Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Pandemia: AK allekirjoitti toimintasuunnitelman WHO:n kanssa ja varoittaa alueiden välisestä kuilusta rokotteiden saatavuudessa  

EU:n paikallis- ja aluepäättäjät ovat huolissaan siitä, miten rokotteiden käyttöön saaminen on sujunut Euroopan unionissa, ja vaativat parempaa koordinointia ja kaikille eurooppalaisille tasavertaisia mahdollisuuksia saada rokote

Euroopan alueiden komitea (AK) ja Maailman terveysjärjestö (WHO) allekirjoittivat 4. helmikuuta toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on edistää alueellisten ja paikallisten terveydenhuoltojärjestelmien selviytymiskykyä yhteisten tutkimustoimien ja poliittisten linjausten avulla. Toimintasuunnitelma pohjautuu marraskuussa 2016 käynnistyneeseen pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Sen avulla pyritään myös ratkaisemaan tiettyjä keskeisiä pandemian nostattamia haasteita parantamalla terveyshallinnon eri tasojen välistä koordinointia. Se tarjoaa mahdollisuuden arvioida yhdessä terveyspolitiikan tehokkuutta kentällä sekä keinoja, joiden avulla voidaan parantaa alueellisten ja paikallisten järjestelmien kykyä vastata pandemiasta johtuviin haasteisiin.

EU:n paikallis- ja aluetason päättäjät ilmaisevat 4. helmikuuta AK:n täysistunnossa ( #CoRPlenary ) käsittelemässään päätöslauselmassa huolensa siitä, miten rokotteiden koordinoitu käyttöönotto on edistynyt EU:ssa, ja kehottavat luomaan eurooppalaisen seurantavälineen, jonka avulla rokotuskattavuutta ja rokotteiden jakelua voidaan seurata alueittain. He torjuvat erityisesti ”rokotenationalismin”, joka on ”solidaarisuuden, yhtenäisyyden ja tehokkuuden” periaatteiden vastaista ja ristiriidassa myös sen periaatteen kanssa, että rokotteiden tulee olla tasavertaisesti kaikkien EU:n kansalaisten saatavilla.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja kreikkalaisen Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi, että ”komitean ja WHO:n tänään käynnistämän toimintasuunnitelman avulla parannetaan Euroopan alueiden, kuntien ja kylien kykyä selvitä terveyskriiseistä. Pandemianaikaiset haasteet ovat opettaneet meille ainakin sen, että alue- ja paikallishallinnoilla on ratkaisevan tärkeä asema kriiseihin varautumisen ja reagoimisen, niiden hallitsemisen ja niistä toipumisen kannalta.”

EU:n rokotuskampanjan edistymistä hän kommentoi seuraavasti: ”Rokotukset ovat välttämättömiä alue- ja paikallistalouksien saamiseksi uudelleen käyntiin. Jäsenvaltioiden välille tai sisälle ei saa syntyä kilpailua rokotteista. Euroopan alueita, kuntia ja kyliä eriarvoistavaa kuilua rokotteiden saatavuudessa ei voida hyväksyä, ja siksi komitea kehottaa EU:ta luomaan välineen, jonka avulla rokotteiden saatavuutta ja jakelua voidaan seurata alueittain.”

Maailman terveysjärjestön Euroopan aluejohtaja Hans Henri P. Kluge totesi puheenvuorossaan, että Euroopan paikallishallintotahot ovat olleet ja ovat edelleen pandemian hillinnän etulinjassa. Kaupungit ovat tämän kriisin solmukohtia paitsi yhteisötason tartuntojen ja taudin maan laajuisen leviämisen kannalta myös siksi, että ne ovat terveydenhuoltopalvelujen, matkustamisen ja kaupan keskuspaikkoja. Ne ovat kansalaisia lähimpänä oleva hallintotaso ja palveluntarjoajina ja kestävän tulevaisuuden keskeisinä osatekijöinä tärkeitä myös kokemusten jakamiseksi ja väärien tietojen levittämisen torjumiseksi.”

AK:n päätöslauselmaluonnos covid-19-rokotuskampanjasta

Taustatietoa:

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone

Puheenjohtajan tiedottaja

P. +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

P. +32 473854759

David.French@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023