautta. Tavoitteena on muun muassa koordinoida keskeisten lääkinnällisten laitteiden jakelua koko EU:ssa. Paikallis- ja aluetason päättäjien on suojeltava talouksiaan, jotta ne voivat vastata ihmisten terveydellisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin tarpeisiin. Toimintasuunnitelmassa vaaditaan taloudellista tukea paikallisille yrityksille ja työttömille sekä EU:n tukea räätälöidyille alueellisille elvytysstrategioille, joita monet EU:n alueet parhaillaan laativat talouden vakauttamiseksi.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä: "AK:n jäsenet ja kaikki EU:n alue- ja paikallispäättäjät tekevät valtavia ponnisteluja pandemian vastaisessa taistelussa. Näinä vaikeina aikoina meidän on oltava yhtenäisiä ja toimittava vastuullisesti. Monet alue- ja kaupunginjohtajat ovat pyytäneet minulta, että perustettaisiin foorumi, jonka avulla AK:n jäsenet ja EU:n paikallis- ja aluepäättäjät voisivat jakaa tietoa tarpeistaan, antaa palautetta, esittää ideoita ja kehittää yhteisiä ratkaisuja. Toimintasuunnitelman avulla voidaan myös vastata paremmin paikallisyhteisöjen terveydenhuoltotarpeisiin ja puuttua pandemian sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökohtiin ja vaikutuksiin, joita niillä on paikallis- ja aluetasolla."

AK toimii institutionaalisessa roolissaan Euroopan unionin ja sen paikallis- ja aluehallinnon yhteys- ja viitetahona. Nyt meneillään olevassa kriisissä se on valmis avustamaan, tiedottamaan, osallistumaan ja edustamaan Euroopan alueita ja kuntia. Toiminnallisesti ja konkreettisesti AK:n toimintasuunnitelman tarkoituksena on

1) lisätä EU:n tukea paikallis- ja alueviranomaisille terveydenhuoltoalalla perustamalla terveysuhkiin keskittyvä EU:n hätämekanismi.

2) käynnistää foorumi tietojen vaihtamiseksi, yhteistyön tekemiseksi ja EU:n kaupunkien ja alueiden keskinäisen tuen edistämiseksi.

3) antaa AK:n perustaman mekanismin kautta konkreettista palautetta paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta siitä, miten voidaan puuttua pandemian terveydellisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökohtiin ja vaikutuksiin, joita niillä on kansalaisiin ja heidän paikallisyhteisöihinsä.

4) antaa paikallis- ja alueviranomaisille säännöllisesti käytännön tietoa EU:n toimista kriisin ratkaisemiseksi.

5) helpottaa paikallis- ja aluetason tilannearvion tekemistä EU:n toteuttamista toimista pandemian torjumiseksi ja kerätä jäseniltä tietoa EU:n toimintapolitiikkojen parantamiseksi paikallis- ja aluetasolla saatujen kokemusten pohjalta (politiikan ”terveystarkastus”).

Näitä toimintoja täydennetään kohdennetuilla viestintätoimilla, jotta voidaan selittää, mitä EU tekee auttaakseen ja tukeakseen paikallisyhteisöjä niiden taistelussa koronaviruspandemiaa vastaan.

*Euroopan alueiden komitean puheenjohtajakokous:

Apostolos Tzitzikostas (EPP) , Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja, Keski-Makedonian aluejohtaja, Kreikka

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja, Azorien aluehallituksen puheenjohtaja, Portugali

Olgierd Geblewicz , Euroopan alueiden komitean EPP-ryhmän puheenjohtaja, Länsi-Pommerin voivodikunnan aluejohtaja, Puola

Christophe Rouillon , Euroopan alueiden komitean PES-ryhmän puheenjohtaja, Coulainesin kunnanjohtaja, Ranska

François Decoster , Euroopan alueiden komitean Renew Europe - ryhmän puheenjohtaja, Saint-Omerin kunnanjohtaja, Ranska

Władysław Ortyl , Euroopan alueiden komitean ECR-ryhmän puheenjohtaja, Ala-Karpatian voivodikunnan aluejohtaja, Puola

Kieran McCarthy , Euroopan alueiden komitean EA-ryhmän puheenjohtaja, Corkin kaupunginvaltuuston jäsen, Irlanti

Satu Haapanen , Euroopan alueiden komitean Vihreät-ryhmän toinen puheenjohtaja, Oulun kaupunginvaltuuston jäsen, Suomi

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023