Alue- ja paikallistason EU-valtuutettujen eurooppalainen verkosto  

summit
© European Union

​​Euroopan unionin alueilla ja kunnissa on yli miljoona vaaleilla valittua päättäjää. He ovat päivittäin tekemisissä EU:n lainsäädännön ja rahoitusohjelmien kanssa ja käyvät yhtä usein EU-asioihin liittyviä keskusteluja. EU-valtuutettujen verkosto on perustettu niiden hyvien kokemusten pohjalta, joita esimerkiksi Itävallassa, Ranskassa ja Saksassa on saatu kansallisen tai paikallisen tason poliitikkojen nimeämisestä käsittelemään erityisesti EU-asioita.

Liittymislomake

Sisältö

Kenelle verkosto on tarkoitettu? Miten siihen liitytään?​

Verkosto on suunnattu alue- ja paikallispäättäjille, jotka ovat vaaleilla valittuja alueensa, maakuntansa, kaupunkinsa, kuntansa tai kylänsä edustajia sen hallituksessa, parlamentissa tai edustajakokouksessa. Liittyessään verkostoon hakija vakuuttaa, että edustajisto, johon hän kuuluu, on valinnut hänet edustamaan kyseistä seutua. Yksi tai useampi päättäjä samasta edustajistosta voi olla AK:n puitteissa toimivan alue- ja paikallistason EU-valtuutettujen verkoston jäsen toimikautensa ajan.

Verkosto on vapaaehtoisuuteen pohjautuva ja alhaalta ylöspäin suuntautuva hanke. Valintamenettelyä ei ole, vaan kaikista ilmoittautuneista päättäjistä tulee verkoston jäseniä.

​Mitä verkosto tarjoaa?

AK tarjoaa verkoston jäsenille

 • aihekohtaista tietoa uutiskirjeiden, tietoiskujen, AK:n internetsivustolla olevien verkoston omien sivujen ja Futurium-alustalla toimivan yksityisen "CoR EU Councillors" -ryhmän kautta, josta on tarkoitus tulla ensisijainen tiedotus- ja tapahtumafoorumi
 • kutsuja AK:n tapahtumiin ja mahdollisuuksia seurata AK:ssa käytäviä poliittisia keskusteluja
 • tilaisuuksia vaihtaa ajatuksia ja verkostoitua AK:n jäsenten ja varajäsenten sekä muiden EU-valtuutettujen kanssa.

Verkostoon ei liity AK:n tarjoamaa taloudellista tukea.

​Miten EU-valtuutetut voivat tehdä yhteistyötä AK:n kanssa?

Verkoston jäsenet voivat antaa aktiivisen panoksen AK:n toimintaan esimerkiksi järjestämällä EU-aiheisia tapahtumia paikallis- ja aluevaltuustoissa tai keskustelutilaisuuksia kansalaisille ja osallistumalla AK:n kuulemisiin ja kyselyihin sekä vuotuisen Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon tai säännöllisesti järjestettävien eurooppalaisten huippukokousten kaltaisiin AK:n tapahtumiin. He voivat lisäksi ottaa yhteyttä AK:n hallintoon omalla kielellään ja esittää kysymyksiä tai pyytää aineistoa tai apua tapahtumien järjestämistä varten. EU-valtuutetut voivat myös olla yhteydessä omaa aluettaan tai maataan edustaviin AK:n jäseniin saadakseen tietoa ajankohtaisista toimista AK:ssa tai omalla alueellaan. Komitean jäsenet voivat halutessaan toimia EU-valtuutettujen mentoreina.

​Futurium

Futurium on Euroopan komission ylläpitämä verkkofoorumi, jolla käyttäjät voivat keskustella (ryhmissä tai yhteisöissä), julkaista ja kommentoida sisältöä ja jakaa asiakirjoja, kuvia, videoita ja tapahtumatietoja. Käyttöliittymä on monikielinen ja tarjoaa pikakäännöstyökalun, jonka avulla kaikki voivat lukea sisältöjä ja ilmaista itseään omalla kielellään (EU:n virallisella kielellä).

Futuriumia voi käyttää kuka tahansa, mutta yhteisöön liittymiseksi tarvitaan EU Login -tili. Voidakseen julkaista ryhmässä sisältöä käyttäjän on oltava ryhmän jäsen. Julkisissa ryhmissä (https://futurium.ec.europa.eu/fi/digital-compass) kuka tahansa voi katsella ja lukea sisältöjä mutta vain ryhmän jäsenet voivat kommentoida tai luoda niitä. Yksityisissä ryhmissä vain jäsenet voivat osallistua keskusteluun ja nähdä ryhmässä lähetettävät viestit.

EU-valtuutettujen ryhmä "EU Councillors" on yksityinen ryhmä, jossa on mukana myös Euroopan rakentamista paikallisvaltuutettujen kanssa koskeva Euroopan komission pilottihanke "Building Europe with Local Councillors" ja jossa AK:n ja komission hallintovirkamiehet voivat julkaista uutisia, tietoja tapahtumista ja mestarikursseista sekä tietoiskuja ja hyödyllisiä asiakirjoja.

Ryhmään sisältyy AK:n puitteissa toimivan EU-valtuutettujen verkoston yksityinen alaryhmä "CoR EU Councillors", jossa valtuutetut voivat julkaista ja kommentoida sisältöä: lähettää tietoja omista tapahtumistaan tai hyvistä käytännöistä, uutisia, asiakirjoja, valokuvia tai videolinkkejä. Kutsun liittyä tähän Futuriumin alaryhmään voi saada vain vaaleilla valittu paikallis- tai aluepäättäjä, joka on rekisteröity AK:n puitteissa toimivan EU-valtuutettujen ryhmän jäseneksi.​

Tapahtumat

Aiemmat tapahtumat

Multimedia-aineisto

Plamena Marinova, BG: Europe is safety

 


Katso lisää

 • Plamena Marinova, BG: Europe is safety
  Plamena Marinova, BG: Europe is safety
 • Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
  Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
 • Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
  Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
 • Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
  Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
 • Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
  Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March

Valokuvia

Yhteydenotot

Jaa:
 
Back to top