Paikalliseen ja alueelliseen toimintaan kansalaisten kanssa aiheena Euroopan tulevaisuus!  

Euroopan unioni on käynnistänyt ”Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin”, joka on aluksi muodoltaan avoin keskustelu kansalaisten kanssa edessämme olevista haasteista ja siitä, miten suunnitella yhteistä tulevaisuuttamme.

Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta kutsumme alue- ja paikallistason päättäjät osallistumaan panoksellaan konferenssiin muun muassa liittymällä Euroopan alueiden komitean perustamaan alue- ja paikallistason EU-valtuutettujen verkostoon.

Tämän aloitteen puitteissa AK kehottaa kaikkia alue- ja paikallisvaltuustoja eri puolilta Eurooppaa nimeämään yhden jäsenistään EU-asioista vastaavaksi valtuutetuksi.​​

Tavoitteenamme on demokraattinen ja osallistava unioni, ja se on rakennettava alueilta, kaupungeista ja kunnista käsin, sillä ne ovat EU:n perusta. Kansalaisille luotettavimpana julkisen vallan tasona vetoamme miljoonaan alue- ja paikallistason päättäjään: ”Olkaa suoraan yhteydessä kansalaisiin ja antakaa heille mahdollisuus saada äänensä kuuluviin, jotta voidaan varmistaa konferenssin onnistuminen!”

                             Tee hakemus nyt.

Miksi meidän on toimittava?

Meillä on mahdollisuus huolehtia siitä, että myös kansalaiset ja paikallisyhteisöt ovat rakentamassa EU:n tulevaisuutta, eikä se tapahdu pelkästään Brysselissä ja pääkaupungeissa. Esimerkiksi siten, että jokaisessa alueellisessa tai paikallisessa edustuselimessä yksi päättäjistä hoitaa asiakokonaisuuksia, joissa EU vaikuttaa heidän yhteisöönsä. Ja esimerkiksi siten, että kyseinen paikallinen johtohahmo on yhteydessä kansalaisiin ja varmistaa, että heidän ääntään kuunnellaan konferenssissa.

Mitä voimme tehdä ja miten pystymme saavuttamaan konkreettisia tuloksia yhdessä?

Euroopan alueiden komitea on Euroopan unionin alue- ja paikallistason päättäjien kokous. Yhdessä voimme

1. välittää kansalaisten ajatuksia eteenpäin: kuulla kansalaisten näkemyksiä alueellisesta ja paikallisesta näkökulmasta ja jakaa ne konferenssissa vaikuttavien poliittisten ryhmittymien ja alue- ja paikallisyhteisöjen järjestöjen kautta.

2. järjestää paikallisia vuoropuheluja kansalaisten kanssa : järjestää dialogeja kaikkialla Euroopan alueilla, kaupungeissa ja kunnissa tapahtumina, jotka osallistavat kansalaiset ja heidän yhteisönsä.

3. liittyä alue- ja paikallistason EU-valtuutettujen verkostoon : nimetä yksi alue- tai paikallisvaltuustonne jäsenistä EU-asioista vastaavaksi valtuutetuksi ja hoitamaan aktiivisesti paikallistason vuoropuhelua kansalaisten kanssa.

4. käydä poliittisia keskusteluja alue- tai paikallisvaltuustossanne : teidän on mahdollista kohottaa alueenne, kaupunkinne tai kuntanne profiilia järjestämällä keskustelu EU:n tulevaisuudesta.

5. muodostaa yhteisen vision Euroopan unionille käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi alueiden ja kuntien huippukokouksessa Marseillessa vuonna 2022. Tämä on meidän panoksemme konferenssiin.

Mitä aloite tarjoaa ja mistä saa lisätietoa?

Tuomme yhdessä EU:n ihmisten ulottuville heidän kotipaikkakunnillaan!

Kun pandemia on selätetty, kansalaiset luottavat paikallis- ja aluetason päättäjiin entistäkin enemmän.

Jos toimimme yksin, jokainen meistä on vain yksi miljoonasta. Jos me kaikki toimimme yhdessä, pystymme tekemään Euroopasta paitsi kiintopisteemme myös todellisen kotimme.

Toivomme yhteistyöltämme paljon.

***

Allekirjoittajat:

1. Apostolos Tzitzikostas, Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja, Keski-Makedonian aluejohtaja, Kreikka

2. Dubravka Šuica, demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja

3. Guy Verhofstadt, Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin johtokunnan yhteispuheenjohtaja

4. Ana Paula Zacarias, Eurooppa-asioista vastaava Portugalin valtiosihteeri

5. Jacqueline Gourault, alueellisesta yhteenkuuluvuudesta ja suhteista paikallisyhteisöihin vastaava ministeri

6. Renaud Muselier, Ranskan alueiden liiton puheenjohtaja, Provence-Alpes-Côte d’Azurin aluevaltuuston puheenjohtaja

7. Frédéric Bierry, Alsacen eurooppalaisen yhteisön valtuuston puheenjohtaja

8. François Baroin, Ranskan kaupungin- ja kunnanjohtajien yhdistyksen puheenjohtaja, Troyesin kaupunginjohtaja

9. Jeanne Barseghian, Strasbourgin kaupunginjohtaja, Strasbourgin eurometropolialueen valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja

10. André Viola, Ranskan maakohtaisen valtuuskunnan puheenjohtaja Euroopan alueiden komiteassa, Auden departementin valtuuston jäsen

11. Vasco Alves Cordeiro, AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Azorien aluevaltuuston jäsen

12. Olgierd Geblewicz, Euroopan alueiden komitean EPP-ryhmän puheenjohtaja, Länsi-Pommerin voivodikunnan aluejohtaja

13. Christophe Rouillon, Euroopan alueiden komitean PES-ryhmän puheenjohtaja, Coulainesin kunnanjohtaja

14. François Decoster, Euroopan alueiden komitean Renew Europe -ryhmän puheenjohtaja, Saint-Omerin kunnanjohtaja

15. Władysław Ortyl, Euroopan alueiden komitean ECR-ryhmän puheenjohtaja, Ala-Karpatian voivodikunnan aluejohtaja

16. Kieran McCarthy, Euroopan alueiden komitean EA-ryhmän puheenjohtaja, Corkin kaupunginvaltuuston jäsen

17. Satu Haapanen, Euroopan alueiden komitean Vihreät-ryhmän toinen puheenjohtaja, Oulun kaupunginvaltuuston jäsen

Contact​​
Directorate for communication
Dir-D-contact-point@cor.europa.eu​​​