Kuulemiset  

Sidosryhmäkuulemisten tarkoituksena on luoda yhteyksiä esittelijöiden ja erilaisten sidosryhmien, kuten paikallis- ja alueviranomaisten järjestöjen ja kuntien tai alueiden edustustoimistojen, välille. Kuulemistilaisuuksissa sidosryhmien edustajat keskustelevat näkemyksistään esittelijän kanssa, ja tämä voi päättää ottaa ne huomioon valmistelemassaan lausuntoluonnoksessa.

Alla on aikataulu sidosryhmäkuulemisista, joita Euroopan alueiden komitea järjestää valiokuntakokouksiin lausuntoluonnoksia laativien esittelijöiden pyynnöstä.

 Upcoming consultations

No results.

 Past consultations

Share: