Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
YMP:n uudistus: maatalousalan uudistaminen ja suojeleminen seuraavaa maataloustuottajasukupolvea varten  

"Maatalousväestö ikääntyy nopeaa tahtia. Jokaista nuorta viljelijää – 35-vuotiasta tai sitä nuorempaa – kohden on noin yhdeksän yli 55-vuotiasta viljelijää. Sukupolvenvaihdos tarkoittaa paljon muutakin kuin vain EU:n viljelijöiden keski-iän laskemista. Siinä on kyse myös erittäin pätevien nuorten maataloustuottajien uuden sukupolven voimaannuttamisesta, jotta voidaan hyödyntää kaikkia teknologian tuomia etuja kestäväpohjaisten viljelykäytäntöjen tukemiseksi Euroopassa." Näillä sanoilla maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava Euroopan komission jäsen Phil Hogan avasi keskustelun paikallis- ja aluetason päättäjien kanssa yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta Euroopan alueiden komitean täysistunnossa 9. helmikuuta.

"Maatilojen määrän vähentyminen 20 prosentilla vuosina 2007–2013 osoittaa, että tätä Euroopan unionin elintärkeää pilaria on uudistettava ja parannettava. Jotta ala olisi houkutteleva tuleville sukupolville ja jotta voitaisiin turvata kaikkien paikallisyhteisöjemme toimeentulo, meidän on tehtävä YMP:stä aidosti kestäväpohjainen ja myönnettävä sille riittävä rahoitus. Maataloustuottajia on tuettava tehostamalla toimia innovatiivisen maaseutuohjelman luomiseksi", totesi Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula.

Keskustelun yhteydessä EU:n alue- ja paikallistason poliitikkojen kokous hyväksyi Armaghin, Banbridgen ja Craigavonin kaupunkipiirivaltuuston (Pohjois-Irlanti) jäsenen Arnold Hatchin (UK, ECR) laatiman lausunnon aiheesta Nuorten eurooppalaisten maataloustuottajien tukeminen. "Nuoret ovat ajautumassa pois maataloustuotannon parista ja maaseudulta kaupunkeihin. Nykyään noin 72 prosenttia EU:n väestöstä asuu kaupunkialueilla, ja luvun odotetaan kasvavan useissa maissa yli 90 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Maaseutuyhteisöjen merkityksestä ollaan yhtä mieltä, mutta me emme tee tarpeeksi niiden säilyttämiseksi. Maaseudun terve elinkeinoelämä edellyttää tervettä maatalousalaa, mutta tätä varten tarvitaan uudistuksia nuorien maataloustuottajien taloudellisiin tukijärjestelmiin. Tukijärjestelmän tulisi kattaa sekä vakiintuneiden että uusien viljelijöiden tarpeet, eikä sen tulisi olla sidoksissa maanomistukseen. Nykyinen järjestelmä suosii alalla jo olevia viljelijöitä, mikä vaikeuttaa nuorten tuloa alalle. Meidän on investoitava enemmän osaamiseen, ja paikallis- ja alueviranomaisilla on tässä keskeinen asema. Ne voivat tarjota nuorille maataloustuottajille apua teknisissä, oikeudellisissa ja taloudellisissa kysymyksissä", sanoi Arnold Hatch.

Hatch painotti myös, että YMP:n säännösten on oltava joustavampia, jotta voidaan ottaa huomioon nuorten viljelijöiden rooli nykyisessä oikeudellisessa ja taloudellisessa toimintaympäristössä (tukioikeuksien siirto, vasta äskettäin maataloustuotannon käynnistäneet vanhemmat viljelijät) sekä niiden nuorten viljelijöiden tilanne, jotka aloittavat uraansa vanhempien perheenjäsenten tai muiden maaseutuyrittäjien rinnalla.

YMP:n tulevaisuutta vuoden 2020 jälkeen käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä, Oksitanian aluevaltuuston varapuheenjohtaja Guillaume Cros (FR, PES) totesi, että paikallis- ja aluetason päättäjät ovat huolissaan kaupunkialueista jälkeen jäävien maaseutualueiden tulevaisuudesta. Hän kehotti Euroopan komissiota lisäämään maaseudun kehittämisen taloudellista tukea, jonka osuus EU:n rakennerastojen budjetista on laskenut 32,6 prosentista (kaudella 2007–2013) 21,3 prosenttiin (kaudella 2014–2020). Hänen mukaansa nykyinen osuus on liian pieni, eikä se vastaa maaseutualueiden maantieteellistä, väestöllistä ja taloudellista painoarvoa.

Keskustelu käytiin vain päiviä sen jälkeen, kun Euroopan komission käynnisti kolme kuukautta kestävän julkisen kuulemismenettelyn, joka on yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen ja yksinkertaistamisen ensimmäinen vaihe. Komissaari Hogan esittelee tulokset heinäkuussa 2017, ja ne luovat pohjan virallisille ehdotuksille, jotka julkistetaan myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja

Nuorten eurooppalaisten maataloustuottajien tukeminen, Arnold Hatch (UK, ECR), Armaghin, Banbridgen ja Craigavonin kaupunkipiirivaltuuston jäsen

Innovointi ja maaseudun talouden modernisointi, Randel Länts (EE, PES), Viljandin kaupunginvaltuuston jäsen

Kuuleminen yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta ja yksinkertaistamisesta, määräaika 2. toukokuuta 2017

Lisätietoa yhteisestä maatalouspolitiikasta

Yhteyshenkilö:
Wioletta Wojewódzka
P. +32 22822289
wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

EU:n luomupalkintojen haku on alkanut
EU:n luomupalkintojen haku on alkanut
27.03.2023