Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paweł Adamowicz -palkinnolla annetaan tunnustusta niille, jotka taistelevat vapauden ja solidaarisuuden puolesta ja suvaitsemattomuutta, sortoa ja muukalaisvihaa vastaan  

Euroopan alueiden komitea, International Cities of Refuge Network -verkosto ja Gdańskin kaupunki perustavat palkinnon vuonna 2019 murhatun Gdańskin kaupunginjohtajan ja AK:n jäsenen muiston kunniaksi

Euroopan alueiden komitea, International Cities of Refuge Network -verkosto (ICORN) ja Gdańskin kaupunki ovat ilmoittaneet Kaupunginjohtaja Paweł Adamowicz -palkinnon perustamisesta. Palkinnolla, joka on nimetty vuonna 2019 murhatun Gdańskin kaupunginjohtajan Paweł Adamowiczin mukaan, annetaan tunnustusta niille, jotka taistelevat vapauden ja solidaarisuuden puolesta sekä suvaitsemattomuutta, sortoa ja muukalaisvihaa vastaan.

Kaupunginjohtaja Paweł Adamowicz -palkinnon tavoitteena on kehittää hänen perintöään ICORNin ydintehtävän hengessä pääasioina sananvapauden edistäminen, demokraattisten arvojen puolustaminen ja kansainvälisen solidaarisuuden vahvistaminen. Palkinto on kunnianosoitus ja tunnustus kaikille, jotka tekevät rohkeaa ja pyyteetöntä työtä suvaitsemattomuutta, radikalisoitumista, vihapuhetta, sortoa ja muukalaisvihaa vastaan ja jotka työskentelevät yhtäläisten mahdollisuuksien, sosiaalisen integraation ja perusoikeuksien edistämiseksi.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja, Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi: ” Emme koskaan unohda Paweł Adamowiczin intohimoa ja omistautumista yhteisölleen ja suojelua, jota hän antoi sitä tarvitseville. Tällä palkinnolla haluamme kannustaa paikallisia ja alueellisia toimijoita jatkamaan radikalisoitumisen, vihapuheen ja syrjinnän torjuntaa yhteisöissään .”

AK:n täysistuntoon osallistunut sisäasioista vastaava Euroopan komission jäsen Ylva Johansson kuvasi Paweł Adamowiczia ” paikallistason johtohahmoksi ja eurooppalaiseksi johtajaksi, joka puolusti vapautta ja arvojaan – ensin nuorukaisena kommunismia vastaan ja myöhemmin tukemalla pakolaisten ja hlbtq-ihmisten oikeuksia – usein vahvaa vastarintaa ja jopa vihaa kohdaten .” Hän kiitti aloitteesta omistaa Adamowiczin muistolle merkittävä palkinto ja totesi, että on ” tunnustettava niiden paikallisten johtohenkilöiden työ, jotka vastaanottavat pakolaisia omiin yhteisöihinsä, jotka työskentelevät suvaitsevaisuuden, vapauden, perusoikeuksien ja sosiaalisen osallisuuden puolesta ja jotka näin ollen ansaitsevat erityistä huomiota, koska se on hyvin tärkeää ”. Komissaari Johansson totesi paikallis- ja aluetason päättäjille, että ” teillä on parhaat edellytykset saada aikaan muutos kunnissa, kaupungeissa ja alueilla, Euroopan kaduilla, kouluissa ja naapuristoissa. Juuri sieltä näet tavoitatte yhteisöjemme sisimmän, löydätte maanosamme ytimen ja Euroopan unionin sydämen . Paikallisella tasolla toimiminen ei tarkoita toimimista yksin.”

Euroopan parlamentin jäsen, Paweł Adamowiczin leski Magdalena Adamowicz sanoi : ”Tästä päivästä alkaen kaikkien ihmisten tasa-arvon edistämisestä tulee taistelu Euroopan unionin puolesta. Tasa-arvo on yhteisömme perusta, jota ilman unionin olemassaolo ei ole mahdollista. Meidän on puolustettava rohkeasti tasa-arvoa ja vapautta, sillä demokratian vastaiset tahot iskevät juuri niihin. He tietävät, että kun meidät eristetään eurooppalaisista arvoista, tarkoittaa se samaa kuin puun leikkaaminen irti juuristaan. Mieheni tiesi tämän ja siksi hän puolusti juuriamme, humanismin arvoja ja demokratiaa niin suurella rohkeudella. Paweł Adamowicz -palkinto muistuttaa meitä – eurooppalaisia – siitä, että rauha ja hyvinvointi riippuvat yhteistyöstä, yhteistyö edellyttää keskinäistä luottamusta ja kunnioitusta ja kunnioitus on mahdollista vain, jos kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja arvokkaasti.”

Gdańskin kaupunginjohtaja Aleksandra Dulkiewicz sanoi: ”’Gdańsk jakaa hyvää.’ Nämä ovat Paweł Adamowiczin viimeiset sanat. Hän jatkoi paremman maailman rakentamista huolimatta tunteettomuudesta, suvaitsemattomuudesta, vihasta ja väkivallasta. Ja me teemme samoin – me jaamme hyvää. Ei ainoastaan läheistemme kanssamme, ei pelkästään gdańskilaisten kanssa. Solidaarisuus ja vapaus ovat ne arvot, jotka ovat tehneet Gdańskista nykyisensä ja saaneet tiedostamaan tarpeen kouraantuntuviin toimiin ja tukeen niille, joiden oikeuksia loukataan. Ei ole merkitystä sillä, mistä he ovat, keitä he rakastavat ja kenen puoleen he rukouksillaan kääntyvät. Vieraissamme on mahdollista nähdä paljon enemmän kuin vain hädänalaisia maahanmuuttajia. Meille avautuu tilaisuus tutustua heihin taiteilijoina, tasa-arvoisina kumppaneina, arvokkaina persoonallisuuksina ja yksinkertaisesti naapureina, joista kannattaa välittää, joiden kanssa kannattaa luoda yhteinen tulevaisuus.”

ICORNin toiminnanjohtaja Helge Lunde sanoi: ”ICORNin työtä elähdyttää vakaumus siitä, että kaupungit ovat voivat olla tärkeitä toimijoita ihmisoikeuksien ja sananvapauden saralla. Viime vuosina olemme luoneet turvasatamaverkoston, joka tarjoaa suojan vainotuille kirjailijoille ja taiteilijoille maailmanlaajuisesti. Vieraanvaraisuuden, luovuuden ja solidaarisuuden arvot tulevat samalla yhä olennaisemmaksi osaksi kunkin kaupungin eetosta. Kaupunginjohtaja Paweł Adamowicz taisteli vapauden ja solidaarisuuden puolesta koko elämänsä ja uransa ajan. Hän toi Gdańskin mukaan ICORNiin, joten hänen edustamiensa arvojen edistäminen on tärkeää verkostollemme. Onnittelemme EU:n alueiden komiteaa hänen nimeään kantavan palkinnon julkaisemisesta 19. maaliskuuta, ja yhdessä Gdańskin kaupungin kanssa odotamme yhteistyöltä ensimmäisen palkintokierroksen toteuttamiseksi paljon.”

Kaupunginjohtaja Paweł Adamowicz -palkinto myönnetään kaupungin johtajalle, kansalaisliikkeen johtajalle ja paikallis- ja alueviranomaisten kanssa yhteistyössä toimiville järjestöille, jotka kaupunginjohtaja Adamowiczin esimerkkiä noudattaen rakentavat siltoja ja repivät muureja, joilla on selkeä innovoiva näkemys ja vastuu tulevia sukupolvia kohtaan ja jotka muokkaavat maaperää heikoimpia suosiville yhteiskunnallisille muutoksille eivätkä kaihda ainuttakaan väistämätöntä kamppailua ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla.

Paweł Adamowiczia puukotettiin 13. tammikuuta 2019, kun hän oli puhumassa hyväntekeväisyystapahtumassa. Hän kuoli vammoihinsa seuraavana päivänä. Hän oli 53 vuoden ikäinen. Ennen hänen murhaansa häntä vastaan kohdistettu vihapuhe lisääntyi. Hänen kuolemansa synnytti keskustelun julkisen puheen raaistumisen vaikutuksesta väkivaltaan, ääriliikkeisiin, propagandaan ja suvaitsemattomuuteen.

Adamowicz oli vakaumuksellinen EU:n perusarvojen edistäjä ja Euroopan alueiden komitean aktiivinen jäsen. Vuonna 2016 kaupunginjohtaja Adamowicz ryhtyi toteuttamaan ”Gdańskin mallia maahanmuuttajien kotouttamiseksi” tavattuaan paavi Franciscuksen. Se on palvellut esimerkkinä muille Puolan kaupungeille.

Taustaa:

  • Euroopan alueiden komitea, EU:n paikallis- ja aluetason päättäjien poliittinen edustuselin,
  • päätöslauselman , jossa tuomitaan poliittisiin johtajiin kohdistettu vihapuhe ja kaikenlainen uhkailu.

  • International Cities of Refuge Network (ICORN) -verkosto on kansainvälinen järjestö, johon kuuluu 75 kaupunkia ja aluetta Euroopassa ja sen ulkopuolella ja joka tarjoaa turvapaikkoja vainotuille kirjailijoille ja taiteilijoille, edistää sananvapautta, puolustaa demokraattisia arvoja ja edistää kansainvälistä solidaarisuutta. Yli 250 kirjailijalle ja taiteilijalle on tarjottu asuinpaikkaa ICORN-verkostoon kuuluvassa kaupungissa. Turvallisessa ympäristössä he ovat edelleen keskeisiä vaikuttajia sekä tuomalla esiin ihmisoikeuksien ja vapaan mielipiteenilmaisun loukkauksia kotimaassaan että tukemalla kollegoitaan alkuperämaassaan. Kaupunginjohtaja Paweł Adamowicz toi Gdańskin kaupungin mukaan ICORN-verkostoon 30. elokuuta 2017.

Liittymällä ICORNiin kaupungeista tulee osa dynaamista ja maailmanlaajuista yhteisvastuun ja luovuuden verkostoa. ICORN ylläpitää yhteyksiä asiaankuuluviin julkisiin instituutioihin ja kansalaisjärjestöihin, jotka toimivat ihmisoikeuksien, kulttuurin, taiteen ja muuttoliikkeen alalla, ja tekee yhteistyötä niiden kanssa sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

Suoratoistolinkit: AK:n verkkosivulla

Yhteydenotot:

Euroopan alueiden komitea

Wioletta Wojewódzka

P. +32 22822289

Matkap. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Gdańskin kaupunki

Maciej Buczkowski

P. +48 583236284

International Cities of Refuge Network

Helge Lunde

P. +47 51507125

helge@icorn.org

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Liity #EUCouncillors-verkostoon
Liity #EUCouncillors-verkostoon
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023