Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Karl-Heinz Lambertz valittiin Euroopan alueiden komitean puheenjohtajaksi  

Markku Markkulan kaksi ja puoli vuotta kestänyt toimikausi Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtajana päättyy 25. heinäkuuta. Tuolloin hän ottaa vastaan komitean ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävät. AK:n jäsenet valitsivat 12. heinäkuuta komitean uudeksi puheenjohtajaksi Belgian saksankielistä yhteisöä edustavan senaattorin Karl-Heinz Lambertzin (PES). Lambertz ja Markkula johtavat komiteaa kevääseen 2020 asti.

Markku Markkula korosti: "Muutos on välttämättömyys. Kaupunkien ja alueiden rooli on ratkaiseva EU:ta uudistettaessa. Ensimmäinen askel on kansalaisten luottamuksen palauttaminen. Yhteistyö ja kumppanuudet nopeuttavat Euroopan alueiden ja kuntien uudistumista. Tähän tarvitaan mukaan yritykset ja yliopistot. Korostan nuorten ratkaisevaa roolia uusissa innovaatioissa."

”Jäsenet ovat suurin vahvuutemme. Vilpittömät kiitokseni jokaiselle teistä siitä, että olette aktiivisesti muuttamassa Eurooppaa. Onnittelen Karl-Heinzia ja olen iloinen siitä, että hän jatkaa yhdessä määrittelemiemme prioriteettien toteutusta”, Markkula sanoi puheessaan täysistunnolle.

Lambertz nimesi puheenjohtajakautensa painopisteiksi mm. koheesiopolitiikan puolustamisen. Uusi puheenjohtaja lupasi tiivistää AK:n yhteyksiä Euroopan kaikkiin alueisiin ja kuntiin ja lujittaa suhteita EU:n eri toimielimiin. Hän korosti kiitospuheessaan, että "Euroopan unionin on pyrittävä voittamaan puolelleen kaikkien kansalaistensa luottamus vahvistamalla sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja edistystä suojelevia politiikkoja sekä uudistamalla EU:n toimintatapoja. Unionin juuret ovat sen alueissa ja kunnissa. Eturintamassa oleville paikallis- ja alueviranomaisille on annettava enemmän sananvaltaa päättää Euroopan tulevaisuudesta.”

Komitean uusi puheenjohtaja totesi, että ”paikallis- ja alueviranomaiset tarvitsevat edellytyksiä investoida ja tarjota laadukkaita julkisia palveluja kaikille kansalaisille ja yrityksille”, ja lisäsi: ”EU:n koheesiopolitiikka on ratkaisevan tärkeää, kun alueellisia eroja pyritään pienentämään sosiaalisen, taloudellisen ja aluekehityksen avulla. Se luo työpaikkoja, uudistaa infrastruktuuria ja edistää sosiaalista osallisuutta. Euroopan tulevaisuuteen on kuuluttava entistä tehokkaampi ja näkyvämpi vahva koheesiopolitiikka. Unioni ilman koheesiopolitiikkaa ei ole sellainen unioni, jota me haluamme.”

 

Taustatietoa

 

Lambertz tarttuu AK:n ohjaksiin toimittuaan kaksi ja puoli vuotta komitean ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Valinta noudattelee komitean kahden suurimman poliittisen ryhmän – Euroopan sosialidemokraattisen puolueen (PES) ryhmän ja Euroopan kansanpuolueen (EPP) ryhmän – sopimusta, jolla taataan molemmille yhtä suuri osuus johtopaikoista komitean viisivuotisella toimikaudella.

 

Karl-Heinz Lambertz on ollut Euroopan alueiden komitean (AK) jäsen vuodesta 2001, ja hän hoiti AK:n sosialistiryhmän puheenjohtajuutta vuosina 2011–2015. Hän on ollut Belgian saksankielisen yhteisön parlamentin jäsen vuodesta 1981. Toimittuaan vuosina 1990–1999 lukuisissa ministerintehtävissä yhteisön hallituksessa hän tuli valituksi yhteisön pääministeriksi (1999–2014). Sen jälkeen hän oli saksankielisen yhteisön parlamentin puhemies vuoteen 2016 asti, aina senaatin jäsenyyteensä saakka.

 

Lisätietoa

 

Karl-Heinz Lambertzin kiitospuhe

• Puheenjohtaja Lambertzin ansioluettelo

Flickr-kuvagalleria

 

Yhteyshenkilö
Lauri Ouvinen | P. +32 22822063 | lauri.ouvinen@cor.europa.eu