Jäsenet  

Euroopan alueiden komiteassa (AK) on 329 jäsentä , jotka edustavat paikallis- ja alueyhteisöjä EU:n kaikista 27 jäsenvaltiosta. He kokoontuvat Brysselissä viidestä kuuteen kertaan vuodessa pidettävään täysistuntoon keskustelemaan keskeisistä poliittisista kysymyksistä ja hyväksymään lausuntoja EU:n lainsäädäntöhankkeista.

Jäsenten on oltava demokraattisesti valittuja ja/tai heillä on oltava poliittinen vastuutehtävä kotimaassaan. Kunkin jäsenvaltion hallitus tekee ehdotuksen maan alue- ja paikallisedustajiksi (varsinaiset jäsenet ja varajäsenet) – maakohtaiset valtuuskunnat –, joiden nimeämisen EU:n neuvosto sen jälkeen hyväksyy.

Työvaliokunta hyväksyi huhtikuussa 2019 strategian sukupuolten tasapainon edistämiseksi jäsenten osallistumisessa AK:ssa.

AK:n jäsenet ovat jakautuneet poliittisen suuntautumisensa mukaan poliittisiin ryhmiin sekä järjestäytyneet kiinnostuksen kohteiden mukaan valiokuntiin.

Lisätietoa saa jäsenportaalista, AK:n jäsenten käytännesäännöistä ja AK:n työjärjestyksestä​.