Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Sidosryhmien kirjallinen kuuleminen aiheesta ”Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi”  

Tammikuussa 2020 annetulla Euroopan komission tiedonannolla Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi pyritään käynnistämään laaja keskustelu Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanosta. Tiedonanto on myös etenemissuunnitelma komission vuosiksi 2020–2021 ilmoittamia keskeisiä toimia varten. Komissio laatii sidosryhmien kannanottojen pohjalta joulukuuhun 2020 mennessä vuotta 2021 koskevan toimintasuunnitelman, jossa se esittää näkemyksensä uusien poliittisten toimien ja niihin liittyvien mahdollisten Euroopan tason lainsäädäntöaloitteiden tarpeesta.

Keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että EU:lla edessään olevaa kolmea tärkeintä siirtymää – ilmastoneutraaliutta, digitalisaatiota ja väestörakenteen muutosta – käsitellään oikeudenmukaisesti.

Euroopan komission tiedonannon hyväksymisen jälkeen covid-19-pandemia on kuitenkin tuonut mukanaan kiireellisen tarpeen puuttua maailmanlaajuiseen terveysuhkaan ja lieventää sen valtavia sosioekonomisia seurauksia.

Edellä mainittua Euroopan komission tiedonantoa käsitellään AK:n uudessa lausunnossa, jonka esittelijäksi SEDEC-valiokunta on nimennyt Anne Karjalaisen (FI, PES).

Lausunto on määrä hyväksyä SEDEC-valiokunnan kokouksessa 9. heinäkuuta 2020 ja täysistunnossa 12.–14. lokakuuta 2020.

Anne Karjalaisen tarkoituksena on kuulla asianomaisia sidosryhmiä kirjallisen kuulemisen avulla ja koota näiden näkemyksiä seuraavien kysymysten tarkastelemiseksi:

 1. Onko edustamanne (paikallinen tai alueellinen) viranomainen tai organisaatio osallistunut Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin yhden tai useamman osa-alueen täytäntöönpanoon? Jos on, minkä niistä?
   
 2. Onko sosiaalisen pilarin täytäntöönpano näillä osa-alueilla ollut onnistunutta? Mitä voisi vielä parantaa?
   
 3. Haluatteko esittää erityisiä huomioita Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanotoimenpiteiden hallinnoinnista?
   
 4. Kun ajatellaan yleisesti oikeudenmukaisia siirtymiä, minkä politiikanalan tai mitkä ‑alat (enintään kolme) asettaisitte etusijalle omassa paikallis- tai alueyhteisössänne tai organisaatiossanne?
   
 5. Onko kunnassanne tai alueellanne taikka organisaatiossanne esiintynyt ympäristöön liittyviä haasteita? Mitä toimenpiteitä on toteutettu sosiaalisesti oikeudenmukaisen vihreän siirtymän varmistamiseksi?
   
 6. Digitaalisesta siirtymästä on tullut ruohonjuuritason todellisuutta. Miten puututte sen sosiaalisiin vaikutuksiin paikallis- ja aluetasolla?
   
 7. Euroopan komissio on julkaissut Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 periaatteeseen liittyvän etenemissuunnitelman tuleville aloitteille. Mitkä ovat näkemyksenne suunnitelmasta? Onko se asianmukainen? Haluaisitteko ehdottaa muita EU-tason toimia?
   
 8. Onko covid-19-pandemia vaikuttanut paikallis- tai alueyhteisöönne taikka organisaatioonne? Millä erityisillä osa-alueilla tai erityisellä osa-alueella?

 9. Covid-19-pandemialla on jo ollut valtavia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Pitäisikö Euroopan komission suunnitella uusia pitkän aikavälin toimenpiteitä työmarkkinoiden kestokyvyn vahvistamiseksi, työpaikkojen suojelemiseksi ja julkisten palvelujen tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi paikallis- ja aluetasolla?

Pyydämme teitä osallistumaan kuulemiseen lähettämällä vastauksenne edellä esitettyihin kysymyksiin ja muita mahdollisia lisähuomioita 26. toukokuuta 2020 mennessä osoitteeseen sedec@cor.europa.eu.Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Sidosryhmien kuuleminen aiheesta "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Aiheeseen liittyviä tapahtumia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/ENABLING-ENVIRONMENT-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective
Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective