Ukraina töörühm 

Euroopa Regioonide Komitee juhatus moodustas Ukraina töörühma 2020. aasta aprillis idapartnerluse riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konverentsi (CORLEAP) egiidi all. See töörühm jätkab endise, 2015. aastal loodud Ukraina rakkerühma tööd. Töörühma eesmärk on pakkuda Ukraina partneritele sihipärast poliitilist ja tehnilist tuge, et aidata neil saavutada head valitsemistava kõikidel tasanditel, tugevdada kohalikku demokraatiat ja edendada detsentraliseerimisreformi.

Arvestades Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse, võttis töörühm endale poliitilise rolli komitee reageeringu sõnastamisel ja meie Ukraina partnerite toetamisel sel äärmiselt raskel ajal.

Euroopa Regioonide Komitee on Ukrainaga solidaarne

Info- ja toetuspunkt

Sisu

Vastastikune koostöö

Ukraina rakkerühma tegevus on aastate jooksul liikunud üldiselt poliitiliselt nõuandmiselt konkreetsematele projektidele, milles keskendutakse suutlikkuse suurendamisele avaliku halduse reformi toetamiseks. 2018. aastal viidi U-LEADi programmi toel ellu vastastikuse koostöö algatus. Viis ELi ja Ukraina partnerite paari töötasid projektidega kohaliku majandusarengu, turismi, energiatõhususe, maaelu arengu ja kodanike kaasamise valdkonnas. 13. veebruaril 2019 Brüsselis toimunud viimasel kokkuvõtlikul üritusel jõudsid sidusrühmad järeldusele, et vastastikuse koostöö katseetapi eesmärgid on saavutatud.

Vastastikuse koostöö järgmine etapp toimus 2022. aastal Euroopa Liidu korruptsioonivastase algatuse (EUACI) ja selle kontseptsiooni „Integrity Cities“ toel. Linnad vahetasid kogemusi korruptsioonivastase võitluse ja kohaliku avaliku halduse läbipaistvuse suurendamise valdkonnas.

Töörühma koosseis

Töörühma juhib Aleksandra Dulkiewicz (EPP/PL) ja see koosneb 13-st komitee liikmest. Nad tulevad kokku vähemalt kaks korda aastas. Vt Ukraina töörühma liikmed.

Viimased uudised

Multimeedia

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Veel videoid

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontakt

Lisateabe saamiseks võtke ühendust komitee Ukraina töörühma sekretariaadiga aadressil
SupportUkraine@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Jaga:
 
Back to top