Pohdintoja Euroopasta  
 
 
 ​

Mikä "Pohdintoja Euroopasta" on?

Euroopan alueiden komitean aloite, joka tarjoaa kansalaisille tilaisuuden esittää huoliaan, ajatuksiaan ja ideoitaan Euroopan tulevaisuudesta.​

 

 

 

Miten kansalaiset voivat osallistua tähän uuteen aloitteeseen?

Palaute auttaa jäsentämään AK:n osuutta EU:ta koskevissa pohdinnoissa ja ideoimaan sitä, miten EU:ta voidaan jatkossa uudistaa. Tavoitteenamme on kuunnella paikan päällä kansalaisten huolia ja ehdotuksia siitä, millainen EU:n tulisi olla, ja välittää ne eteenpäin Brysseliin.

Euroopan alueiden komitea on näin ollen valmis tukemaan paikallistapahtumien järjestämistä lähinnä kansalaiskeskustelujen muodossa eri puolilla Eurooppaa vuonna 2017. Keskusteluja voidaan järjestää jäsenvaltioissa komitean jäsenten, alueiden, maakuntien, läänien, kuntien ja niiden kansallisten järjestöjen aloitteesta ja yhteistyössä EU:n muiden toimielinten kanssa. Lisäksi alueparlamentit tai paikallisvaltuustot voivat järjestää "Pohdintoja Euroopasta" aiheisia poliittisia keskustelutilaisuuksia.

Keskustelujen tai mahdollisten julkilausumien tai päätöslauselmien päätelmiä voidaan hyödyntää aihetta "Pohdintoja Euroopasta: alue- ja paikallisviranomaisten ääni pyrittäessä palauttamaan luottamusta Euroopan unioniin" käsittelevässä AK:n lausunnossa, joka on tarkoitus hyväksyä vuoden 2017 lopulla tai vuoden 2018 alussa, ennen vuonna 2019 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien kampanjoinnin alkua.

Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja tai haluat kertoa ideoistasi tai ehdotuksistasi.​​

Oman paikallistapahtuman järjestäminen
Twitter

More tweets

AV-aineistoa
 
 
 
Yhteydenotot
Viestintäosasto
Paikallistapahtumista vastaava ryhmä
eulocal@cor.europa.eu