Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Covid-19: AK:n puheenjohtaja peräänkuuluttaa uutta terveysuhkiin keskittyvää EU:n hätämekanismia tukemaan alueita ja kuntia  
Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Apostolos Tzitzikostasin lausunto

Tuhannet paikallis- ja aluejohtajat kautta Euroopan johtavat päivittäin väsymättä taistelua viruksen leviämisen rajoittamiseksi ja sen vaikutusten hallitsemiseksi alueillaan. Euroopan alueiden komitean puheenjohtajana ja Keski-Makedonian aluejohtajana näen, kuinka kaikki covid-19:n vastaista taistelua johtavat tahot toimivat ammattimaisesti, omistautuneesti ja pelkäämättä. Mobilisoimme yhteisöjämme suojelemaan heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia ja varmistamaan mahdollisimman hyvin talouden jatkuvuuden.

Annan täyden tunnustuksen kaikille etulinjassa oleville paikallis- ja alueviranomaisille ja erityisesti niille, jotka maksavat henkilökohtaisesti korkean hinnan. Eurooppa voi luottaa meihin. Se voi luottaa kaupunginjohtajiin, aluejohtajiin ja kunta- ja aluevaltuutettuihin pandemian vastaisen taistelun eturintamassa. Samaan aikaan EU:n on autettava paikallisyhteisöjämme nyt, kun ne tarvitsevat eniten EU:ta. Euroopan unionin talousarvio ja toimintavalmiudet on asetettava pikaisesti kansalaisten ja yritysten palvelukseen.

Euroopan komission ja EU:n neuvoston toteuttamat toimet ovat oikeansuuntaisia. Vakaus- ja kasvusopimuksen ja valtiontukisääntöjen joustavuus on ratkaisevan tärkeää, sillä näin voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa koheesiorahoituksen käyttöä. Myös Euroopan investointipankin mobilisoiminen sekä sellaisten tärkeiden välineiden kuin Euroopan solidaarisuusrahaston ja Euroopan globalisaatiorahaston käyttöönotto voi hyödyttää paikallisyhteisöjä. Omien kokemusteni sekä kollegoiltani ja AK:n jäseniltä saamani palautteen perusteella uskon kuitenkin, että EU:n on mentävä pidemmälle ja perustettava terveysuhkiin keskittyvä EU:n hätämekanismi, jotta voidaan tukea paremmin tuhansia alue- ja paikallisjohtajia, joilla on vaikeuksia tarjota terveyspalveluja paikallisesti.

Terveysuhkiin keskittyvä hätämekanismi voisi auttaa kuntia ja alueita kaikkialla Euroopassa palkkaamaan pikaisesti lisää terveydenhuoltohenkilöstöä, ostamaan enemmän lääkinnällisiä laitteita, tukemaan tehohoitopalveluja ja asettamaan oppilaitosten ja sairaaloiden käyttöön desinfiointivälineitä ja -materiaalia. Hätämekanismin tulisi yksinkertaistaa ja helpottaa rahoitusvarojen saamista alueiden, valtioiden ja EU:n talousarvioista julkisen terveydenhuollon käyttöön. Meidän on investoitava enemmän, jotta voidaan pelastaa välittömästi ihmishenkiä ja parantaa vastedes selviytymiskykyä. Hätämekanismin rahoittamisessa olisi hyödynnettävä olemassa olevia kansallisia ja alueellisia varoja, käytettävissä olevia EU:n rakenne- ja investointirahastojen määrärahoja, jotka olisi kohdennettava kiireellisiin tarpeisiin, ja enimmillään 10 miljardin euron arvosta uusia varoja EU:n nykyisen talousarvion liikkumavarasta.

Euroopan komission on myös parannettava ja yksinkertaistettava kaikkien EU:n koheesiopolitiikan kautta käytettävissä olevien resurssien saatavuutta, jotta voitaisiin nopeuttaa varojen käyttöä paikallisyhteisöissä, joilla on vaikeuksia hallita pandemiaa. Koheesiopolitiikan varat ovat jälleen kerran osoittautumassa elintärkeiksi niille, jotka kohtaavat ennennäkemättömiä haasteita ruohonjuuritasolla. Koheesiopolitiikka on edelleen EU:n tehokkain investointiväline, jonka avulla unioni-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason toimijat voivat tehdä yhteistyötä ja toimia kriisiaikoina.

Edessämme ovat epävarmat ajat, ja yhteisöt tarvitsevat pikaisesti apua paitsi ihmishenkien suojelemiseksi myös talouden elvyttämiseksi kriisin jälkeen. Meidän on voitava toimia Euroopassa kumppaneina ja jakaa vastuu oikeudenmukaisesti. Euroopan unionin on tarjottava tukea ja osoitettava solidaarisuutta niitä eniten tarvitseville: tämä on entistäkin tärkeämpää pandemiakriisin puhjettua. Alueet ja kunnat ovat edelleen etulinjassa viruksen vastaisessa taistelussa. Poliittisina johtajina olemme näinä vaikeina aikoina ensisijaisesti vastuussa kansalaisillemme. Meidän on yhdistettävä voimamme paikallisella, alueellisella, kansallisella ja unionin tasolla kansalaisten suojelemiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että demokratia on virusta vahvempi ja että yhteisten ponnistelujemme ansiosta nousemme aikanaan covid-19-kriisistä entistä vahvempina.

Lisätietoa:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :