Jäsenet  

Euroopan alueiden komiteassa (AK) on 350 jäsentä , jotka edustavat paikallis- ja alueyhteisöjä EU:n kaikista 28 jäsenvaltiosta. He kokoontuvat Brysselissä viidestä kuuteen kertaan vuodessa pidettävään täysistuntoon keskustelemaan keskeisistä poliittisista kysymyksistä ja hyväksymään lausuntoja EU:n lainsäädäntöhankkeista.

Jäsenten on oltava demokraattisesti valittuja ja/tai heillä on oltava poliittinen vastuutehtävä kotimaassaan. Kunkin jäsenvaltion hallitus tekee ehdotuksen maan alue- ja paikallisedustajiksi (varsinaiset jäsenet ja varajäsenet) – maakohtaiset valtuuskunnat –, joiden nimeämisen EU:n neuvosto sen jälkeen hyväksyy.

AK:n jäsenet ryhmittyvät poliittisen suuntautumisensa EPP- , PES- , ALDE- EA- tai ECR- ryhmä – ja kiinnostuksensa kohteiden – valiokunnat – mukaan .

Lisätietoa löytyy jäsenportaalista ja AK:n työjärjestyksestä .