Pohdintoja Euroopasta  
 
 
 ​

Kerro mielipiteesi Euroopan tulevaisuudesta: tutustu ”Pohdintoja Euroopasta” -kampanjaan

”Pohdintoja Euroopasta” oli Euroopan alueiden komitean (AK) aloite, joka tarjosi kansalaisille mahdollisuuden osallistua ajankohtaiseen keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta. 

Vastaamalla aihetta koskeneeseen AK:n verkkokyselyyn ja osallistumalla eri puolilla unionia paikallisten ja alueellisten kumppanien kanssa järjestettyihin reiluun 210 paikalliseen keskustelutilaisuuteen kansalaiset pääsivät esittämään näkemyksiään ja ehdotuksiaan siitä, miten EU:n olisi kehityttävä seuraavien kymmenen vuoden aikana.​

 

 

 
 

​​

Koottua palautetta hyödynnettiin aihetta ”Pohdintoja Euroopasta: miten uudist​aa luottamus Euroopan unioniin – alue- ja paikallisviranomaisten näkemykset” käsittelevässä AK:n lausunnossa, joka annettiin vuoden 2018 lokakuussa, ennen vuonna 2019 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien kampanjoinnin alkua. 

Huhtikuussa 2018 julkaistiin ”Pohdintoja Euroopasta” -kampanjan ensimmäinen raportti, jossa esitettiin tiivistelmä kansalaisilta paikalliskeskusteluissa ja verkkokyselyn kautta saadusta palautteesta, ja loppuraportti julkaistiin lokakuussa 2018. 

”Pohdintoja Euroopasta” -kampanjan yhteydessä tuettiin koko vuoden 2018 ajan AK:n jäsenten sekä alueiden, kuntien ja niiden valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen aloitteesta järjestettyjä paikallistapahtumia, jotka toteutettiin yhteistyössä EU:n muiden toimielinten kanssa. Teemaan liittyviä poliittisia keskusteluja järjestettiin myös alueparlamenttien tai paikallisvaltuustojen aloitteesta. 

Liittymällä #eulocal-aloitteeseen voit auttaa muotoilemaan yhdentyneen Euroopan tulevaisuutta. 

Ota yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja tai haluat kertoa ideoistasi ja ehdotuksistasi.

Jaa:
Twitter

More tweets

Audiovisual
 
 
 
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu