Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla 

Ilmastosopimuksen lähettiläät 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on uusi kasvustrategia, jonka avulla on tarkoitus saavuttaa ilmastoneutraalius EU:ssa vuoteen 2050 mennessä. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla pyritään saamaan aikaan merkittäviä muutoksia useilla eri aloilla kaikilla tasoilla: ilmastosta energiaan, liikenteestä biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja maataloudesta kiertotalouden kehittämiseen. Kaikkien kuntien ja alueiden on näin ollen hyödynnettävä tätä historiallista tilaisuutta osallistumalla aloitteellisesti monitasoisen hallinnon mekanismeihin ja tekemällä yhteistyötä niin valtiollisten hallintotahojen ja EU:n kuin naapurialueiden kanssa koko mantereella.
Sisältö

Verkoston tavoitteet

Eurooppalaisella ilmastosopimuksella on keskeinen rooli pantaessa Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tinkimättä täytäntöön. Sen tavoitteena on luoda avoin ja osallistava foorumi, jonka avulla kansalaiset ja yhteisöt on tarkoitus saada mukaan toimiin ilmaston ja ympäristön hyväksi. Ilmastosopimuksessa painotetaan valveuttamista ja toimien tukemista, jotta voidaan luoda yhteyksiä ja kehittää yhdessä sekä suuria että pieniä ilmastoratkaisuja ja panna niitä täytäntöön.

AK toimii Euroopan komission kanssa yhteistyössä ilmastosopimuksen onnistumiseksi. Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla on Euroopan alueiden komitean uusi aloite, jonka tavoitteena on asettaa kunnat ja alueet Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ytimeen ja varmistaa, että sekä EU:n kestävän kasvun strategia että covid-19-elpymissuunnitelmat johtavat kunnille ja alueille suunnattuun suoraan rahoitukseen ja konkreettisiin hankkeisiin kaikilla seuduilla. Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla koostuu työryhmästä ja joukosta viestintätoimia.

AK on avannut tässä yhteydessä komitean jäseniä varten ilmastosopimuksen lähettiläiden haun AK:ssa , jotta nämä edistäisivät aktiivisesti vihreän kehityksen ohjelmaa omilla alueillaan poliittisen toiminnan ja hyvien käytäntöjen avulla. Lähettiläät antavat myös säännöllisesti palautetta EU:n toimintapolitiikkojen tehokkuudesta kentällä ja edistävät vertikaalista integraatiota. Kaikki AK:n jäsenet voivat hakea ilmastosopimuksen lähettiläiksi AK:ssa täällä .

Ilmastosopimuksen lähettiläiksi valitut AK:n jäsenet liittyvät Euroopan komission hallinnoimaan ilmastosopimuksen lähettiläiden verkostoon, heidät nimetään lähettiläiksi, he saavat ilmastotoimilleen näkyvyyttä ilmastosopimuksen verkkosivuilla ja heillä on käytössään viestintävälineitä (ilmastosopimuksen viestintäpaketti tulee saataville vuonna 2021). Heistä tulee ilmastolähettiläitä, jotka puhuvat kansainvälisissä tapahtumissa ja kannustavat kuntia ja alueita toimimaan edelläkävijöinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanossa järjestämällä ilmastosopimuksen satelliittitapahtumia paikallistasolla. He myös raportoivat vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevälle työryhmälle kokemuksista, hyvistä käytännöistä ja kentällä havaitsemistaan ongelmista.

Ilmastosopimuksen lähettiläiden haku AK:ssa on yksi komitean keskeisistä toimista ilmastosopimuksen edistämiseksi.

Lisäksi AK tukee erilaisia aloitteita, joilla pyritään lisäämään AK:n jäsenten ja muiden paikallis- ja alueviranomaisten mahdollisuuksia johtaa etenemistä kohti ilmastoneutraaliutta. Kaikilla ilmastotoimilla, kaikilla ilmastositoumuksilla ja kaikilla ilmastonsuojeluun liittyvillä saavutuksilla on merkitystä.

Lisätietoja halutessasi ota meihin yhteyttä!

Asiakirjat

Tuoreimpia uutisia

Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

Aiemmat tapahtumat

Jaa:
 
Back to top