Jäsenet  

Euroopan alueiden komiteassa (AK) on 329 jäsentä , jotka edustavat paikallis- ja alueyhteisöjä EU:n kaikista 27 jäsenvaltiosta. He kokoontuvat Brysselissä viidestä kuuteen kertaan vuodessa pidettävään täysistuntoon keskustelemaan keskeisistä poliittisista kysymyksistä ja hyväksymään lausuntoja EU:n lainsäädäntöhankkeista.

Jäsenten on oltava demokraattisesti valittuja ja/tai heillä on oltava poliittinen vastuutehtävä kotimaassaan. Kunkin jäsenvaltion hallitus tekee ehdotuksen maan alue- ja paikallisedustajiksi (varsinaiset jäsenet ja varajäsenet) – maakohtaiset valtuuskunnat –, joiden nimeämisen EU:n neuvosto sen jälkeen hyväksyy.

Työvaliokunta hyväksyi huhtikuussa 2019 strategian sukupuolten tasapainon edistämiseksi jäsenten osallistumisessa AK:ssa.             

AK:n jäsenet ryhmittyvät poliittisen suuntautumisensa EP​P- , PES- , Ren​ew Europe- EA- tai ECR- ryhmä – ja kiinnostuksensa kohteiden – valiokunnat – mukaan .

Lisätietoa löytyy jäsenportaalista ja AK:n työjärjestyksestä .