Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
COP24: Kunnat ja alueet vauhdittavat taistelua ilmastonmuutosta vastaan  

Katowicessa Puolassa viime viikolla päättynyt COP24-ilmastokokous saavutti tärkeimmän tavoitteensa: maailman valtiot sopivat yhteisistä säännöistä Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa varten vuodesta 2020 alkaen. Kunta- ja aluetason näkökulmasta merkittävää on, että sääntökirjassa viitataan hallintotasojen yhteisiin ilmastotoimiin ja kehotetaan valtioita lisäämään yhteistyötä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa.

"Vaikka valtiot eivät ole nostaneet ilmastotavoitteitaan riittävän kunnianhimoisesti, Katowicen sopimus on silti käännekohta yhteisessä taistelussamme ilmastonmuutosta vastaan. Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa varten on nyt sovittu yhteiset suuntaviivat, mikä on merkittävä saavutus", arvioi Euroopan alueiden komitean (AK) ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula , joka johti AK:n valtuuskuntaa Katowicessa.

Pariisin ilmastosopimuksen sitoumukset eivät kuitenkaan riitä rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen. Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markkula muistuttaa, että kaupunginjohtajien ilmastonsopimuksen allekirjoittaneet kunnat ovat asettaneet itselleen valtiotasoa kunnianhimoisemman tavoitteen: ne aikovat vähentää hiilidioksidipäästöjään vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Kuntien ja alueiden ottaminen mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun on tärkeää, sillä ne toteuttavat yli 70 prosenttia ilmastonmuutoksen lieventämistoimenpiteistä ja jopa 90 prosenttia sopeutumiseen tähtäävistä toimenpiteistä. AK onkin tyytyväinen siihen, että COP24-kokouksen lopullisessa julkilausumassa viitataan niin sanotun Talanoa-vuoropuhelun tuloksiin ja tuotoksiin ja kehotetaan kaikkia osapuolia hyödyntämään niitä kansallisesti määriteltyjä panoksia määriteltäessä.

"Paikallis- ja alueviranomaisten ääni kuuluu yhä vahvemmin kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Pariisin sopimuksen sääntökirjassa kehotetaan osapuolia ottamaan valtiotasoa alemmat toimijat mukaan kansallisten ilmastostrategioiden valmisteluun ja toteuttamiseen. Tämä on tärkeä edistysaskel ja uskomme hallintotasojen välisen yhteistyön tehostuvan edelleen sitä mukaa, kun Pariisin sopimuksen täytäntöönpano etenee", Markkula toteaa.

Kuvia AK:n valtuuskunnasta COP24-kokouksessa

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 2282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-VAATIVAT-ENNALLISTAMISASETUKSEEN-MUUTOKSIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

EU:n kunnat ja alueet vaativat ennallistamisasetukseen muutoksia, joissa otetaan huomioon Suomen erityisolosuhteet
EU:n kunnat ja alueet vaativat ennallistamisasetukseen muutoksia, joissa otetaan huomioon Suomen erityisolosuhteet
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022