ELi iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter 

12. oktoober 2021 

House and someone walking in the street
Kuidas käib pandeemiast taastumine Teie piirkonnas? Kas saab piirkond kasu digipöördest? Kuidas aitab Teie linn kaasa rohepöördele? Mida arvavad kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikud oma suhetest riigi keskvalitsuse ja ELiga ning milliste probleemide lahendamisele peaks EL keskenduma? Jälgige, kuidas Euroopa Regioonide Komitee president ja Kesk-Makedoonia kuberner Apostolos Tzitzikostas hindab sel aastal Euroopa piirkondade ja linnade olukorda.
Sisu
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Apostolos Tzitzikostas 
Kui me ei mõõda oma piirkondade ja linnade olukorda, ei saa me aru oma liidu olukorrast. Ainult hoides kätt oma kogukondade pulsil, saame otsustada, kui tõhusalt on EL tegutsenud kohapeal ja mida EL peab tegema oma inimeste aitamiseks.

​​​​​Euroopa mõistmine kohalikust perspektiivist​

Baromeetriteemalises kõnes tuginetakse ELi iga-aastasele kohalikule ja piirkondlikule baromeetrile​ (#EURegionalBarometer) ehk Euroopa Regioonide Komitee koostatud aruandele, mis põhineb nii algupärastel kui ka akadeemilistel uuringutel ja muude avalike allikate kaastöödel.

Baromeetris antakse ülevaade kõige pakilisematest probleemidest, millega liidu piirkonnad ja linnad silmitsi seisavad, ning aidatakse teha ELi poliitikavalikuid. Samuti suunab see Euroopa Regioonide Komiteed tema 2020.–2025. aasta poliitiliste prioriteetide järgimisel: tuua Euroopa inimestele lähemale, ehitada üles vastupanuvõimelised kogukonnad ning edendada ühtekuuluvuspoliitikat kui ELi põhiväärtust.

2020. aastal esitati baromeetris põhjalik analüüs COVID-19 mõju kohta kogu Euroopas ning hinnati kohalike ja piirkondlike omavalitsuste silmapaistvat rolli tervise- ja majanduskriisiga võitlemisel.

Poolteist aastat pärast pandeemia puhkemist keskenduvad piirkonnad ja linnad nüüd õiglase ja kiire majandusliku ja sotsiaalse taastumise tagamisele. 2021. aasta baromeetris antakse ajakohastatud ülevaade mitmesugustest küsimustest, mis määravad taastumise edukuse meie piirkondades ja linnades: tervishoiust rändeni, rohelisest kokkuleppest digiüleminekuni ning majanduslikust ja sotsiaalsest ühtekuuluvusest Euroopa demokraatia tugevdamiseni.

Uuring kohalike poliitikute seas Euroopa tuleviku kohta​​

ELi kohalik ja piirkondlik baromeeter hõlmab sel aastal esimest korda kõigi 27 ELi liikmesriigi kohalike ja piirkondlike poliitikute küsitlust. ELi kohalikelt poliitikutelt ja IPSOSe tehtud Euroopa tuleviku uuringust saadakse teavet, mis on vajalik Euroopa valitsemistava kaasavamaks ja demokraatlikumaks ümberkujundamiseks.

Lugege täiendavalt

Aruanded

Eelmised väljaanded

Jaga:
 
Back to top