Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueellinen analyysi vuoden 2019 maakohtaisista suosituksista  

​​​​​​​​​​​​​​Vuonna 2019 annetuista alasuosituksista eli komission numeroimiin laajempiin maakohtaisiin suosituksiin sisältyvistä yksittäisistä suosituksista 137 – eli enemmän kuin vuonna 2018 havaitut 120 – oli sellaisia, että ne kohdistuvat suoraan tai välillisesti paikallis- ja alueviranomaisiin tai niillä on alueellisia vaikutuksia.

​Tällaisten alueisiin liittyvien maakohtaisten suositusten osuus kaikista maakohtaisista suosituksista oli 62 %. Tämä ja muut vuotta 2019 koskevan AK:n alueellisen analyysin tulokset vahvistavat, että EU:n kunnilla ja alueilla on keskeinen rooli maakohtaisten suositusten toteuttamisessa ja että ne tulee kutsua kumppaneina mukaan kansallisten uudistusohjelmien suunnitteluun.

Jaa: