Euroopan tulevaisuus 2020  Hallintotahot ja parlamentit kaikilla tasoilla ovat viime vuosina ottaneet kansalaiset aiempaa useammin mukaan osallistavaan päätöksentekoon, jotta voitaisiin parantaa toimintapolitiikkojen laatua, avoimuutta ja omavastuullisuutta paikallis-, valtio- ja EU-tasolla. EU:n jäsenvaltiot ja unionin toimielimet ovat järjestäneet aiheesta "Euroopan tulevaisuus" tuhansia kansalaisvuoropuheluita ja -kuulemisia sekä sitoutuneet jatkamaan kyseisiä toimia tulevina vuosina.

AK työskentelee parhaillaan yhdessä muiden EU:n toimielinten kanssa tulevien kansalaisvuoropuheluiden ja -kuulemisten parissa luodakseen pysyvämmän ja jäsennellymmän mallin, johon sisältyy palautemekanismi, jotta paikallistaso voidaan osallistaa entistä paremmin EU-tason päätöksentekoprosessiin. Tämän uuden mallin valmistelemiseksi AK järjesti huhti-kesäkuussa 2019 joukon seminaareja, joihin osallistui asiantuntijoita paikallis- ja aluehallinnosta, ajatuspajoista ja säätiöistä sekä virkamiehiä EU:n toimielimistä. Näiden seminaarien tuloksista laadittiin kooste, johon on kerätty aluetason poliitikkojen, eri alojen toimijoiden ja tutkijoiden näkemykset. Klikkaa tästä ​ladataksesi sen ja lukeaksesi lisää siitä, miten kansalaiset saadaan parhaiten mukaan.


************


Flickr
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu​​
Lunch Time Seminars
 
Materials
 
Future of Europe campaign
 
Online survey/Mobile App
 
Twitter #Eulocal #FutureofEurope