Sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjon (SEDEC)  

​​​​​​​​​

SEDECi komisjoni pädevusvaldkond on väga lai, hõlmates paljusid poliitikavaldkondi, sealhulgas:

tööhõivepoliitika, sotsiaalpoliitika ja sotsiaalkaitse

liikuvus ja võrdsed võimalused

haridus ja koolitus

teadusuuringud ja innovatsioon

digitaalarengu tegevuskava ja ELi infoühiskond

üleeuroopalised IKT-võrgud

audiovisuaaltööstus ja meediatehnoloogiad

noored ja sport

mitmekeelsus ja vähemuskeelte edendamine, kultuur ja kultuuriline mitmekesisus

Lisaks haldab SEDECi komisjon teadmiste vahetamise platvormi , mis on Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi koostöövorm. Platvormi eesmärk on esitleda uusi teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud lahendusi, innovaatilisi tooteid ja parimaid tavasid, korraldades seminare Brüsselis ja vastastikuse teabevahetuse üritusi piirkondades või võõrustades tutvustavaid üritusi, et anda panus teadmiste vahetamise platvormi aasta tegevuskavva.

Lisaks kasutab SEDECi komisjon kogu aasta vältel Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 raames võimalust rõhutada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste silmapaistvat rolli Euroopa kultuuripärandi haldamisel, edendamisel ja kaitsmisel.

Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 annab kodanikele, eelkõige lastele ja noortele, ainulaadse võimaluse osaleda Euroopa kultuuripärandit ja väärtusi rõhutavates projektides ja üritustel.

Vali komitee muu komisjon: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Smart Specialization - Science Meets Regions
 • Daniele Berno, in charge of Horizontal policies and studies
 • Alexandra Bozini (END), in charge of Employment and Social policy​
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education, Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market - Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart Specialisation Strategies – Broadband platform
 • Pauliina Makarainen, in charge of Youth, Social Economy, Education – membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Valeria Satta (END), in charge of Gender Balance, Innovation - Bioeconomy, Knowledge Exchange Platform
 • Rita Soares (END), in charge of Employment and Social policy
 • Esther Wirth, in charge of Research policies
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Digital Single Market - Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart Specialisation Strategies – Broadband platform​


Assistants:

To contact the SEDEC team, please use the Contact form (subject 'Social policy, education, employment, research and culture')

Seonduv teave
Links