Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Tervetuloa Euroopan alueiden komiteaan  

​Uusi toimikausi

Jäsenet ja varajäsenet nimetään alueiden komiteaan sen viiden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Seuraava toimikausi alkaa 26. tammikuuta 2020 ja päättyy 25. tammikuuta 2025. Uuden toimikauden alussa kaikki AK:n jäsenet on nimettävä komiteaan ja komitean kaikki elimet – työvaliokunta, valiokunnat, työryhmät ja alueidenväliset ryhmät – on asetettava uudelleen. Jäsenet valitsevat ensimmäisessä täysistunnossa komitean uuden puheenjohtajan, uuden ensimmäisen varapuheenjohtajan ja uuden työvaliokunnan.

Alueiden komitea lyhyesti

Euroopan alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Aina vuodesta 1994 alkaen sen tehtävänä on ollut edustaa ja edistää alue- ja paikallisyhteisöjen etuja unionin päätöksentekoprosessissa. Näin Euroopan alueiden komitea on auttanut toimipaikastaan Brysselistä käsin varmistamaan, että Euroopan kansojen ja alueiden välillä on yhä kiinteämpi yhteys ja että päätökset tehdään toissijaisuusperiaatteen mukaisesti mahdollisimman lähellä kansalaisia.

AK:n jäsenten tehtävät

AK:n jäsenet kokoontuvat Brysseliin täysistuntoon. Täysistunnossa käsitellään ja hyväksytään lausuntoja, selvityksiä ja päätöslauselmia. Täysistuntoihin kutsutaan Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston jäseniä sekä EU:n puheenjohtajavaltion edustajia keskustelemaan alueille ja kunnille erityisen tärkeistä kysymyksistä.

Jäsenet osallistuvat AK:n temaattisten valiokuntien työhön, ja heidät voidaan nimetä esittelijöiksi valmistelemaan lausuntoja.


138. täysistunto

Helmikuussa 2020 pidettävä täysistunto on Euroopan alueiden komitean seitsemännen toimikauden järjestäytymisistunto, ja sen järjestelyt poikkeavat tavanomaisen täysistunnon järjestelyistä.

Täysistunnon ensimmäinen osa, joka pidetään tiistaina 11. helmikuuta iltapäivällä, omistetaan Euroopan alueiden komitean (AK) viralliselle asettamiselle ja esityslistan sekä vaalitoimituksen sääntöjen hyväksymiselle.

Sen jälkeen istunto keskeytetään, jotta poliittiset ryhmät ja maakohtaiset valtuuskunnat voivat pitää valmistelevia kokouksia.

Keskiviikkoaamuna 12. helmikuuta ohjelmassa ovat puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan, muiden varapuheenjohtajien ja työvaliokunnan muiden jäsenten vaalit.

AK:n uuden työvaliokunnan ensimmäisen kokouksen jälkeen täysistunnon työskentely jatkuu kello 14.30. Tällöin käydään useita poliittisia keskusteluja, mm. keskustelu demokratiasta ja väestökehityksestä vastaavan komission varapuheenjohtajan Dubravka Šuican kanssa Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista. Lisäksi täysistunto käsittelee päätöslauselmia ja seuraavassa lueteltuja lausuntoja ja äänestää niistä.

Uudet valiokunnat asetetaan torstaina 13. helmikuuta aamupäivällä.


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Aiheeseen liittyviä tapahtumia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/CHALLENGES-BORDER-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Invitation: Living in Border Regions – Tackling the challenges
Invitation: Living in Border Regions – Tackling the challenges

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/NEW-CHAPTER-DEMOCRACY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

A New Chapter for EU Democracy
A New Chapter for EU Democracy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/WEBINAR-CEF-RENEWABLE-ENERGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Webinar on CEF Cross-border Renewable Energy Projects
Webinar on CEF Cross-border Renewable Energy Projects

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/MEETING-ANDREU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Meeting with the President of La Rioja region (Spain), Concha Andreu
Meeting with the President of La Rioja region (Spain), Concha Andreu

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/MEETING-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Meeting with Members of the High Level Group on the future of cohesion policy
Meeting with Members of the High Level Group on the future of cohesion policy