Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko  

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko (#EURegionsWeek) on suurin vuotuinen aluepolitiikkaan keskittyvä tapahtuma. Tässä vuosittain järjestettävässä nelipäiväisessä tapahtumassa alueet ja kunnat esittelevät valmiuksiaan luoda kasvua ja työpaikkoja sekä toteuttaa Euroopan unionin koheesiopolitiikkaa. Se on myös tilaisuus osoittaa paikallis- ja aluetason merkitys hyvän eurooppalaisen hallintotavan kannalta.

Tapahtumasta on kehittynyt vuosien kuluessa ainutlaatuinen viestintä- ja verkottumisfoorumi, joka kokoaa yhteen alueita ja kuntia, niiden poliittisia edustajia ja viranhaltijoita sekä asiantuntijoita ja tutkijoita kaikkialta Euroopasta. Teemaviikon avulla on levitetty monin tavoin tietoa siitä, miten alueet ja kunnat hyödyntävät EU-rahoitusta kohentaakseen kansalaisten arkea.​

Mitä käytännössä tapahtuu?

Lokakuussa yli 10 000 osanottajaa – mukaan lukien reilu tuhat puhujaa eri puolilta Eurooppaa ja muualtakin – osallistuu laajaan ohjelmaan, joka koostuu alue- ja paikalliskehitystä käsittelevistä seminaareista, näyttelyistä ja verkottumistilaisuuksista. Ohjelma mukautetaan vuosittain EU:n asialistan erityisiin painopisteisiin. Tapahtumaan osallistuminen on maksutonta.

Miksi alueita ja kuntia varten on oma teemaviikko?

Alueet ja kunnat ovat mukana toteuttamassa useimpia EU:n toimintapolitiikkoja. Valtiotasoa alempana toimivat viranomaistahot vastaavat EU:ssa julkisen menotalouden kolmanneksesta (2 100 miljardia euroa vuodessa) ja kahdesta kolmasosasta julkisia investointeja (noin 200 miljardia euroa). Investointimenot toteutetaan useissa tapauksissa EU:n säännösten nojalla.

Miten tapahtuma sai alkunsa?

Vuonna 2003 Euroopan alueiden komitea, EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, pyysi Brysselissä toimivia paikallis- ja alueyhteisöjen EU-edustustoimistoja avaamaan ovensa vierailijoille samanaikaisesti, yhteisen avointen ovien toimintamallin mukaisesti. Vuosien saatossa aloitteesta on kehittynyt vuotuinen merkkitapahtuma, johon osallistuu Euroopan komission ohella lukuisia muita sidosryhmiä. Vuonna 2016 tapahtuman nimeksi otettiin Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko ilman Open Days -tunnusta, jotta vältetään sekaannukset kaikkien EU-elinten aina toukokuussa Eurooppa-päivän tienoilla Brysselissä järjestämien avointen ovien päivien (Open Doors / Open Day) ja komission edustustojen jäsenvaltioissa samoihin aikoihin järjestämien vastaavien tapahtumien kanssa.

Ketkä tapahtuman järjestävät?

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon järjestävät Euroopan alueiden komitea (AK) ja Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (REGIO) yhdessä. Kumppanitahojen etsintä käynnistetään alkuvuodesta, yleensä tammikuussa. Haussa valitaan kumppaneita eri puolilta Eurooppaa: alueita ja kuntia, jotka ryhmitellään yleensä aihekohtaisiksi yhteenliittymiksi (nk. alueelliset kumppanuudet), yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä kansainvälisiä ja tiedemaailman järjestöjä. Kumppanitahojen edellytetään järjestävän seminaareja kaikille tärkeistä aiheista, jotka liittyvät usein Euroopan rakenne- ja investointirahastotoimiin sekä EU:n muiden ohjelmien toteuttamiseen.

Millainen tapahtuman ohjelma on rakenteeltaan?

Ohjelma rakentuu pääaiheen ja alateemojen ympärille. Istunnot jaetaan kolmeen eri kategoriaan sen perusteella, ovatko niiden järjestäjäkumppaneina 1) alueet tai kunnat, 2) institutionaaliset EU-kumppanitahot vai 3) yritykset, rahoituslaitokset sekä paikalliset ja Euroopan tason järjestöt. Covid-19-pandemiaan sopeutumiseksi teemaviikko on toteutettu vuodesta 2020 lähtien digitaalisena tapahtumana, jonka yhteydessä järjestetään virtuaalisia työistuntoja ja verkottumistilaisuuksia kumppaneille ja osallistujille.

Keitä Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikkoon osallistuu?

Yleisö on erityisen kiinnostunutta alue- ja kaupunkipolitiikasta ja koostuu pääosin paikallis-, alue-, valtio- ja EU-tason luottamustehtävien hoitajista ja viranhaltijoista. Tyypillinen osanottaja edustaa alue- tai paikallishallintoa ja osallistuu tapahtumaan ensimmäistä kertaa.

Millainen on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon vaikutus?

Tapahtuman vaikutuksia on arvioitu järjestelmällisesti heti alusta alkaen. Osanottajat ovat kiittäneet erityisesti EU:n toimielinten tarjoaman tiedon hyödyllisyyttä ja mahdollisuutta verkottumiseen muista maista olevien kollegojen kanssa. He pitävät tätä arvokkaana EU-määrärahojen asianmukaista hallinnointia ajatellen. Tapahtuman merkityksen osoittaa myös sen tiedotusvälineissä saama laajamittainen huomio. Brysseliin on vuodesta toiseen saapunut kolmisen sataa sanomalehdistön, radion, television ja verkkomedian toimittajaa kaikkialta Euroopasta raportoimaan tapahtumasta.

Miten tapahtuman järjestäjäkumppaniksi haetaan?

Hakuaika alkaa vuosittain yleensä tammikuun lopussa. Lisätietoja hakumenettelystä on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon verkkosivuston kumppaniosiossa (Partners).

Miten tapahtumaan ilmoittaudutaan?

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon verkkosivuilla on lisätietoa tapahtumaan ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisia aletaan ottaa vastaan kesällä.

Miten voi tilata uutiskirjeen?

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon uutiskirjeen voi tilata täältä.


Jaa:
Aiheeseen liittyvää tietoa