Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alue- ja paikallishallintoa tarvitaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa  

Euroopan alueiden komitean (AK)”kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat” -valiokunnan (CIVEX) jäsenet keskustelivat siitä, miten AK:n asemaa EU:n hallintojärjestelmässä voitaisiin vahvistaa etenkin Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia ajatellen. Keskusteluun osallistuivat Euroopan parlamentin jäsen Domènec Ruiz Devesa (ES, S&D) ja tutkija Sarah Meyer (Donau-Universität Krems). Keskustelun päätelmänä oli, että konferenssi tarjoaa tilaisuuden havainnollistaa ja tehdä tunnetuksi AK:n roolia kuntien ja alueiden institutionaalisena edustajana EU:n päätöksenteossa nykyisten perussopimusten puitteissa. Laajemmin ajatellen voitaisiin harkita perussopimusten muuttamista niin, että AK saisi enemmän lakien säätämiseen liittyvää valtaa EU:n demokraattisen ulottuvuuden lujittamiseksi.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi kokoaa osallistavassa ja läpinäkyvässä keskusteluprosessissa yhteen kansalaiset, kansalaisyhteiskunnan, valtiolliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä EU:n toimielimet. Sen avulla on tarkoitus antaa uusi sysäys Euroopan yhdentymishankkeelle ja vahvistaa eurooppalaista demokratiaa. Konferenssi on tarkoitus käynnistää Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta 2021 eli covid-19-pandemian takia vuosi suunniteltua myöhemmin.

Valiokunnan keskustelussa pohdittiin, pystyykö AK tuomaan unionin nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä täysipainoisesti kuntien ja alueiden näkemyksiä esille EU:n tasolla ja millainen erityisrooli AK:lle ja paikallis- ja alueviranomaisille voitaisiin varata Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin prosessissa, jota ohjaa Euroopan komissiosta, Euroopan parlamentista ja EU:n neuvostosta koostuva toimielinkolmikko.

Nordrhein-Westfalenin osavaltion liittovaltio-, Eurooppa- ja kansainvälisistä asioista vastaava valtiosihteeri ja AK:n CIVEX-valiokunnan puheenjohtaja Mark Speich (DE, EPP) totesi: ”Alue- ja paikallistason poliittisina päättäjinä meidän on esitettävä konkreettisia ideoita siitä, miten Euroopan unionia pitäisi kehittää tulevaisuudessa. Tarvitsemme selkeän vision tulevasta alueiden Euroopasta. Mitä selkeämpi tämä visio on, sitä tehokkaammin pystymme tekemään siitä totta ja käyttämään Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia ponnahduslautana. Olemme vaatineet jo pitkään paikallis- ja alueviranomaisten parempaa huomioon ottamista EU:n päätöksenteossa ja lainsäädännössä. Nyt on aika laatia selkeitä ehdotuksia, jotta tämä myös vahvistetaan selvästi toimielintasolla ja menettelyissä.”

Euroopan parlamentin AFCO-valiokunnassa (perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiat) sosialistien ja demokraattien ryhmän koordinaattorina toimiva europarlamentaarikko Domènec Ruiz Devesa (ES, S&D) esitteli parlamentin pilottihanketta Building Europe with local entities ja selosti, miten AK:n jäsenet voisivat osallistua siihen : ” Jotta voimme tuoda EU:ta lähemmäs kansalaisia, meidän on vahvistettava Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssinkin yhteydessä paikallis- ja aluepäättäjien kanssa tehtävän työn eurooppalaista ulottuvuutta ja luotava jäsennellympi ja pysyvä järjestelmä näiden tahojen osallistamiseksi kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisten ohella. Tähän tähtäävän BELE – Building Europe with local entities -pilottihankkeen avulla on tarkoitus tehostaa suoraan kansalaisille suunnattua viestintää unionin poliittisista aloitteista antamalla säännöllisesti medialausuntoja ja käymällä keskusteluja paikallisviranomaisten johdolla. Velvollisuutenamme on varmistaa näillä aloitteilla, että konferenssissa lähestytään asioita alhaalta ylöspäin merkityksellisen vuoropuhelun aikaansaamiseksi.”

Donau-Universität Krems -yliopiston tutkija Sarah Meyer esitteli REGIOPARL -hanketta, jossa tarkastellaan sitä, millä tavoin alue- ja paikallistaso voi edistää ratkaisevalla tavalla demokraattista osallistumista. Hän totesi, että ”neuvoston ajaessa Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin selvästikin politiikkakeskeistä lähestymistapaa AK voisi keskittyä sen varmistamiseen, että alueellinen ja paikallinen näkökulma otetaan aihe aiheelta johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti huomioon kaikissa konferenssin toimissa ja tuloksissa. Kun on kyse kansalaisten suorasta osallistumisesta, odotusten hallinta on ratkaisevan tärkeää, sillä osallistuminen ilman mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon tai asialistaan ei ole omiaan tukemaan EU:n poliittisen päätöksenteon demokraattista legitiimiyttä.”

Yhteyshenkilö:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Matkap. +32 473524115

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023