Maakohtaiset valtuuskunnat 

Sisältö

EU:n kustakin 27 jäsenvaltiosta olevat jäsenet muodostavat maakohtaisen valtuuskunnan. Valtuuskunnat kuvastavat yleisesti kunkin jäsenvaltion poliittista, maantieteellistä sekä paikallista ja alueellista tasapainoa.

Euroopan unionin neuvosto nimittää virallisesti AK:n jäsenet jäsenvaltioiden ehdotuksen perusteella.

Yhdessä jäsenet muodostavat 329-jäsenisen edustajiston, joka kokoontuu Brysselissä useita kertoja vuodessa keskustelemaan poliittisista painopisteistä ja antamaan lausuntoja EU:n lainsäädännöstä.

Kukin maakohtainen valtuuskunta valitsee itselleen puheenjohtajan ja nimeää koordinaattorin. Koordinaattorin tehtävänä on huolehtia AK:n hallinnon ja asianomaisen maakohtaisen valtuuskunnan jäsenten välisestä yhteydenpidosta.

Vastuuvapauslauseke: Sivujen sisällön ovat toimittaneet maakohtaisten valtuuskuntien koordinaattorit.

Alueiden komitea ei vastaa sivujen sisältämistä tiedoista.

Jaa :
 
Back to top