Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Tervetuloa Euroopan alueiden komiteaan  

​Uusi toimikausi

Jäsenet ja varajäsenet nimetään alueiden komiteaan sen viiden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Seuraava toimikausi alkaa 26. tammikuuta 2020 ja päättyy 25. tammikuuta 2025. Uuden toimikauden alussa kaikki AK:n jäsenet on nimettävä komiteaan ja komitean kaikki elimet – työvaliokunta, valiokunnat, työryhmät ja alueidenväliset ryhmät – on asetettava uudelleen. Jäsenet valitsevat ensimmäisessä täysistunnossa komitean uuden puheenjohtajan, uuden ensimmäisen varapuheenjohtajan ja uuden työvaliokunnan.

Alueiden komitea lyhyesti

Euroopan alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Aina vuodesta 1994 alkaen sen tehtävänä on ollut edustaa ja edistää alue- ja paikallisyhteisöjen etuja unionin päätöksentekoprosessissa. Näin Euroopan alueiden komitea on auttanut toimipaikastaan Brysselistä käsin varmistamaan, että Euroopan kansojen ja alueiden välillä on yhä kiinteämpi yhteys ja että päätökset tehdään toissijaisuusperiaatteen mukaisesti mahdollisimman lähellä kansalaisia.

AK:n jäsenten tehtävät

AK:n jäsenet kokoontuvat Brysseliin täysistuntoon. Täysistunnossa käsitellään ja hyväksytään lausuntoja, selvityksiä ja päätöslauselmia. Täysistuntoihin kutsutaan Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston jäseniä sekä EU:n puheenjohtajavaltion edustajia keskustelemaan alueille ja kunnille erityisen tärkeistä kysymyksistä.

Jäsenet osallistuvat AK:n temaattisten valiokuntien työhön, ja heidät voidaan nimetä esittelijöiksi valmistelemaan lausuntoja.


138. täysistunto

Helmikuussa 2020 pidettävä täysistunto on Euroopan alueiden komitean seitsemännen toimikauden järjestäytymisistunto, ja sen järjestelyt poikkeavat tavanomaisen täysistunnon järjestelyistä.

Täysistunnon ensimmäinen osa, joka pidetään tiistaina 11. helmikuuta iltapäivällä, omistetaan Euroopan alueiden komitean (AK) viralliselle asettamiselle ja esityslistan sekä vaalitoimituksen sääntöjen hyväksymiselle.

Sen jälkeen istunto keskeytetään, jotta poliittiset ryhmät ja maakohtaiset valtuuskunnat voivat pitää valmistelevia kokouksia.

Keskiviikkoaamuna 12. helmikuuta ohjelmassa ovat puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan, muiden varapuheenjohtajien ja työvaliokunnan muiden jäsenten vaalit.

AK:n uuden työvaliokunnan ensimmäisen kokouksen jälkeen täysistunnon työskentely jatkuu kello 14.30. Tällöin käydään useita poliittisia keskusteluja, mm. keskustelu demokratiasta ja väestökehityksestä vastaavan komission varapuheenjohtajan Dubravka Šuican kanssa Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista. Lisäksi täysistunto käsittelee päätöslauselmia ja seuraavassa lueteltuja lausuntoja ja äänestää niistä.

Uudet valiokunnat asetetaan torstaina 13. helmikuuta aamupäivällä.


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Aiheeseen liittyviä tapahtumia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/EUROPCOM-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

EuroPCom 2023: Communicating Democracy - Communicating Europe
EuroPCom 2023: Communicating Democracy - Communicating Europe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/18TH-CIVEX-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

18th CIVEX commission meeting
18th CIVEX commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/EUROPE-IN-KOSCIERZYNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Europe in Kościerzyna – Kościerzyna in Europe
Europe in Kościerzyna – Kościerzyna in Europe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/NET-ZERO-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Written consultation on the Net-Zero Industry Act
Written consultation on the Net-Zero Industry Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-2505.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Invitation to the stakeholder-consultation about "European Year of Skills 2023"
Invitation to the stakeholder-consultation about "European Year of Skills 2023"