Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat, kylät ja alueet vahvistavat yhteistyötä Euroopan komission kanssa digitaalisen kuilun umpeen kuromiseksi Euroopassa  

Laajakaistafoorumin vuoden 2021 aloituskokouksessa korostettiin, että digitalisaation ja digitaalisten yhteyksien on oltava etusijalla pandemian jälkeisessä elpymisessä.

Euroopan alueiden komitea (AK) ja Euroopan komissio pyrkivät yhteistuumin edistämään digitalisaatiota ja suurinopeuksisen laajakaistan ulottamista kaikille Euroopan alueille, myös maaseutualueille ja harvaan asutuille alueille.

Euroopan komission ja AK:n yhteisen laajakaistafoorumin jäsenet kokoontuvat kahdesti vuodessa käsittelemään seikkoja, jotka haittaavat palvelujen puutteesta kärsivien alueiden yhteyksiä. Vuoden 2021 aloituskokous, joka järjestettiin 21. tammikuuta täysin etäyhteyksien turvin, tarjosi foorumin AK:ta edustaville 13 jäsenelle sekä Euroopan komissiolle tilaisuuden arvioida covid-19-pandemian aiheuttamia suuria muutoksia sekä laatia kuluvan vuoden työohjelma.

Kokoukseen osallistui kolme jäsentä AK:n Suomen valtuuskunnasta. Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (EPP/kok) korosti laajakaistatyöryhmän merkitystä EU:n digitaalipolitiikan suuntaamisessa. Hän ehdotti kokouksessa, että EU:n asiantuntijat yhdessä AK:n kanssa kehittäisivät koko EU:n kattavia esimerkkihankkeita, joilla EU:n elvytysrahoitusta suunnataan maatalous- ja koheesiopolitiikan ja vihreän kehityksen rajapintaan. "Digitalisaatiolla voidaan olennaisesti nopeuttaa ratkaisuja, joilla vähennetään maatalouden aiheuttamia kasvihuonepäästöjä ja vesistöjen rehevöitymistä", Markkula totesi.

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen (PES/sd) painotti, että etätyöhön ja –opetukseen siirtyminen koronapandemian aikana on osoittanut konkreettisesti nopeiden laajakaistayhteyksien merkityksen kansalaisille: "Ne jäsenvaltiot, alueet ja kunnat, jotka ovat jääneet jälkeen laajakaistayhteyksien käyttöönotossa, ovat nyt kärsineet tästä suuresti. Digitaalinen yhteenkuuluvuus on edellytys digitaalisen siirtymän onnistuneelle toteutumiselle, ja se tulisi nostaa samalle viivalle sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kanssa."

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen Ilpo Heltimoinen (ECR/ps) muistutti, että 2020-luvun yritykset perustavat toimintansa dataan. "EU:n talouden koko potentiaali voidaan vapauttaa vain viemällä nopeat laajakaistayhteydet kaikille alueille. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus syrjäisille ja maaseutualueille."

Foorumissa käydyissä keskusteluissa tarkasteltiin yhteyksiä ja digitalisointia koskevaa EU:n poliittista strategiaa sekä niitä varten käytettävissä olevaa rahoitusta. Mukana olivat Ricardo Castanheira , EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Portugalin erityisasiantuntija digitaali- ja televiestintäasioissa, ja Anthony Whelan, Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin neuvonantaja digitaalipolitiikassa, sekä johtajia Euroopan komissiosta. Investoinnit digitalisointiin tulevat olemaan yksi elpymis- ja palautumistukivälineen keskeisistä pilareista. Tämän myös elpymisrahastona tunnetun välineen määrärahat ovat 672,5 miljardia euroa, ja sillä on tarkoitus tukea EU-maita uudistuksissa ja investoinneissa EU:n yhteisiin painopisteisiin.

Kuten lokakuussa 2020 julkaistussa EU:n vuotuisessa alue- ja kuntabarometrissä todetaan, digitaaliteknologian keskeinen rooli covid-19-pandemiasta selviytymisessä ja siihen vastaamisessa on tuonut esiin digitaalisen infrastruktuurin ja digilukutaidon puutteita sekä entisestään kärjistänyt kuntien ja alueiden välistä digitaalista kuilua.

Taustaa:

Alueiden komitea ja Euroopan komissio perustivat yhdessä vuonna 2017 laajakaistafoorumin auttaakseen ulottamaan suurinopeuksisen laajakaistan kaikille Euroopan alueille, myös maaseutualueille ja harvaan asutuille alueille, missä markkinavetoinen kehitys on riittämätöntä. Foorumi on perustamisestaan lähtien ollut keskeinen väline, jonka avulla paikallis- ja alueviranomaisten ääni saatetaan kuuluville AK:n ja sen jäsenten merkittävän lisäarvon ansiosta ja joka tukee osaltaan Euroopan komission poliittista päätöksentekoa.

AK antoi lokakuussa lausunnon Euroopan digitaalisen tulevaisuuden strategia ja datastrategia , jonka on laatinut Hessenin osavaltion Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri Mark Weinmeister (DE, EPP) ja jossa tunnustetaan digitalisaation keskeinen rooli EU:n vastauksessa covid-19-kriisiin. Lehdistötiedote on luettavissa täältä .

Euroopan alueiden komitea työskentelee parhaillaan Euroopan komission ja Euroopan aluekehittämisen seurantaverkoston (ESPON) kanssa osana Join, Boost, Sustain - aloitetta tavoitteena laatia kuntien digitalisoinnin mittauskehys. Lisätietoa asiasta kiinnostuneille kunnille on luettavissa täältä .

Yhteyshenkilö:

Matteo Miglietta

P. +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaa :