Pääsihteeri: Jiří Buriánek
Jiří Buriánek

Euroopan alueiden komitean (AK) pääsihteerinä johdan 600 virkamiehestä muodostuvaa hallintokoneistoa, joka toteuttaa AK:n poliittisten elinten – alue- ja paikallisedustajien kokouksen, työvaliokunnan, poliittisten ryhmien puheenjohtajien kokouksen ja komitean puheenjohtajan – tekemiä päätöksiä ja tukee jäseniä heidän lainsäädännöllisessä ja poliittisessa työssään.

Autan komitean puheenjohtajaa ajamaan AK:n etuja suhteissa unionin muihin toimielimiin ja elimiin ja huolehdin päivittäisistä tehtävistä hallinnon, talousarvioasioiden ja viestinnän alalla.

Euroopan kansalaiset odottavat muutosta mahdollisuuksissaan osallistua heille tärkeimpien asioiden käsittelyyn. Tämä on selkeä viesti kaikille EU:n toimielimille, että niiden tulee kuunnella paremmin kansalaisia ja osoittaa, että kansalaiset ovat tärkeitä. Olen vakuuttunut, että AK:lla voi olla tässä yhteydessä merkittävä rooli kansalaisia lähimpänä olevien paikallis- ja aluetason poliitikkojen edustajana.

Täältä löydät lisää tietoa minusta ja Euroopan alueiden komitean työskentelystä.

Tuoreimpia uutisia
Puheita
Tiimini

Kabinetin yhteystiedot Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Spinaci Gianluca
Spinaci Gianluca
Head of Cabinet
  +32 2 282 2541
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters
Member of Cabinet
  +32 2 282 2111
 
Klaus Boele
Klaus Boele
Deputy Head of Cabinet
  +32 2 282 2594
 
Anna Passera
Anna Passera
Member of Cabinet
  +32 2 282 2421
 
Marie-Pierre Jouglain
Marie-Pierre Jouglain
Member of Cabinet
 
Christian Gsodam
Christian Gsodam
Advisor to the Secretary General
  +32 2 282 2121
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann
Personal assistant to the Secretary General
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare
Team assistant
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune
Team assistant
  +32 2 282 2481
 
Puheita
Uutisia