Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
AK: EU:n talousarviosopimus voi kääntää kriisin mahdollisuudeksi – on aika asettaa uusia varoja kansalaisten ja yritysten käyttöön alueilla ja kunnissa  

Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan, Keski-Makedonian aluejohtajan (Kreikka) Apostolos Tzitzikostasin kannanotto

”Onnittelen EU:n puheenjohtajavaltio Saksaa ja EU:n toimielimiä tästä historiallisesta sopimuksesta. Se avaa uuden aikakauden ja voi auttaa kääntämään kriisin uusiksi mahdollisuuksiksi. EU-varojen merkittävinä edunsaajina alueet ja kunnat sitoutuvat asettamaan nämä varat kiireellisesti kansalaisten ja yritysten käyttöön. Euroopan unioni osoittaa solidaarisuutta ja vastuullisuutta, joka perustuu oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen, kuten Euroopan alueiden komitea on vaatinut. Kaikkia hallintotasoja – EU-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasoa – kehotetaan yhdistämään voimansa, jotta 1,8 biljoonan euron investoinnit saadaan toteutettua käytännössä. Elpymisen on oltava oikeudenmukaista ja sen on perustuttava sosiaaliseen, taloudelliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, edistettävä vihreää ja digitaalista siirtymää ja vauhditettava innovointia. Tätä kansalaiset odottavat, ja nämä tavoitteet meidän kaikkien on saavutettava, jotta haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi.”

AK:n ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” ‑valiokunnan (COTER) puheenjohtajan ja Uuden-Akvitanian aluevaltuuston varapuheenjohtaja Isabelle Boudineaun kannanotto

”Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta ei voida tinkiä. Olen tyytyväinen siihen, että oikeusvaltioperiaatetta koskevia säännöksiä ei muutettu Eurooppa-neuvoston saavuttamassa kompromississa. Kunnat ja alueet voivat hyödyntää uutta monivuotista rahoituskehystä toipuakseen pandemiasta ja jatkaakseen sosiaalisesti oikeudenmukaista ja vihreää siirtymää.”

Taustaa:

EU-maiden 27 valtion- ja hallitusten päämiestä pääsivät 10. joulukuuta sopimukseen monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja EU:n talousarvion suojaamisesta siinä tapauksessa, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa havaitaan puutteita. Sopimuksella, jonka on vielä saatava vihreä valo Euroopan parlamentilta, annetaan Euroopan unionille seitsemäksi vuodeksi 1 074,3 miljardin euron suuruinen talousarvio ja mahdollistetaan 750 miljardin euron arvoisen väliaikaisen Next Generation EU - elpymisvälineen käyttöönotto, joten paketin yhteisarvo on 1,8 biljoonaa euroa. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin EU:n talousarviosta rahoitettu paketti. 

Puheenjohtajan tiedottaja:

Michele Cercone

P. +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Tiedottaja:

Matteo Miglietta

P. +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

EU:n alueet ja kunnat ovat tyytyväisiä jäsenvaltioiden sitoumukseen säilyttää koheesiopolitiikka unionin keskeisenä pilarina
EU:n alueet ja kunnat ovat tyytyväisiä jäsenvaltioiden sitoumukseen säilyttää koheesiopolitiikka unionin keskeisenä pilarina
22.11.2022