Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Ilmastotoimet: ‎ Euroopan alueiden komitea ja Under2 Coalition ‎ allekirjoittivat toimintasuunnitelman  

Euroopan alueiden komitean (AK) ja Under2 Coalition - verkoston tänään allekirjoittamalla yhteisellä toimintasuunnitelmalla vuosiksi 2021–2022 tehostetaan yhteistyötä ilmastotoimien edistämiseksi aluetasolla, lisätään avoimuutta ja ilmastotietojen julkisuutta ja vahvistetaan monitasoista hallintoa Pariisin ilmastosopimuksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että ilmastoasiat ovat tärkeällä sijalla covid-19-kriisin jälkeisissä elpymistoimissa, jotta voidaan parantaa ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan liittyvien häiriöiden sietokykyä ja varautua paremmin tuleviin kriiseihin.

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous AK on allekirjoittanut uuden toimintasuunnitelman Under2 Coalition - verkoston kanssa. Verkostoon kuuluu yli 220 hallitusta, jotka ovat sitoutuneet pitämään maapallon lämpötilan nousun selvästi alle 2 celsiusasteessa ja mieluiten 1,5 celsiusasteessa.

Uudella kumppanuussopimuksella vahvistetaan ja tehostetaan yhteistyötä, jolla edistetään kunnianhimoisempia ilmastotoimia aluetasolla, ja se auttaa osaltaan varmistamaan, että Pariisin ilmastosopimuksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanossa onnistutaan toimivan monitasoisen hallinnon avulla.

”Toimintasuunnitelman allekirjoittaminen lujittaa jo pitkään jatkunutta kumppanuutta AK:n ja Under2 Coalition - verkoston välillä”, totesi Kreikassa sijaitsevan Keski-Makedonian aluejohtaja, Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas . ”Se luo hyvät puitteet yhteistyömme tiivistämiselle ja sitä kautta ilmastoasioiden nostamiselle yhä tärkeämmiksi, kun samalla tuetaan kunnianhimoisia alueita ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa. Yhdessä voimme paremmin puolustaa monitasoista hallintoa keinona panna täytäntöön Pariisin ilmastosopimus ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelma kaikilla alueilla ja tuoda alueiden ääni vahvemmin kuuluville Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 2021 ilmastonmuutoskonferenssissa (COP26) Glasgow’ssa ensi marraskuussa.”

”Under2 Coalition, johon kuuluu yli 220 jäsentä kaikkialta maailmasta, on nykyisin yksi maailman suurimmista ja tärkeimmistä ilmastonsuojelukoalitioista", kertoi Baden-Württembergin ympäristö-, ilmastonsuojelu- ja energia-asioista vastaava ministeri, Under2 Coalition - verkoston maailmanlähettiläs Franz Untersteller . ”Huomattava osuus jäsenistämme on EU:sta. Olenkin erittäin tyytyväinen siihen, että Under2 Coalition ja alueiden komitea ovat sopineet yhteisistä tavoitteista ja toiminnoista. Yhdessä voimme tuoda valtiotasoa alempien tasojen ilmastonsuojelutoimia paremmin esille ja tehostaa niitä sekä maailmanlaajuisesti että EU:ssa.”

”Yhteistyöllä Under2 Coalition - verkoston kanssa on hyvin suuri merkitys Euroopan alueiden komitean jäsenille”, painotti Sevillan kaupunginjohtaja, AK:n ENVE -valiokunnan puheenjohtaja ja vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän puheenjohtaja Juan Espadas (ES, PES). ”Olen vakuuttunut siitä, että paikallis- ja aluehallinnon maailmanlaajuinen liike on ratkaiseva ilmastotoimien onnistumisen ja kestäväpohjaisen siirtymän toteutumisen kannalta. Tämä toimintasuunnitelma auttaa vahvistamaan paikallishallinnon roolia ja luomaan toimivaa monitasoista hallintoa etenkin COP26-konferenssia silmällä pitäen.”

AK ja Under2 Coalition aikovat tehdä yhteistyötä seuraavien kolmen yhteisen tavoitteen puolesta:

  • Annetaan vastavuoroisesti tukea ja tehdään yhteistyötä molempien osapuolten etujen mukaisten Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien toimien edistämiseksi.
  • Edistetään aluehallinnon tasolla avoimuutta ja ilmastotavoitteiden ja -tietojen vuosittaista julkistamista.
  • Edistetään aluehallintotahojen osallistumista ensisijaisena pidettyihin toimiin esimerkiksi siinä tarkoituksessa, että tuetaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisten osien nopeaa täytäntöönpanoa ja hankkeita, joissa alueviranomaisia autetaan löytämään ”polku” päästöjen vähentämiseksi, jotta voitaisiin saavuttaa ilmastoneutraalius.

Toimintasuunnitelmassa määritellään erityisiä yhteistyöaloja, joihin kuuluvat covid-19-kriisin jälkeinen vihreä elpyminen, oikeudenmukaisen siirtymän varmistaminen ja avoimuuden lisääminen ilmastoasioissa. Uusi kumppanuus kattaa myös yhteisiä toimia ilmastoasioiden edistämiseksi, viestintätoimia ja tapahtumia kansainvälissä tilaisuuksissa, muun muassa seuraavalla Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla (11.–14. lokakuuta 2021) ja YK:n COP26-ilmastohuippukokouksessa Glasgow'ssa (1.–12. marraskuuta 2021).

Taustatietoa

Under2 Coalition - verkosto on maailmanlaajuinen ryhmä kunnianhimoisia osavaltio- ja aluetason hallintotahoja, jotka ovat sitoutuneet pitämään maapallon keskilämpötilan nousun selvästi alle 2 celsiusasteessa ja mieluiten 1,5  celsiusasteessa. Verkostoon kuuluu yli 220 hallintotahoa eri puolilta maailmaa, ja se edistää vuosittaista ilmastotietojen julkaisemista, avoimuutta ilmastoasioissa, toimintapolitiikkojen käyttöönottoa aluetasolla ja vuoteen 2050 tähtäävien kehityspolkujen hahmottelua. Under2 Coalition - verkostoon kuuluu Euroopasta 43 aluehallitusta ja 12 EU:n jäsenvaltiota, joten Eurooppa on siinä parhaiten edustettuna. Verkoston jäsenten väestöpohja on 182  miljoonaa henkeä ja BKT 7,4 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä vastaa 35:tä prosenttia EU:n väestöstä ja 36:ta prosenttia EU:n taloudesta. Verkoston sihteeristönä toimii The Climate Group - järjestö, joka tekee yhteistyötä hallitusten kanssa ilmastotoimien vauhdittamiseksi. Ministeri Franz Unterstellerin toimikausi päättyy tämän vuoden toukokuussa, mutta hän jatkaa Under2 Coalition - verkoston tukemista sen maailmanlähettiläänä vielä pari vuotta. Uudessa tehtävässään hän toimii Under2 Coalition - verkoston ulkosuhde-edustajana yhdessä Kalifornian entisen kuvernöörin Jerry Brownin kanssa edistäen valtiotasoa alempien tasojen ilmastotoimintaa.

Yhteyshenkilöt:

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023