Liity nuorten päättäjien yhteisöön! 

Nuorten päättäjien ohjelma (Young Elected Politicians – YEP-ohjelma) 2022 

​Oletko poliitikko, jolla on paikallis- tai aluetason mandaatti EU:ssa, ja oletko syntynyt vuoden 1982 tammikuun 1. päivän jälkeen? Oletko halukas verkostoitumaan, vaihtamaan parhaita käytäntöjä, hankkimaan tietoa EU:n lainsäädännöstä ja EU:n rahoitusmahdollisuuksista, osallistumaan Euroopan alueiden komitean työskentelyyn sekä tapaamaan AK:n jäseniä ja muita paikallis-, alue- ja EU-tason poliittisia päättäjiä ja keskustelemaan heidän kanssaan? Siinä tapauksessa älä epäröi hakea nuorten päättäjien verkoston jäseneksi!

Tutustu jäljempänä vuoden 2022 YEP-ohjelman yksityiskohtiin ja hae ohjelmaan 8. huhtikuuta 2022 mennessä.

Sisältö

Kuka voi hakea ohjelmaan?

Voit hakea ohjelmaan, jos

 • sinulla on demokraattinen valtuutus toimia poliittisena päättäjänä alue- tai paikallistasolla Euroopan unionin jäsenvaltiossa
 • olet syntynyt vuoden 1982 tammikuun 1. päivän jälkeen
 • et ole AK:n jäsen tai varajäsen
 • sinulla on hyvä englannin tai ranskan kielen taito
 • toimitat hakulomakkeen täytettynä 8. huhtikuuta 2022 mennessä.

Hakijat valitaan hakulomakkeiden perusteella laadullisin kriteerein ja siten, että varmistetaan tasapaino sukupuolen, alueellisen ja paikallisen edustuksen, poliittisen suuntautumisen ja kansallisuuden osalta.

Miksi hakea ohjelmaan?

 • Pääset verkostoitumaan muista EU-maista kotoisin olevien nuorten päättäjien ja muiden paikallis-, alue-, valtio- ja EU-tason poliitikkojen kanssa.
 • Voit vaihtaa parhaita käytäntöjä muiden paikallis- ja aluetason poliittisten päättäjien kanssa YEPcommunity.eu-internetportaalin kautta.
 • Saat käsityksen siitä, mitä mahdollisuuksia EU tarjoaa paikallis- ja alueyhteisöille.
 • Voit toimia EU:n alueiden ja kuntien äänitorvena unionin lainsäädäntäprosessissa.
 • Pääset paremmin esille EU-ympyröissä.

Lisäksi valituilla nuorilla päättäjillä on mahdollisuus osallistua ohjelmaan liittyviin erilaisiin viestintätoimiin.

Mistä ohjelmassa on kyse?

Vuoden 2022 YEP-ohjelma toteutetaan Euroopan nuorison teemavuoden yhteydessä.

Ohjelma rakentuu kolmen aihealueen ympärille. Hakulomakkeessa sinun on asetettava nämä kolme aihealuetta ensisijaisuusjärjestykseen.

1. Tuodaan unioni lähemmäs kansalaisia

YEP-ohjelma auttaa sinua rakentamaan siltoja oman kuntasi ja alueesi ja EU:n välille, antaa sinulle virikkeitä demokratian edistämiseen ja auttaa sinua löytämään keinoja nuorten ottamiseksi mukaan demokraattiseen keskusteluun ja paikalliseen elämään.

2. Luodaan selviytymiskykyisiä alue- ja paikallisyhteisöjä

Tämän aihealueen yhteydessä YEP-ohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada entistä syvällisemmän käsityksen Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta, saada virikkeitä muiden nuorten päättäjien, AK:n jäsenten ja muiden poliitikkojen hankkeista ja avata heille puolestaan uusia näköaloja. Saat myös tietoa siitä, miten EU:n ilmastonmuutos- ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista voidaan edistää.

3. Yhteenkuuluvuuden perusarvo

YEP-ohjelman ansiosta saat tietoa paikallis- ja alueviranomaisille suunnatusta rahoituksesta ja siitä, miten koheesiopolitiikan avulla voidaan edistää elpymistä covid-19-kriisistä ja kehittää kuntaasi ja aluettasi, ja voit jakaa parhaita käytäntöjä muiden nuorten päättäjien ja poliitikkojen kanssa.

Kokoukset on tarkoitus järjestää mahdollisuuksien mukaan englanniksi ja ranskaksi.

Milloin ohjelma toteutetaan?

Vuoden 2022 YEP-ohjelma kestää kevääseen 2023 saakka, ja toimia on suunniteltu toteutettaviksi pitkin vuotta. Tiettyihin toimiin osallistuminen on pakollista.

Ohjelman päätyttyä sinusta tulee alumni, ja sinut kutsutaan tulevaisuudessa mukaan valikoituihin tapahtumiin.

Ohessa on alustava luettelo vuoden 2022 toimista. Huomioithan, että ajankohdat saattavat vielä muuttua.

Ohjelmaan voidaan vuoden kuluessa lisätä muita toimia tai tapahtumia, ja niistä ilmoitetaan sinulle hyvissä ajoin.

 • kuukausittaiset verkostoitumistilaisuudet
 • osallistuminen valiokuntakokouksiin ja täysistuntoihin
 • osallistuminen julkisiin kuulemisiin
 • 25. toukokuuta: tervetulotapaaminen – pakollinen
 • 22. kesäkuuta: koulutustilaisuus aiheesta ”Tuodaan unioni lähemmäs kansalaisia” – pakollinen
 • syyskuu: koulutustilaisuus aiheesta ”Luodaan selviytymiskykyisiä alue- ja paikallisyhteisöjä” – pakollinen
 • syyskuu: tapahtuma komitean kotipaikan ulkopuolisen työvaliokunnan kokouksen yhteydessä
 • lokakuu: koulutustilaisuus aiheesta ”Yhteenkuuluvuuden arvo” – pakollinen
 • 10.–13. lokakuuta: Euroopan alueiden ja kuntien 20. teemaviikko, YEP-ohjelman tilaisuus – pakollinen
 • loka-/marraskuu: nuorten päättäjien foorumi
 • marraskuu: EuroPCom-konferenssi

Missä ohjelma toteutetaan?

Kaikki tapahtumat järjestetään verkossa. Riippuen siitä, miten covid-19-pandemia kehittyy, ohjelma saattaa muuttua ja tapahtumia saatetaan peruuttaa. Jos osallistuminen itse paikalla Brysselissä on mahdollista, sinulle ilmoitetaan asiasta etukäteen.

Miten voin osallistua ohjelmaan?

Ohjelmaan hakeaksesi sinun on täytettävä seuraava lomake:

Hae nuorten päättäjien yhteisön jäseneksi (englanniksi)

Hae nuorten päättäjien yhteisön jäseneksi (ranskaksi).

Korvataanko kuluja?

Korvauksia ei makseta verkkotapahtumiin ja -toimintaan osallistumisesta.

Jos tapahtumat edellyttävät fyysistä osallistumista Brysselissä (jos tällaisten tapahtumien järjestäminen on mahdollista), AK voi

 • korvata matkakulut
 • maksaa yöpymiskohtaisen kiinteämääräisen päivärahan esitettäessä tosite yöpymisestä kokouspaikkakunnalla.

Matkakulujen korvaaminen ja päivärahan maksaminen riippuvat käytettävissä olevista määrärahoista. Tarvittaessa voidaan soveltaa hakujärjestykseen perustuvaa menetelmää.

Yhteydenotot

Viestintäosasto – YEP-ohjelmasta vastaava tiimi
Jaa:
Back to top