Euroopan tulevaisuus  

Kyseessä on Euroopan alueiden komitean (AK) aloite, joka tarjoaa alueille, kunnille ja niiden asukkaille mahdollisuuden osallistua keskusteluun EU:n tulevaisuudesta.

Tähän mennessä jo runsaat 40 000 kansalaista on osallistunut yli 180:een eri puolilla Eurooppaa järjestettyyn paikalliskeskusteluun vaihtaakseen näkemyksiä, pohdintoja ja ajatuksia.

Varmistaakseen, että alue- ja paikallisyhteisöjen ja niiden asukkaiden  mielipiteitä kuunnellaan, AK pyrkii tekemään Euroopan yhdentymisestä entistä avoimempaa ja demokraattisempaa sekä kehittämään osallistavan demokratian uusia muotoja.

Kerro mielipiteesi Euroopasta!

 

Lisätietoja: Euroopan tulevaisuus pähkinänkuoressa

************

Vuonna 2016 Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk pyysi Euroopan alueiden komiteaa välittämään kuntien ja alueiden äänenä suosituksensa siitä, millaiseksi Euroopan tulevaisuus olisi rakennettava. AK käynnistikin otsikolla "Pohdintoja Euroopasta" kampanjan, jonka puitteissa komitean jäsenet järjestivät kotiseuduillaan ja -kunnissaan paikallistapahtumia kansalaisille tarkoituksena kuulla heidän mielipiteitään.

Sen lisäksi paikallis- ja alueviranomaisille järjestettiin EU:n laajuinen verkkokysely ja kuuleminen. Kaiken tämän palautteen pohjalta ryhdyttiin AK:n puheenjohtajan Karl-Heinz Lambertzin ja komitean varapuheenjohtajan Markku Markkulan johdolla laatimaan lausuntoa, joka annettiin AK:n täysistunnossa 9. lokakuuta 2018. Samassa yhteydessä puheenjohtaja Lambertz piti vuotuisen puheensa aiheesta "Euroopan unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta". Saadut tulokset on kirjattu lisäksi loppuraporttiin Reflecting on Europe. How Europe is perceived by people in regions and cities [linkki], joka on AK:n panos joulukuussa 2018 pidettävään Eurooppa-neuvoston kokoukseen.

Lausunnon ja puheenjohtajan puheen pohjalta AK pyrkii osallistumaan keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta, kun valmistaudutaan Bukarestissa 14.–15. maaliskuuta 2019 pidettävään kahdeksanteen alueiden ja kuntien huippukokoukseen, Sibiussa 9. toukokuuta 2019 pidettävään EU:n johtohenkilöiden kokoukseen ja 23.–26. toukokuuta järjestettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin.

 

 
Flickr
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu
Aiheeseen liittyvää tietoa
Online survey/Mobile App
Organise your local event
Materials
Twitter #Eulocal #FutureofEurope