Euroopan yrittäjyysalue (EYA)  
Award 2021-2022

​Euroopan yrittäjyysalue (EYA) -hankkeessa etsitään ja palkitaan sellaisia EU:n alueita, missä toteutetaan erityisen merkittävää ja innovatiivista yrityspoliittista strategiaa, alueen koosta, vauraudesta tai toimivaltuuksista riippumatta. Alueelle, jolla on kaikkein uskottavin, parhaiten tulevaisuutta ennakoiva ja lupaavin toimintasuunnitelma, myönnetään vuoden ”Euroopan yrittäjyysalue” -tunnus.

EYA-tunnus on perustettu yhteistyössä Euroopan komission kanssa, ja sitä tukevat SME United:n (käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalainen liitto), Eurochambersin (Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liitto) ja Social Economy Europen kaltaiset EU-tason sidosryhmät. Mukaan ovat tervetulleita kaikki organisaatiot, jotka haluavat edistää sen tavoitteita.


Vuoden 2020 EYA-tunnustus on myönnetty seuraaville alueille: Gdánskin ja Pommerin alue (Puola), Göteborgin elinkeinoalue (Ruotsi) ja Navarran alue (Espanja).

Lisätietoa tunnustuksen saaneista alueista on lehdistötiedotteessa.

Hakuohjeet

Osallistumiskelpoisuus

 • Mukaan voivat ilmoittautua kaikki EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevat alueet, mukaan lukien kunnat, kaupungit sekä oikeushenkilöiksi luokitellut rajatylittävät alueet, kuten EAYY:t ja Euroregio-alueet.
 • Hakijalla tulee olla poliittisen tason toimivaltaa (ei välttämättä lainsäädäntävaltaa).
 • Hakijan tulee osoittaa kykyä toteuttaa kokonaisvaltaista yrittäjyysnäkemystä.
 • Tunnusta voi hakea alueen koosta, vauraudesta tai erityisistä toimivaltuuksista riippumatta.
 • Tunnusta voivat hakea jo entuudestaan menestyksekkäät alueet ja alueet, jotka ovat sitoutuneet toteuttamaan välttämättömiä muutoksia.

Etenkin rajanylittäviä alueita kannustetaan jättämään hakemus.

Tarvittavat asiakirjat
 • hakulomake
 • tiedot hakevasta alueesta
 • yhteenveto alueen poliittisesta visiosta
 • kuvaus suunnitellusta hallintomekanismista, jonka avulla on tarkoitus varmistaa EYA-toimien tehokas täytäntöönpano
 • toimintasuunnitelma
 • viestintäsuunnitelma
 • ilmoitus poliittisesta sitoumuksesta, jossa osoitetaan, että alueen poliittinen johto (esim. aluevaltuusto, aluehallitus tai muu valtuutettu poliittinen elin) tukee alueen EYA-strategiaa.
Hakumenettely

Valintalautakunta ottaa päätöksessään huomioon

 • kunkin hakijan talousarvion, erityiset rakenteelliset tai alueelliset haasteet sekä taloudelliset lähtökohdat
 • EYA-ehdokkaan toimintasuunnitelman yleisen esittelyn.

Lisätietoa hakumenettelystä löytyy asiakirjaosiosta.

Asiakirjat (Vuoden 2021-2022 EYA-tunnus)

EYA-valintalautakunta

 

Yhteyshenkilö:

Piotr Zajaczkowski
Europan alueiden komitea
P. +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share: