Liity nuorten päättäjien yhteisöön! 

Nuorten päättäjien ohjelma (        Young Elected Politicians         – YEP-ohjelma) 2023 

Oletko poliitikko, jolla on paikallis- tai aluetason mandaatti EU:ssa, ja oletko syntynyt vuoden 1983 tammikuun 1. päivän jälkeen? Etsitkö mahdollisuuksia verkostoitua, vaihtaa parhaita käytäntöjä, saada tietoa EU:n lainsäädännöstä ja EU:n tarjoamasta rahoituksesta, osallistua Euroopan alueiden komitean työskentelyyn sekä tavata AK:n jäseniä ja muita paikallis-, alue- ja EU-tason poliittisia päättäjiä ja keskustella heidän kanssaan? Siinä tapauksessa älä epäröi hakea nuorten päättäjien verkoston jäseneksi!

Tutustu jäljempänä vuoden 2023 YEP-ohjelman yksityiskohtiin ja hae ohjelmaan 10. huhtikuuta 2023 mennessä.

Sisältö

Kuka voi hakea ohjelmaan?

Voit hakea ohjelmaan, jos

 • sinut on valittu yleisillä ja välittömillä vaaleilla alue- tai paikallistason edustajaksi Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai EU:n ehdokasmaassa
 • olet syntynyt vuoden 1983 tammikuun 1. päivän jälkeen
 • et ole AK:n jäsen tai varajäsen
 • sinulla on hyvä englannin kielen taito
 • toimitat hakulomakkeen täytettynä 10. huhtikuuta 2023 mennessä.

Hakijat valitaan hakulomakkeiden perusteella laadullisin kriteerein ja siten, että varmistetaan tasapaino sukupuolen, alueellisen ja paikallisen edustuksen, poliittisen suuntautumisen ja kansallisuuden osalta.

Ainoastaan englannin- tai ranskankieliset hakemukset otetaan huomioon.

Miksi hakea ohjelmaan?

 • Pääset verkostoitumaan muista EU-maista kotoisin olevien nuorten päättäjien ja muiden paikallis-, alue-, valtio- ja EU-tason poliitikkojen kanssa.
 • Voit vaihtaa parhaita käytäntöjä muiden paikallis- ja aluetason poliittisten päättäjien kanssa YEPcommunity.eu-internetportaalin kautta.
 • Saat käsityksen siitä, mitä mahdollisuuksia EU tarjoaa paikallis- ja alueyhteisöille.
 • Voit toimia EU:n alueiden ja kuntien äänitorvena unionin lainsäädäntäprosessissa.
 • Voit antaa panoksesi EU:n päätöksentekoon.
 • Pääset paremmin esille EU-ympyröissä.

Lisäksi valituilla nuorilla päättäjillä on mahdollisuus osallistua ohjelmaan liittyviin erilaisiin viestintätoimiin.

Mistä ohjelmassa on kyse?

Ohjelma rakentuu kolmen aihealueen ympärille.

1. Uusi luku eurooppalaisessa demokratiassa

YEP-ohjelma auttaa sinua rakentamaan siltoja oman kuntasi ja alueesi ja EU:n välille. Se antaa sinulle virikkeitä osallistavan demokratian edistämiseen ja auttaa sinua löytämään keinoja nuorten ottamiseksi mukaan demokraattiseen keskusteluun ja paikalliseen kansalaistoimintaan.

2. Ilmasto- ja energiakriisien käsittely

Tämän aihealueen yhteydessä YEP-ohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada entistä syvällisemmän käsityksen Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta, saada virikkeitä muiden nuorten päättäjien, AK:n jäsenten ja muiden poliitikkojen hankkeista ja avata heille puolestaan uusia näköaloja. Saat myös tietoa siitä, miten EU:n ilmastonmuutos- ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista voidaan edistää.

3. Koheesiopolitiikan tulevaisuus

YEP-ohjelman avulla saat tietoa EU:n koheesiopolitiikan haasteista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, etenkin rahoitusmahdollisuuksista, joita paikallis- ja alueviranomaisille on tarjolla, EU:n alueiden kehitystä tukevista innovatiivisista hankkeista sekä organisaatioista, jotka auttavat paikallisviranomaisia ideoiden kehittelyssä ja toteuttamisessa. 

Kokoukset on tarkoitus järjestää englanniksi.

Milloin ohjelma toteutetaan?

Vuoden 2023 YEP-ohjelma kestää kevääseen 2024 saakka, ja toimia on suunniteltu toteutettaviksi pitkin vuotta. Tiettyihin toimiin osallistuminen on pakollista.

Ohjelman päätyttyä sinusta tulee alumni, ja sinut kutsutaan mukaan tuleviin tapahtumiin.

Ohessa on alustava luettelo vuoden 2023 toimista. Huomioithan, että ajankohdat saattavat vielä muuttua.

Ohjelmaan voidaan vuoden kuluessa lisätä muita toimia tai tapahtumia, ja niistä ilmoitetaan sinulle hyvissä ajoin.

 • säännöllisin väliajoin järjestettävät verkostoitumistilaisuudet
 • osallistuminen AK:n valiokuntakokouksiin ja täysistuntoihin
 • osallistuminen julkisiin kuulemisiin
 • 16. toukokuuta: tervetulotapaaminen verkossa – pakollinen
 • kesäkuussa: koulutustilaisuus aiheesta ”Uusi luku eurooppalaisessa demokratiassa” – pakollinen
 • 26.–27. kesäkuuta: julkisen sektorin tiedottajien eurooppalainen konferenssi (EuropPCom)
 • syyskuussa: koulutustilaisuus aiheesta ”Ilmasto- ja energiakriisien käsittely” – pakollinen
 • 9.–12. lokakuuta: Euroopan alueiden ja kuntien 21. teemaviikko, YEP-ohjelman tilaisuus – pakollinen
 • marraskuussa: koulutustilaisuus aiheesta ”Koheesiopolitiikan tulevaisuus” – pakollinen

Missä ohjelma toteutetaan?

Tapahtumia järjestetään verkossa ja AK:n tiloissa Brysselissä. Osanottajille ilmoitetaan osallistumisjärjestelyistä hyvissä ajoin. 

Miten voin osallistua ohjelmaan?

Ohjelmaan hakeaksesi sinun on täytettävä englanniksi tai ranskaksi seuraava lomake:

Hae nuorten päättäjien yhteisön jäseneksi.

Korvataanko kuluja?

Korvauksia ei makseta verkkotapahtumiin ja -toimintaan osallistumisesta.

Jos tapahtumat edellyttävät fyysistä osallistumista Brysselissä, AK voi

 • korvata matkakulut
 • maksaa yöpymiskohtaisen kiinteämääräisen päivärahan kokouspaikkakunnalla yöpymisestä esitettyä tositetta vastaan.

Matkakulujen korvaaminen ja päivärahan maksaminen riippuvat käytettävissä olevista määrärahoista. 

AK:n poliittiset ryhmät vastaavat nuorten päättäjien lopullisesta valinnasta ohjelmaan ja tapahtumiin, jos resurssit ovat rajalliset.

Yhteydenotot

Viestintäosasto – YEP-ohjelmasta vastaava tiimi
Jaa:
 
Back to top