Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alue- ja paikallishallintoa tarvitaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa  

Euroopan alueiden komitean (AK)”kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat” -valiokunnan (CIVEX) jäsenet keskustelivat siitä, miten AK:n asemaa EU:n hallintojärjestelmässä voitaisiin vahvistaa etenkin Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia ajatellen. Keskusteluun osallistuivat Euroopan parlamentin jäsen Domènec Ruiz Devesa (ES, S&D) ja tutkija Sarah Meyer (Donau-Universität Krems). Keskustelun päätelmänä oli, että konferenssi tarjoaa tilaisuuden havainnollistaa ja tehdä tunnetuksi AK:n roolia kuntien ja alueiden institutionaalisena edustajana EU:n päätöksenteossa nykyisten perussopimusten puitteissa. Laajemmin ajatellen voitaisiin harkita perussopimusten muuttamista niin, että AK saisi enemmän lakien säätämiseen liittyvää valtaa EU:n demokraattisen ulottuvuuden lujittamiseksi.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi kokoaa osallistavassa ja läpinäkyvässä keskusteluprosessissa yhteen kansalaiset, kansalaisyhteiskunnan, valtiolliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä EU:n toimielimet. Sen avulla on tarkoitus antaa uusi sysäys Euroopan yhdentymishankkeelle ja vahvistaa eurooppalaista demokratiaa. Konferenssi on tarkoitus käynnistää Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta 2021 eli covid-19-pandemian takia vuosi suunniteltua myöhemmin.

Valiokunnan keskustelussa pohdittiin, pystyykö AK tuomaan unionin nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä täysipainoisesti kuntien ja alueiden näkemyksiä esille EU:n tasolla ja millainen erityisrooli AK:lle ja paikallis- ja alueviranomaisille voitaisiin varata Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin prosessissa, jota ohjaa Euroopan komissiosta, Euroopan parlamentista ja EU:n neuvostosta koostuva toimielinkolmikko.

Nordrhein-Westfalenin osavaltion liittovaltio-, Eurooppa- ja kansainvälisistä asioista vastaava valtiosihteeri ja AK:n CIVEX-valiokunnan puheenjohtaja Mark Speich (DE, EPP) totesi: ”Alue- ja paikallistason poliittisina päättäjinä meidän on esitettävä konkreettisia ideoita siitä, miten Euroopan unionia pitäisi kehittää tulevaisuudessa. Tarvitsemme selkeän vision tulevasta alueiden Euroopasta. Mitä selkeämpi tämä visio on, sitä tehokkaammin pystymme tekemään siitä totta ja käyttämään Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia ponnahduslautana. Olemme vaatineet jo pitkään paikallis- ja alueviranomaisten parempaa huomioon ottamista EU:n päätöksenteossa ja lainsäädännössä. Nyt on aika laatia selkeitä ehdotuksia, jotta tämä myös vahvistetaan selvästi toimielintasolla ja menettelyissä.”

Euroopan parlamentin AFCO-valiokunnassa (perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiat) sosialistien ja demokraattien ryhmän koordinaattorina toimiva europarlamentaarikko Domènec Ruiz Devesa (ES, S&D) esitteli parlamentin pilottihanketta Building Europe with local entities ja selosti, miten AK:n jäsenet voisivat osallistua siihen : ” Jotta voimme tuoda EU:ta lähemmäs kansalaisia, meidän on vahvistettava Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssinkin yhteydessä paikallis- ja aluepäättäjien kanssa tehtävän työn eurooppalaista ulottuvuutta ja luotava jäsennellympi ja pysyvä järjestelmä näiden tahojen osallistamiseksi kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisten ohella. Tähän tähtäävän BELE – Building Europe with local entities -pilottihankkeen avulla on tarkoitus tehostaa suoraan kansalaisille suunnattua viestintää unionin poliittisista aloitteista antamalla säännöllisesti medialausuntoja ja käymällä keskusteluja paikallisviranomaisten johdolla. Velvollisuutenamme on varmistaa näillä aloitteilla, että konferenssissa lähestytään asioita alhaalta ylöspäin merkityksellisen vuoropuhelun aikaansaamiseksi.”

Donau-Universität Krems -yliopiston tutkija Sarah Meyer esitteli REGIOPARL -hanketta, jossa tarkastellaan sitä, millä tavoin alue- ja paikallistaso voi edistää ratkaisevalla tavalla demokraattista osallistumista. Hän totesi, että ”neuvoston ajaessa Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin selvästikin politiikkakeskeistä lähestymistapaa AK voisi keskittyä sen varmistamiseen, että alueellinen ja paikallinen näkökulma otetaan aihe aiheelta johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti huomioon kaikissa konferenssin toimissa ja tuloksissa. Kun on kyse kansalaisten suorasta osallistumisesta, odotusten hallinta on ratkaisevan tärkeää, sillä osallistuminen ilman mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon tai asialistaan ei ole omiaan tukemaan EU:n poliittisen päätöksenteon demokraattista legitiimiyttä.”

Yhteyshenkilö:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Matkap. +32 473524115

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Anne Karjalainen laatii Euroopan komissiolle lausunnon julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön parantamiseksi
Anne Karjalainen laatii Euroopan komissiolle lausunnon julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön parantamiseksi
31.01.2023