Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko 

event logo

Tänä vuonna Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla (#EURegionsWeek) 9.–12. lokakuuta 2023 tapahtumapaikalla Brysselissä järjestettäviin istuntoihin ja näyttelytiloihin otetaan vastaan aiempaa enemmän osallistujia.

#EURegionsWeek-teemaviikon osallistujaksi? Lisätietoa verkkosivuilla.

Odotamme innolla osallistumistanne Euroopan alueiden ja kuntien 21. teemaviikkoon.

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon 2022 istunnot ovat nyt katsottavissa!

Sisältö

​​Mitä k​​​​äytännössä tapahtuu?

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko (#EURegionsWeek) on suurin vuotuinen aluepolitiikkaan keskittyvä tapahtuma. Tässä vuosittain järjestettävässä nelipäiväisessä tapahtumassa alueet ja kunnat esittelevät valmiuksiaan luoda kasvua ja työpaikkoja sekä toteuttaa Euroopan unionin koheesiopolitiikkaa. Se on myös tilaisuus osoittaa paikallis- ja aluetason merkitys hyvän eurooppalaisen hallintotavan kannalta.

Ensimmäisen kerran vuonna 2003 järjestetystä tapahtumasta on kehittynyt vuosien kuluessa ainutlaatuinen viestintä- ja verkottumisfoorumi, joka kokoaa yhteen alueita ja kuntia, niiden poliittisia edustajia ja viranhaltijoita sekä asiantuntijoita ja tutkijoita kaikkialta Euroopasta. Teemaviikon avulla on levitetty monin tavoin tietoa siitä, miten alueet ja kunnat hyödyntävät EU‑rahoitusta kohentaakseen kansalaisten arkea.

Lokakuussa yli 10 000 osanottajaa – mukaan lukien reilu tuhat puhujaa eri puolilta Eurooppaa ja muualtakin – osallistuu laajaan ohjelmaan, joka koostuu alue- ja paikalliskehitystä käsittelevistä seminaareista, näyttelyistä ja verkottumistilaisuuksista. Ohjelma mukautetaan vuosittain EU:n asialistan erityisiin painopisteisiin. Tapahtumaan osallistuminen on maksutonta.

Miksi alueita ja kun​​tia varten on oma teemaviikko?

Alueet ja kunnat ovat mukana toteuttamassa useimpia EU:n toimintapolitiikkoja. Valtiotasoa alempana toimivat viranomaistahot vastaavat EU:ssa julkisen menotalouden kolmanneksesta (2 100 miljardia euroa vuodessa) ja kahdesta kolmasosasta julkisia investointeja (noin 200 miljardia euroa). Investointimenot toteutetaan useissa tapauksissa EU:n säännösten nojalla.

Miten tapahtuma sa​​i alkunsa?

Vuonna 2003 Euroopan alueiden komitea, EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, pyysi Brysselissä toimivia paikallis- ja alueyhteisöjen EU‑edustustoimistoja avaamaan ovensa vierailijoille samanaikaisesti, yhteisen avointen ovien toimintamallin mukaisesti. Vuosien saatossa aloitteesta on kehittynyt vuotuinen merkkitapahtuma, johon osallistuu Euroopan komission ohella lukuisia muita sidosryhmiä. Vuonna 2016 tapahtuman nimeksi otettiin Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko ilman Open Days -tunnusta, jotta vältetään sekaannukset kaikkien EU‑elinten aina toukokuussa Eurooppa-päivän tienoilla Brysselissä järjestämien avointen ovien päivien (Open Doors / Open Day) ja komission edustustojen jäsenvaltioissa samoihin aikoihin järjestämien vastaavien tapahtumien kanssa.

Ketkä tapahtum​​an järjestävät?

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon järjestävät Euroopan alueiden komitea (AK) ja Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (REGIO) yhdessä. Kumppanitahojen etsintä käynnistetään alkuvuodesta, yleensä tammikuussa. Haussa valitaan kumppaneita eri puolilta Eurooppaa: alueita ja kuntia, jotka ryhmitellään yleensä aihekohtaisiksi yhteenliittymiksi (nk. alueelliset kumppanuudet), yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä kansainvälisiä ja tiedemaailman järjestöjä. Kumppanitahojen edellytetään järjestävän seminaareja kaikille tärkeistä aiheista, jotka liittyvät usein Euroopan rakenne- ja investointirahastotoimiin sekä EU:n muiden ohjelmien toteuttamiseen.

Millainen tapa​​​​htuman ohjelma on rakenteeltaan?

Ohjelma rakentuu pääaiheen ja alateemojen ympärille. Istunnot jaetaan kolmeen eri kategoriaan sen perusteella, ovatko niiden järjestäjäkumppaneina 1) alueet tai kunnat, 2) institutionaaliset EU‑kumppanitahot vai 3) yritykset, rahoituslaitokset sekä paikalliset ja Euroopan tason järjestöt. ​

Keitä Euroopa​​​n alueiden ja kuntien teemaviikkoon osallistuu?

Yleisö on erityisen kiinnostunutta alue- ja kaupunkipolitiikasta ja koostuu pääosin paikallis-, alue-, valtio- ja EU‑tason luottamustehtävien hoitajista ja viranhaltijoista. Tyypillinen osanottaja edustaa alue- tai paikallishallintoa.

Millainen on E​​​uroopan alueiden ja kuntien teemaviikon vaikutus?

Tapahtuman vaikutuksia on arvioitu järjestelmällisesti heti alusta alkaen. Osanottajat ovat kiittäneet erityisesti EU:n toimielinten tarjoaman tiedon hyödyllisyyttä ja mahdollisuutta verkottumiseen muista maista olevien kollegojen kanssa. He pitävät tätä arvokkaana EU‑määrärahojen asianmukaista hallinnointia ajatellen. Tapahtuman merkityksen osoittaa myös sen tiedotusvälineissä saama laajamittainen huomio. Brysseliin on vuodesta toiseen saapunut kolmisen sataa sanomalehdistön, radion, television ja verkkomedian toimittajaa kaikkialta Euroopasta raportoimaan tapahtumasta.

Miten tapahtuma​​n järjestäjäkumppaniksi haetaan?

Hakuaika alkaa vuosittain yleensä tammikuun lopussa. Lisätietoja hakumenettelystä on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon verkkosivuston kumppaniosiossa (Partners).

Miten tapahtumaa​​n ilmoittaudutaan?

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon verkkosivuilla on lisätietoa tapahtumaan ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisia aletaan ottaa vastaan kesällä.

Miten voi tilata​​​ uutiskirjeen?

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon uutiskirjeen voi tilata täältä.​

Aiemmat tapahtumat

Aiemmat tapahtumat​​

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Katso lisää

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimedia-aineisto

Opening Session

 

Katso lisää

 • Opening Session
  Opening Session
 • Europe's cohesion: building together the future of the EU
  Europe's cohesion: building together the future of the EU
 • Europe's cohesion: making the EU deliver for people
  Europe's cohesion: making the EU deliver for people
 • Europe's cohesion: a key for social progress
  Europe's cohesion: a key for social progress
 • Good morning regions: episode #1
  Good morning regions: episode #1
 • Good morning regions: episode #2
  Good morning regions: episode #2
 • Good morning regions: episode #3
  Good morning regions: episode #3
 • Good morning regions: episode #4
  Good morning regions: episode #4
 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Seuraa meitä

Yhteydenotot

Jaa:
 
Back to top