Uutisia  
ExtentedCQWP
Rakennusten perusparannusaallolla on keskeinen rooli Euroopan taloudellisessa ja sosiaalisessa elpymisessä
Rakennusten perusparannusaallolla on keskeinen rooli Euroopan taloudellisessa ja sosiaalisessa elpymisessä
16.04.2021 | Climate change policy;Covenant of Mayors;Social economy;
Tässä haastattelussa Signan (Firenze) kunnanvaltuuston jäsen ja Toscanan aluevaltuuston entinen puheenjohtaja (2010–2020) Enrico Rossi (IT, PES) vastaa kuuteen kysymykseen rakennusten kunnostamiseen kannustavasta EU:n aloitteesta laatimastaan lausunnosta, jonka Euroopan alueiden komitea hyväksyi maaliskuussa 2021. Euroopan komission 14. lokakuuta 2020 käynnistämällä rakennusten perusparannusaallolla pyritään parantamaan unionin rakennuskannan energiatehokkuutta, ja se on virstanpylväs Euroopan vihreän kehityksen ohjelman etenemissuunnitelmassa. Rakennusten osuus energiakulutuksesta Euroopassa on 40 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöistä 36 prosenttia, joten niiden perusparantaminen on ratkaisevan tärkeää ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi EU:ssa vuoteen 2050 mennessä. Enrico Rossin laatimassa lausunnossa kunnat ja alueet vaativat valtiontukijärjestelmien tarkistamista, joustavampia budjettisääntöjä mahdollisimman monien investointien ja perusparannusten mahdollistamiseksi, valtiotasoa alempien tasojen tavoitteiden asettamista rakennusten perusparantamiselle sekä uusiutuvien energialähteiden integroimista perusparannushankkeisiin. AK ja Euroopan komissio ovat äskettäin allekirjoittaneet toimintasuunnitelman EU:n rakennuskannan kunnostamisen ja hiilestä irtautumisen nopeuttamiseksi. 
Aiheeseen liittyvää tietoa
International Cooperation