Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko  

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko (#EURegionsWeek) on suurin vuotuinen Brysselissä järjestettävä aluepolitiikkatapahtuma.

Siitä on tullut ainutlaatuinen viestintä- ja verkottumisfoorumi, joka kokoaa yhteen alueita ja kuntia, niiden poliittisia edustajia ja viranhaltijoita sekä asiantuntijoita ja tutkijoita kaikkialta Euroopasta.

Tapahtuman avulla on levitetty 17 viime vuoden aikana monin tavoin tietoa siitä, miten alueet ja kunnat hyödyntävät EU-rahoitusta kohentaakseen kansalaisten arkea.

Mitä käytännössä tapahtuu?

Lokakuun alussa yli 9 000 osanottajaa – mukaan lukien reilu tuhat puhujaa – eri puolilta Euroopan unionia ja muualta kokoontuu Brysseliin. Tarjolla on ohjelma, joka koostuu runsaasta 300:sta alue- ja paikalliskehitystä käsittelevästä työistunnosta, näyttelystä ja verkottumistilaisuudesta. Ohjelma mukautetaan vuosittain EU:n asialistan erityisiin painopisteisiin. Tapahtumaan osallistuminen on maksutonta.

Miksi alueita ja kuntia varten on oma teemaviikko?

Alueet ja kunnat ovat mukana toteuttamassa useimpia EU:n toimintapolitiikkoja. Valtiotasoa alempana toimivat viranomaistahot vastaavat EU:ssa julkisen menotalouden kolmanneksesta (2 100 miljardia euroa vuodessa) ja kahdesta kolmasosasta julkisia investointeja (noin 200 miljardia euroa). Investointimenot toteutetaan useissa tapauksissa EU:n säännösten nojalla.

Miten tapahtuma sai alkunsa?

Vuonna 2003 Euroopan alueiden komitea, EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, pyysi Brysselissä toimivia paikallis- ja alueyhteisöjen EU-edustustoimistoja avaamaan ovensa vierailijoille samanaikaisesti, yhteisen avointen ovien toimintamallin mukaisesti. Vuosien saatossa aloitteesta on kehittynyt vuotuinen merkkitapahtuma, johon osallistuu Euroopan komission ohella lukuisia muita sidosryhmiä. Vuonna 2016 tapahtuman nimeksi otettiin Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko ilman Open Days -tunnusta, jotta vältetään sekaannukset kaikkien EU-elinten aina toukokuussa Eurooppa-päivän tienoilla Brysselissä järjestämien avointen ovien päivien (Open Doors / Open Day) ja komission edustustojen jäsenvaltioissa samoihin aikoihin järjestämien vastaavien tapahtumien kanssa.

Ketkä tapahtuman järjestävät?

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon järjestävät Euroopan alueiden komitea (AK) ja Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (REGIO) yhdessä. Kumppanitahojen etsintä käynnistetään alkuvuodesta, yleensä tammikuussa. Haussa valitaan runsaat 500 kumppania eri puolilta Eurooppaa: alueita ja kuntia, jotka pääasiassa ryhmitellään tiettyjä yhteisiä kysymyksiä käsitteleviksi yhteenliittymiksi (nk. alueelliset kumppanuudet), yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä kansainvälisiä ja tiedemaailman järjestöjä. Kumppanitahojen edellytetään järjestävän seminaareja kaikille tärkeistä aiheista, jotka liittyvät usein Euroopan rakenne- ja investointirahastotoimiin sekä EU:n muiden ohjelmien toteuttamiseen.

Millainen tapahtuman ohjelma on rakenteeltaan?

Ohjelma rakentuu pääaiheen ja alateemojen ympärille. Työpajaseminaarit ja keskustelut jaetaan kolmeen eri kumppanikategoriaan sen perusteella, ovatko niiden järjestäjinä 1) eurooppalaisista alueista tai kunnista koostuvat alueelliset kumppanuudet, 2) institutionaaliset EU-kumppanitahot vai 3) yritykset, rahoituslaitokset sekä paikalliset ja Euroopan tason järjestöt. Osanottajat ja puhujat siirtyvät paikasta toiseen Brysselin alueella, sillä tilaisuuksia järjestetään mm. konferenssitiloissa, alueellisten kumppanien tiloissa ja jäsenvaltioiden edustustoissa.

Keitä Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikkoon osallistuu?

Yleisö on erityisen kiinnostunutta alue- ja taajamapolitiikasta ja koostuu pääosin paikallis-, alue-, valtio- ja EU-tason luottamustehtävien hoitajista ja viranhaltijoista. Tyypillinen osanottaja edustaa alue- tai paikallishallintoa, osallistuu tapahtumaan ensimmäistä kertaa ja matkustaa Brysseliin erityisesti sitä varten.

Millainen on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon vaikutus?

Tapahtuman vaikutuksia on arvioitu järjestelmällisesti heti alusta alkaen. Osanottajat ovat kiittäneet erityisesti EU:n toimielinten tarjoaman tiedon hyödyllisyyttä ja mahdollisuutta verkottumiseen muista maista olevien kollegojen kanssa. He pitävät tätä arvokkaana EU-määrärahojen asianmukaista hallinnointia ajatellen. Tapahtuman merkityksen osoittaa myös sen tiedotusvälineissä saama laajamittainen huomio. Brysseliin on vuodesta toiseen saapunut kolmisen sataa sanomalehdistön, radion, television ja verkkomedian toimittajaa kaikkialta Euroopasta raportoimaan tapahtumasta.

Miten tapahtuman järjestäjäkumppaniksi haetaan?

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon verkkosivuilla on lisätietoa hakemisesta tapahtuman järjestäjäkumppaniksi.

Miten tapahtumaan ilmoittaudutaan?

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon verkkosivuilla on lisätietoa tapahtumaan ilmoittautumisesta.

Miten voi tilata uutiskirjeen?

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon uutiskirjeen voi tilata täältä.​
Share:
Aiheeseen liittyvää tietoa