Tukea alueille ja kunnille koronaviruksen torjunnassa  

Covid-19-pandemia on koetellut maailmaa, ja se on sekä haaste että mahdollisuus pohdittaessa, miten haluamme rakentaa uudelleen tulevaisuuttamme. Julkisen vallan on kaikilla tasoilla, erityisesti paikallis- ja aluetasolla, tarjottava hätäpalveluja, hillittävä taudin leviämistä, pyrittävä lieventämään mahdollisuuksien mukaan talouteen kohdistuvia vaikutuksia ja koordinoitava elpymiseen tähtääviä toimia. Alue- ja paikallispäättäjät ovat eturintamassa covid-19.n torjunnassa, ja Euroopan alueiden komitea tukee heitä tässä taistelussa.

1. Tällä tietojenvaihto- ja tukifoorumilla esitellään satoja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten alue- ja paikallispäättäjät pyrkivät selviytymään haasteesta ja tukevat yrityksiään ja yhteisöjään. Se kattaa myös rajatylittävän yhteistyön ja kokemukset valtioiden välisestä toiminnasta.​

        

2. Ensimmäisessä alue- ja kuntabarometriraportissa esitetään faktapohjainen analyysi pandemian vaikutuksista terveyteen, talouteen, digitalisaatioon, sosiaali- ja työllisyysasioihin, ympäristöön ja poliittisiin asenteisiin alue- ja paikallisyhteisöissä. Siinä esitetään myös alustava arvio EU-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason poliittisista toimista. Tutustu raporttiin ja AK:n poliittisiin suosituksiin.

3. Konkreettisia toimintaehdotuksia ja poliittisia aloitteita esitetään säännöllisesti osana komitean työskentelyä. On olennaisen tärkeää jatkaa työskentelyä alhaalta ylöspäin osallistavan ja kestävän elpymisen aikaansaamiseksi ja ottaa kriisistä opiksi, jotta yhteisöistä voidaan tehdä entistä kestävämpiä. Lisätietoa poliittisista ehdotuksistamme ja toimistamme löytyy uutis-, tapahtuma- ja lausunto-osioista.

No results.
Aiheeseen liittyvää tietoa
Linkkejä
@EU_CoR