Uutisia  
ExtentedCQWP
Seisomme Ukrainan rinnalla nyt ja jatkossa
Seisomme Ukrainan rinnalla nyt ja jatkossa
Press release24.02.2023 | Eastern Partnership;Ukraine;
Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenet lupasivat 24. helmikuuta pidetyssäkokouksessa– täsmälleen vuosi sen jälkeen, kun Venäjä oli yrittänyt vallata Kiovan ja pakottaa Ukrainan antautumaan – tarjota jatkuvaa humanitaarista apua ja hätäaputarvikkeita sekä tukea Ukrainan kuntien ja alueiden jälleenrakentamista ja maan valmisteluja EU:hun liittymiseksi. Kokoukseen osallistui myös useita järjestöjä, aluejohtajia, kaupunginjohtajia ja paikallispäättäjiä, jotka kuuluvatkuntien ja alueiden eurooppalaiseen yhteenliittymään Ukrainan jälleenrakentamisen edistämiseksi. AK koordinoi yhteenliittymän työtä.Päivä alkoi hyökkäyksen uhrien muistolle järjestetyllä seremonialla Urhoollisen Mariupolin aukiolla. Gdańskin kaupunki nimesi aukion äskettäin uudelleen kunnioittaakseen ystävyyskaupunkiaan Mariupolia, jonka Venäjän joukot ovat runnelleet. EU:n ja Ukrainan paikallis- ja aluepäättäjät kokoontuivat tämän jälkeen keskustelemaan Euroopan solidaarisuuskeskukseen, jonka nimi viittaa sekä Puolan kommunisminvastaisen Solidaarisuus-liikkeen perintöön että Gdańskin kaupungin sitoutumiseen solidaarisuuden ja vapauden periaatteisiin. Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro (PT, PES) sanoi: ”Tämänpäiväisellä kokoontumisella Gdańskiin on erityinen merkitys paitsi ajankohdan myös kokoontumispaikan vuoksi, koska Gdańsk edustaa taistelua vapauden ja solidaarisuuden sekä yhteisten arvojemme puolesta.”Hän jatkoi: ”Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen ensimmäisestä päivästä lähtien Euroopan alueiden komitea on tukenut Ukrainan kansaa sekä maan paikallis- ja alueviranomaisia. Tukemme on kaksiulotteista: autamme Ukrainaa, sotaakäyvää eurooppalaista maata, Ukrainan jälleenrakentamista edistävän kuntien ja alueiden eurooppalaisen yhteenliittymän kaltaisilla aloitteilla, mutta tuemme Ukrainaa myös sen tiellä kohti EU:n jäsenyyttä käynnistämällä aloitteita maan paikallis- ja alueviranomaisten valmiuksien kehittämiseksi. Komitean kaltaiset instituutiot ovat väline, jonka avulla voidaan pyrkiä saavuttamaan parempi tulevaisuus ihmisille, joiden toiveet ja elämän tämä sota on murskannut.”Gdańskin kaupunginjohtaja ja AK:n Ukraina-työryhmän puheenjohtaja Aleksandra Dulkiewicz (PL, EPP) sanoi: ”Olemme kokoontuneet tänään traagisen ja surullisen syyn vuoksi: on kulunut täsmälleen vuosi siitä, kun Venäjän joukkojen täysimittainen hyökkäys Ukrainaan alkoi. Ukrainassa käynnissä olevat historialliset tapahtumat ovat yhtä tärkeitä kuin Gdańskin aiemmat tapahtumat. On syytä muistaa, että toinen maailmansota alkoi juuri Gdańskista 1. syyskuuta 1939. Viime vuonna tehdyllä päätöksellä myöntää Ukrainalle Euroopan unionin ehdokasmaan asema oli suuri symbolinen merkitys. Vaikka liittyminen sinänsä on pitkäaikainen poliittinen prosessi, sen edetessä toteutetut uudistukset tuovat maalle kiistattomia hyötyjä. Tässä tapauksessa peruskriteerinä on oikeusvaltioperiaate ja painopisteenä avoimuus ja korruption torjunta. Tämä on kokouksemme aiheena tänään. Paikallistason korruptio erityisesti sodan aikana on erittäin huolestuttava ongelma, joka edellyttää meidän kaikkien huomiota.”Kokouksessa puhuivat videoyhteyden välityksellä Lvivin pormestari Andrii Sadovyi ja Ukrainan kuntaliiton (Association of Ukrainian Cities) toimitusjohtaja Oleksandr Slobožan. Ukrainan yhteisöjen liiton (All-Ukrainian Association of Communities) toimitusjohtaja Ivan Slobodianyk ja Ukrainan piiri- ja aluevaltuustojen liiton edustaja Ivan Fursenko olivat läsnä Gdańskissa pohtimassa kulunutta vuotta ja Ukrainan paikallis- ja alueviranomaisten edessä olevia haasteita. Muihin puhujiin kuuluivat Euroopan parlamentin jäsen ja entinen komission jäsen Janusz Lewandowski sekä Euroopan komission Ukraina-yksikön vt. johtaja Anna Jarosz-Friis.Gdańsk ja monet muut EU:n kaupungit ja alueet ovat kuluneen vuoden aikana tarjonneet asuntoja sodan vuoksi siirtymään joutuneille ukrainalaisille sekä hätätilanteen tukea Ukrainan paikallis- ja alueviranomaisille. Kokouksen osanottajilla oli tilaisuus vierailla eräässä varastotilassa ja nähdä, miten Gdańskin kaupunki kerää ja lähettää sähkögeneraattoreita ja muuta hätäapua Ukrainaan, ja seurata Unicefin tukeman, ukrainalaisille pakolaisille tarkoitetun sosiaalisen integraation keskuksen työtä.Kuntien ja alueiden eurooppalainen yhteenliittymä Ukrainan jälleenrakentamisen edistämiseksi perustettiin kesäkuussa 2022, ja siihen osallistuu monia ukrainalaisia ja eurooppalaisia paikallis- ja aluetason järjestöjä ja viranomaisia. Näistä Ukrainan kuntaliitto, Ukrainan yhteisöjen liitto, Ukrainan piiri- ja aluevaltuustojen liitto, Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallintoasiain kongressi, Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR) ja lainsäädäntävaltaa käyttävien Euroopan alue-edustajistojen konferenssi (CALRE) osallistuivat Gdańskin kokoukseen.Alueiden komitean puheenjohtaja ja AK:n poliittisten ryhmien puheenjohtajat sekä AK:n Ukraina-työryhmän jäsenet keskustelivat Gdańskissa 24. helmikuuta pidetyssä kokouksessa kymmenkohtaisesta suunnitelmasta, jolla AK tukee Ukrainan alueita ja kuntia. Suunnitelmassa keskitytään yhtäältä solidaarisuustoimiin sotaa käyvän maan kanssa ja kestävän kehityksen mukaisiin jälleenrakennustoimiin sekä toisaalta valmiuksien kehittämiseen tähtääviin toimiin, joilla tuetaan Ukrainan pyrkimystä liittyä EU:n jäseneksi.Yhteydenotot: Monica TiberiPuheenjohtajan tiedottaja, Euroopan alueiden komitea Matkap. +32 479517443monica.tiberi@cor.europa.euMaciej BuczkowskiGdańskin kaupunkiP. +48 583236284maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Kansainvälinen yhteistyö