Tukea alueille ja kunnille koronaviruksen torjunnassa  

Covid-19-pandemia laajenee edelleen eri puolilla maailmaa. Kaikkien tasojen hallintotahoja, erityisesti paikallis- ja alueviranomaisia, vaaditaan tarjoamaan hätäpalveluja, tiedottamaan keinoista hillitä taudin leviämistä, koordinoimaan toimia ja lieventämään talouteen kohdistuvia vaikutuksia mahdollisimman paljon.

Alue- ja paikallispäättäjät ovat pandemian torjunnan eturintamassa ja kaipaavat kipeästi tehokkaampaa koordinointia kaikkien hallintotasojen kesken, parannuksia välttämättömien tarvikkeiden ja varusteiden saantiin, nopeasti ja vaivattomasti saatavaa taloudellista tukea välittömien tarpeiden täyttämiseksi sekä paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin mukautuvia käytännön ratkaisuja.

Toimintasuunnitelma

Euroopan alueiden komitea, joka toimii Euroopan unionin ja sen paikallis- ja aluehallinnon yhteys- ja viitetahona, on näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa hyväksynyt toimintasuunnitelman , jonka pohjalta se avustaa, informoi, osallistaa ja edustaa Euroopan alueita ja kuntia seuraavin keinoin:

1. Pyritään lisäämään EU:n tukea paikallis- ja alueviranomaisille terveydenhuoltoalalla ajamalla terveysuhkiin keskittyvän EU:n hätämekanismin perustamista.

2. Luodaan tietojenvaihtofoorumi yhteistyön lisäämiseksi ja Euroopan kuntien ja alueiden keskinäisen tuen edistämiseksi.

3. Annetaan AK:n perustaman mekanismin kautta konkreettista palautetta paikallis- ja aluetasolta siitä, miten voidaan puuttua pandemian terveydellisiin, kriisinhallinnallisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökohtiin sekä vaikutuksiin, joita niillä on kansalaisiin ja heidän paikallisyhteisöihinsä.

4. Annetaan paikallis- ja alueviranomaisille säännöllisesti käytännön tietoa EU:n toimista kriisin ratkaisemiseksi.

5. Helpotetaan paikallis- ja aluetason tilannearvion tekemistä EU:n toteuttamista toimista pandemian torjumiseksi ja kerätään tietoa EU:n toimintapolitiikkojen parantamiseksi paikallis- ja aluetasolla saatujen kokemusten pohjalta (politiikan ”terveystarkastus”).

Toimintasuunnitelmasta saa lisätietoa täältä .

#EuropeansAgainstCovid19​

No results.
Aiheeseen liittyvää tietoa