Jäsenet 

Euroopan alueiden komiteassa (AK) on 329 jäsentä, jotka edustavat paikallis- ja alueyhteisöjä EU:n kaikista 27 jäsenvaltiosta. He kokoontuvat Brysselissä viidestä kuuteen kertaan vuodessa pidettävään täysistuntoon keskustelemaan keskeisistä poliittisista kysymyksistä ja hyväksymään lausuntoja EU:n lainsäädäntöhankkeista.

Jäsenten on oltava demokraattisesti valittuja ja/tai heillä on oltava poliittinen vastuutehtävä kotimaassaan. Kunkin jäsenvaltion hallitus tekee ehdotuksen maan alue- ja paikallisedustajiksi (varsinaiset jäsenet ja varajäsenet) – maakohtaiset valtuuskunnat –, joiden nimeämisen EU:n neuvosto sen jälkeen hyväksyy.

Työvaliokunta hyväksyi huhtikuussa 2019 strategian sukupuolten tasapainon edistämiseksi jäsenten osallistumisessa AK:ssa.​​

Jäsenet eivät saa palkkaa AK:lta. AK:n kokousten tai asianmukaisesti hyväksyttyjen virallisten matkojen yhteydessä jäsenille korvataan kuitenkin heidän matkalippujensa todelliset kustannukset ja heille maksetaan korvauksia, jotka kattavat kaikki kulut matkan aikana ja kokouspaikalla. Lisätietoa löytyy täältä .

AK:n jäsenet ovat jakautuneet poliittisen suuntautumisensa mukaan poliittisiin ryhmiin sekä järjestäytyneet kiinnostuksen kohteiden mukaan valiokuntiin.​

Lisätietoa saa jäsenportaalista, AK:n jäsenten käytännesäännöistäAK:n työjärjestyksestä sekä AK:n työjärjestyksestä selittävin huomautuksin varustettuna.

Entisten jäsenten verkosto​ kokoaa Euroopan alueiden komitean entiset jäsenet ja varajäsenet yhteen ja antaa heille mahdollisuuden jatkaa AK:n poliittisen työn ja toiminnan seuraamista. Se on avoin myös muille henkilöille ja AK:n ystäville, jotka haluavat hyödyntää kokemustaan ja tietämystään AK:n ja Euroopan hyväksi.

Jaa:
 
Back to top